Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2018

 

Polowanie wzdłuż Udalu

 

14 stycznia na kolejnym polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim nr 165 spotkali się członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie i zaproszeni goście. Polowanie poprowadził  Mirosław Sawicki. Przy pomocy naganki, podwody przeprowadzono siedem pędzeń, pozyskano jednego dzika i dwa lisy. Królem polowania został Marcin Kata, który w trzecim pędzeniu –„Na Zanowiniu” pozyskał swojego pierwszego dzika na polowaniu zbiorowym. W trakcie przerwy śniadaniowej w Lesie Łysobyki organizatorzy polowania serwowali gorący posiłek. Odpowiedzialnym za przygotowanie poczęstunku- uczestnicy składają serdeczne Darz Bór!

 

 

Polowania zbiorowe

 

20 stycznia (sobota) w obwodzie łowieckim nr 165 zorganizowano dodatkowe polowania na dziki i drapieżniki w Lesie Majdan Skordiów. Polowanie na siedemnaście strzelb i dziesięciu naganiaczy poprowadził Władysław Derkacz. Aura sprzyjała uczestnikom polowania a bór darzył. W wyniku sprawnie przeprowadzonych pędzeń pozyskano osiem dzików. Królem polowania z trzema pozyskanymi dzikami został ogłoszony zaproszony gość Radosław Kliszcz, tytuł vice króla przypadł dla Mirosława Kabały.

21 stycznia zgodnie z Planem polowań odbyło się kolejne polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 165 „Na Łęgach” dzierżawionym przez KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. W polowaniu uczestniczyli licznie przybyli członkowie koła i zaproszeni gości, w sumie dwadzieścia strzelb i dziewięciu naganiaczy z psami. Polowanie poprowadził Zbigniew Gmyrek. W wyniku przeprowadzonych pędzeń, przy pomocy psów, podwody pozyskano dwa dziki i dwa lisy. Jeden pies w wyniku starcia z orężnym dzikiem wymagał pomocy weterynaryjnej. Królem polowania został ogłoszony Krzysztof Szutkiewicz, tytuł vice króla przypadł dla Władysława Derkacza. W trakcie przerwy śniadaniowej „Na Koziej górze” organizatorzy polowania serwowali gorący posiłek.

 

Program „Ostoja”

 

20 stycznia nasze woliery adaptacyjne były miejscem nagrywania programu telewizyjnego „Ostoja” dla TVP2.  Głównym tematem nagrań był realizowany przez chełmskich myśliwych program odbudowy populacji zająca szaraka. Filmowcy odwiedzili wszystkie trzy funkcjonujące w okręgu chełmskim woliery adaptacyjne ( w m. Poczekajka, Rudka i Turka) przeznaczone do przytrzymywania przez okres zimy zajęcy i tam nagrywali kolejne minuty programu. Emisja nagrania 3 lutego.

 

 

Klasyfikacja Lidera polowań zbiorowych 2017/2018

 

W minionym sezonie polowań zbiorowych w naszym Kole zorganizowano 19 z zaplanowanych 19 polowań zbiorowych, 11 w obwodzie nr 165 i 8 w obwodzie nr 185.

Trzej koledzy: Derkacz Władysław, Marcin Kołtun i Leszek Ligaj uczestniczyli w prawie we wszystkich zorganizowanych polowaniach. Władek dodatkowo poprowadził trzy polowania. Marcin pozyskał 7 sztuk zwierzyny, Władek pozyskał trzy sztuki a Leszek strzelił dwie sztuki zwierzyny łownej.

Liderem polowań zbiorowych został Marcin Kołtun, tytuł vice lidera przypadł dla Władka i Leszka.

Do rankingu Lidera sklasyfikowano 76 uczestników polowań, 47 naszych koleżanek i kolegów, oraz 29 zaproszonych gości. W polowaniach uczestniczyło łącznie 364 myśliwych, co daje średnią powyżej 20 uczestników na polowaniu. Polowano przy pomocy naganki z psami.

Podczas 19 polowań pozyskano: 40 szt. dzików i 24 szt. lisów, 2 cielaki, 1 koźle. To daje łącznie 67 sztuk pozyskanej zwierzyny, średni pokot to: 3,72 sztuki.

 

Wypuszczanie zajęcy

 

W ramach realizowanego przez Departament Rolnictwa i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie "Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim" 31 stycznia wypuszczono zające z woliery adaptacyjnej we wsi  Turka (gm. Dorohusk) Przy odłowie zajęcy w wolierze uczestniczyli:  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, stażyści i członkowie naszego koła.

Pozostaje mieć nadzieję, że nasze łowisko z rozproszoną zabudową, mozaiką pól uprawnych, wilgotnych łąk, zadrzewień i oczek śródpolnych nie zdominowane jeszcze przez rolnictwo intensywne zwiększy szansę przeżycia tych, tak niegdyś charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego zwierząt. Niech sobie kicają.

 

Ostanie w tym sezonie polowania zbiorowe na dziki

 

Z końcem stycznia kończy się termin  organizacji polowań zbiorowych na dziki. W ostatnia sobotę i niedzielę stycznia większość kół organizowała polowania kończące  sezon polowań zbiorowych. W naszym kole polowano zbiorowo w sobotę, w obwodzie łowieckim nr 165 „Las Gałęzów”, a w niedzielę w obwodzie łowieckim nr 185 „Las Husynne”. Podczas polowań pozyskano po cztery dziki. Królem polowania w sobotę został zaproszony gość Zbigniew Koguciuk –pozyskał okazałego odyńca, a w niedzielę Królową polowania została Jolanta Orlon z dwoma pozyskanymi dzikami. Nasze gratulacje. Darz Bór!

 

Wiec pod Ministerstwem

 

Myśliwi pierwszy raz w historii, w piątek 2 lutego b.r. wyszli na ulicę.
Myśliwi spotkali się w samo południe pod Ministerstwem Środowiska w Warszawie aby zamanifestować przeciwko odbieraniu nam samorządności! Stanęliśmy ( tylko co niektórzy) solidarnie w obronie demokracji w łowiectwie i w obronie naszego modelu łowiectwa - modelu opartego na powszechności. Mówimy stanowcze NIE odebraniu nam możliwości decydowania o sobie. Polski Związek Łowiecki jest organizacją społeczną, która to co ma uzyskała dzięki wkładowi kilku pokoleń naszych poprzedników. Organizacją, która nie otrzymuje żadnych dotacji od Państwa utrzymując się wyłącznie ze składek swoich członków - więc dzisiaj pytamy - dlaczego Państwo wyciąga rękę po to co społeczne... czy tak wygląda demokracja? Przy dźwiękach sygnałówek i rogów myśliwskich delegacja myśliwych przekazała petycją dla Ministra. Delegacje Minister przyjął, trochę obiecał, dobrą  kawą poczęstował. Czas pokarze dokąd zmierzamy. Nie zapowiada się dobrze
.

 

Okręgowe łowy na drapieżniki

 

W dniach 10 i 11 lutego na terenie okręgu chełmskiego Polskiego Związku Łowieckiego zostały przeprowadzone jak co roku „Okręgowe łowy na drapieżniki”. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. W dzisiejszych czasach drapieżniki wykorzystują już nie tylko tereny leśne i polne jako swoje terytoria, ale występują także w miastach.  Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów.

 

* W KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie w polowaniu na drapieżniki w ramach  Okręgowych łowach na drapieżniki w dniu 10 lutego uczestniczyło dwudziestu myśliwych w tym cztery Diany, pięciu naganiaczy. Polowano w obwodzie nr 185, nad Wełnianką. W wyniku pędzeń pozyskano trzy lisy. Królem polowania został Stanisław Kołtun.

 

W tym roku, we wspólnej akcji myśliwych okręgu chełmskiego uczestniczyło 16 kół łowieckich, w tym:KŁ nr 4 Sokół w Rejowcu, KŁ nr 16 Szarak Krasnystaw, KŁ nr 22 ChTPM w Chełmie,KŁ nr 23 Szarak w Chełmie, KŁ nr 24 Lis w Łopienniku Górnym,KŁ nr 48 Ponowa we Włodawie,KŁ nr 50 Cietrzew w Dubecznie, KŁ nr 81 Sarna w Gorzkowie,KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie, KŁ nr 163 Orlik w Chełmie,WKŁ nr 151 Żubr w Lublinie,KŁ nr 62 Piżmak w Nieliszu, KŁ nr 67 „Krogulec” w Lublinie, KŁ nr 12 „Szóstak” w Lubliniei KŁ nr 84 Przepiórka w Lublinie.W sumie zorganizowano 27 polowań zbiorowych na drapieżniki, uczestniczyło w nich łącznie 294 myśliwych. Pozyskano 63 szt.  

 

Włamanie do kapliczki

 

Zgłoszono do Policja włamanie do kapliczki św. Huberta w m. Zanowinie gm. Dorohusk. Łupem złodziei padł olejny obraz przedstawiający wizję św. Huberta. Zwracamy się o pomoc w odnalezieniu obrazu. Przez dwadzieścia lat kapliczka stała nie wadziła nikomu –do czasu. Kapliczka była dla wszystkich, tych wierzących i  nie wierzących. Stanowiła już nasz klimat, wtopiła się w wiejski krajobraz, bardzo ładnie prezentowała się na tle husyńskiej kniei. Poniesiona strata boli szczególnie. Smutno i żal  o tym pisać.

 

Dubelcie rozmaitości

 

Włodzimierz Korsak w swoim opracowaniu „Rok Myśliwego” z 1922 r. w już w IV rozdziale  rzeczy dla myśliwych i  miłośników przyrody pod tytułem „Polowanie na kszyki i dubelty” opisuje:

„Dubelty są o wiele więcej kapryśne w wyborze miejsc lęgowych, niż kszyki, trudno też określić czego się trzymają w ich wyborze. Mają one swe ulubione od wieków miejsca, najczęściej obszerne, trawiaste błota, porośnięte krzakami, gdzie z roku na rok lęgną się w wielkiej ilości, zaś w najbliższej okolicy, na takim samem –zdawałoby się –błocie nie będzie  ich wcale. Gdy tylko młode zaczną latać, wynoszą się dubelty pojedynczo, lub najwyżej po kilka na raz, z miejsc lęgowych, pozostając tam tylko w niewielkiej ilości. Zjawiają się wówczas w okolicach, gdzie ich wprzód zupełnie nie było, czasem od miejsc lęgowych bardzo oddalonych. Spotkać je można zarówno na małych polankach i łączkach wśród pół i lasów, jak i na obszarach trawiastych łąkach nadrzecznych i suchych torfowiskach, a nawet miejscach na mchach sosnowych. W Mińskim, Grodzieńskim i Królestwie zjawiają się dubelty w miejscach  o kilkaset kilometrów oddalonych od lęgowisk, i nie wracają już tam, ale koczują aż do odlotu, posuwając się zwolna ku południowi, nim chłodna pora nie zmusi je ostatecznie do szybszego wyruszenia ku dalekim wybrzeżom Afryki.

Na wiosnę przylatują dubelty później od kszyków, gdy ciepła nastaną, lecąc nocą małemi stadkami wprost na miejsca lęgowe. Tam na pewnych, od dawna obranych i stale uczęszczanych terenach odbywają się o świcie i o zmroku toki. Na miejscu dość czystym, zrzadka zwykle tylko usianem krzaczkami i kępami, zbiera się nieraz olbrzymia ilość tych ptaków. Samce, zadzierają do góry głowę i ogon, tak, że się one prawie nad grzbietem stykają w górę na wysokość metra z charakterystycznym krzykiem, podobnym do klaskania kastanietów, przyczem szybkość i wysokość tonu następujących po sobie dźwięków stale się zmienia, schemat tej pieśni można wyrazić tak:

Po skończonym toku, który w widne i ciepłe noce trwa od zmierzchu do poranku, rozlatują się dubelty, a samice udają się do gniazd, by znieść jaje. Gniazdo, ilość, wielkość i wygląd jaj  są takie, jak u kszyków, samiec jednak udziału w wysiadywaniu i karmieniu dzieci nie bierze, trzymając się stale i zmieniając pierze w blizkości tokowisk w miejscach gęściej zarośniętych. Dubelt większy do kszyka, łatwiejszy też jest do strzelania. Porywa się przeważnie blizko i trak niechętnie, że trzeba go nogą szturchać, leci wolno i równo, jakby na nitce zawieszony, stanowi też dobrą wprawę dla początkujących strzelców.

 

DSC04138

 

Polowanie na dubelty i kszyki zaczynać można o każdej porze dnia, najlepsze jednak są, jak zwykle, ranki i wieczory. Ponieważ się poluje przeważnie na przestrzeniach otwartych, można do tego polowania używać psa, chodzącego daleko przed strzelcem, pod warunkiem, żeby twardo stał na stójce i nie płoszył zwierzyny przed nadejściem myśliwego. Pozwalając takiemu psu grasować na prawo i lewo szerokiemi kołami ( czyli „okładać” ), myśliwy idzie środkiem łąki lub błota i dopiero, gdy zauważy, że pies ściąga lub że już stanął, zbliża się, nie spiesząc , do niego, poczem pozwala mu iść dalej. Ponieważ dubelt nigdy nie biegnie przed psem, więc zwykle zaraz po znamiennym „pyf” , rozlega się charakterystyczne furknięcie i głos, którego  brzmienie można wyrazić przez  „khop” i tłusty dubelt z trudnością porywa się z kępki lub krzaczka, leci nizko nad trawa, nim celny strzał nie strąci go na ziemię.

Polując tak, można przez pół dnia obejść przestrzeń nielada, to też nieraz się zdarza, że setki naboi nie starczy, a siatka  - przepełniona po brzegi – niemiłosiernie rznie ramię po kilku godzinach chodzenia w dobrych, ulubionych przez przelotne dubelty miejscach”. Pisownia wg oryginału.

 

Większa cześć obwodu nr 185 w „żółtej strefie”

 

W dniu 20 lutego Komisja Europejska wydała Decyzję o zaliczeniu gm. Dubienka i Żmudź do żółtej strefy. Decyzja nakazuje zgłaszanie przypadków padnięć dzików ( w tym z wypadków komunikacyjnych) i dostarczanie odstrzelonych sztuk dzików do określonych miejsc- chłodni. Poza strefą jest cześć obwodu z terenu gm. Białopole.

Dziki odstrzelone-wraz ze wszystkimi częściami ciała , w tym z narządami wew. trafiają do chłodni położonych na terenie strefy, celem pobrania prób w kierunku ASF i przechowywania do momentu otrzymania wyniku. Przy przytrzymywaniu tusz stosuje się zasadę „cała komora pusta-cała komora pełna”, przy otrzymaniu wyniku „+” choćby jednej sztuki do likwidacji idą wszystkie tusze będące w komorze chłodniczej. Z chwilą uzyskania wyników „-„ tusze mogą być odstąpione myśliwym lub przekazane do punktu skupu.

 

Kontrola ZO

 

W dniu 20 lutego została przeprowadzona w naszym kole kontrola działalności –dokumentacji działalności w zakresie pozyskania dzików, poziomu realizacji odstrzału sanitarnego, ewidencji wyjść na polowanie indywidualne, realizacji akcji poszukiwań padłych dzików oraz dokumentacji intensyfikacji działań realizacji rekomendacji RZZK.

 

Inwentaryzacja

 

Szacowanie liczebności występujących zwierząt łownych wynika z Rozporządzenia Ministra  Środowiska. Liczenie przeprowadzają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na terenie całego kraju. Wypracowane przez naukowców metody inwentaryzacji pozwalają ustalić zbliżoną do stanu rzeczywistego liczebność zwierząt łownych.  W obwodzie łowieckim nr 165 liczenie przeprowadzono 24 lutego metodą próbnych pędzeń. W inwentaryzacji uczestniczyli: myśliwi, stażyści, młodzież szkolna oraz leśnicy. Spotkano:  jelenie, łosie, dziki, sarny i zające. Podsumowaniem prac był przygotowany poczęstunek przy ognisku na starej gajówce. Darz Bór! 2 marca liczenie przeprowadzono za pomocą nocnego liczenie w świetle reflektora w obwodzie łowieckim nr 185. Spotkano licznie sarny, zające i jednego lisiurę.

 

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 16 marca w Chełmie odbyło się siódme posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

3.Sprawy organizacyjne- podjęcie stosownych uchwał

4.Wolne wnioski- sprawy wniesione

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 29.12.2017r. Uchwała ZK nr 31/2017/18.

2. Uchwała ZK nr 32/2017/18 w sprawie zwołania WZ.

3. Uchwała ZK nr 33/2017/18 w sprawie kontynuacji ubezpieczenia od szkód.

4. Uchwała ZK nr 34/2017/18 w sprawie opinii o projektach programów opieki nad zwierzętami.

5. Uchwała ZK nr 35/2017/18  w sprawie regulaminu zawodów, org szkolenia i przystrzeliwania broni.

6. Uchwała ZK nr 36/2017/18 o zatwierdzeniu opracowanych wniosków na odznaczenia łowieckie z/g z uchwałą Walnego.

7. Uchwała ZK nr 37/2017/18  o upoważnieniu skarbnika do sporządzenia umowy i rozliczenia za obsługę chłodni.

8. Uchwała ZK nr 38/2017/18 o funkcjonowaniu w systemie inf. kół.

 

Cześć obwodu w czerwonej strefie

 

W dniu 22 marca Komisja Europejska wydała Decyzję o zmianie obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) do obszaru należy; część gminy wiejskiej Chełm oraz część gminy Dorohusk, Ruda Huta, Sawin i Wierzbica. Do obszaru ochronnego ( strefa   żółta należy część gminy  Chełm, Dubienka, Kamień, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec Fabryczny i Żmudź.

 

Kontrola GKR

 

W dniach 22 i 23 marca w naszym kole odbyła się kontrola GKR. Kontrola odbyła się zgodnie z pismem CBA Departament Postępowań Kontrolnych z dnia 18.02.2018 r. w związku z donosem jednego z nas, na nasze Koło.

 

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 12 kwietnia w Chełmie odbyło się kolejne posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

3.Sprawy organizacyjne- podjęcie stosownych uchwał

4.Wolne wnioski- sprawy wniesione

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 16.03.2018r. Uchwała ZK nr 39/2017/18.

2. Uchwała ZK nr 40/2017/18 w sprawie opinii dla programu dla UG Dorohusk.

3. Uchwała ZK nr 41/2017/2018 w sprawie własności urządzeń łowieckich…

 

 

Walne zgromadzenie chełmskiego „Dubelta”

W sobotę 28 kwietnia w gościnnej posesji u kol. Wieczerzy w Borysowcu, odbyło się Walne Zgromadzenie członków KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałów myśliwskich wprowadzono sztandar koła. Walnemu przewodniczył Mirosław Sawicki, obowiązki sekretarza pełniła Małgorzata Sarzyńska. Najważniejszym punktem walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej  oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła na kolejny sezon 2018/2019. W głosowaniu tajnym Walne udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, pozytywnie rozpatrzyło wniosek o nadanie godności członka honorowego koła oraz wybrało nowego podłowczego, członka komisji rewizyjnej i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie.

Obchody Święta 3 maja w Dorohusku

W słoneczny czwartek 3 maja w Dorohusku zorganizowano gminne obchody Święta 3 maja. Uroczystości w 227 rocznicę uchwalenia Konstytucji rozpoczęto mszą św. z udziałem pocztów sztandarowych w intencji Ojczyzny w miejscowym kościele parafialnym. Kolejnym punktem uroczystości był występ słowo muzyczny młodzieży ze Szkoły w Świerżach. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod budynek szkoły i przedszkola w Dorohusku gdzie przy dźwiękach sygnałów łowieckich posadzono „Dęby Niepodległości”. W uroczystościach obok pocztów sztandarowych; Urzędu Gminy, placówek oświatowych, OSP udział brał poczet sztandarowy KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

Spotkanie w sprawie poszukiwania padłych dzików

 

Spotkanie odbyło się dnia 11 maja w siedzibie Nadleśnictwa Chełm. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego w Chełmie, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Lublinie, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Starostwa Powiatowego w Chełmie, Urzędu Gminy Leśniowice, Urzędu Gminy Dubienka, Urzędu Gminy Chełm, Nadleśnictwa Strzelce, Nadleśnictwa Chełm, Państwowej Straży Łowieckiej w Lublinie, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Farmy Pieńków zgodnie  z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął Nadleśniczy  Krzysztof Dźwierzyński witając przybyłych przedstawicieli w/w instytucji. Celem spotkania było podjęcie wstępnych ustaleń dotyczących akcji poszukiwawczej w celu ujawnienia zwłok padłych dzików. Akcja zostanie przeprowadzona  w dniach 21-25 maja na terenie Nadleśnictwa Chełm i Strzelce. Szukanie w dniach 21-23 maja będzie przeprowadzone na terenie naszych obwodów łowieckich Las Husynne i Las Gałęzów.

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 16 maja w Chełmie odbyło się  posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

3.Sprawy organizacyjne- podjęcie stosownych uchwał

4.Wolne wnioski- sprawy wniesione

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 12.04.2018 r. Uchwała ZK nr 1/2018/19.

2. Uchwała ZK nr 2/2018/19 w sprawie złożenia aplikacji o przyznanie chłodni.

3. Uchwała ZK nr 3/2018/19 w sprawie złożenia deklaracji ubezpieczenia.

4. Uchwała ZK nr 4/2018/19 w sprawie wew. procedur.

5. Uchwała ZK nr 5/2018/19 w sprawie dofinansowania budowy pomnika w Dorohusku.

6. Uchwała ZK nr 6/2018/19 w sprawie przyjęcia „Zasad ogłaszania Króla Polowania”.

7. Uchwała ZK nr 7/2018/19 w sprawie przyjęcia na staż łowiecki Magdy Zając.

8. Uchwała ZK nr 8/2018/19 w sprawie zaliczenia stażu łowieckiego.

 

Polowanie dewizowe

 

W dniach 18-23 maja gościmy myśliwych dewizowych. Za pośrednictwem biura polowań Leszka Solisa z Olsztyna odwiedzą nas Duńczycy.

 

Rozszerzenie strefy czerwonej

 

18 maja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/745 zmieniająca załączniki do decyzji. Do obszaru objętego ograniczeniami –tj. Strefy czerwonej zaliczono gm. Dorohusk, Dubienkę, Kamień, Sawin, Wierzbica, Żmudź i cześć gm. Chełm i miasto Chełm. Do obszaru ochronnego tj. Strefy żółtej zaliczono gm. Białopole, Leśniowice, Siedliszcze, Wojsławice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny i miasto Rejowiec Fabryczny i część gm. Chełm.

 

XXVIII Mistrzostwa Koła

 

20 zawodników brało udział w XXVIII Mistrzostwach Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 27 maja  Przed zawodami zostało zorganizowane szkolenie z regulaminu polowań- szczegółowych warunków wykonywania polowania,  które przeprowadził Mariusz Michalczuk. Szczegółowo omówiono bieżącą sytuację w związku z ASF, procedury wykonywania polowań w strefach.

Na poszczególnych osiach sędziowali:  Sławomir Kończyński, Marian Tomków i Mirosław Sawicki. Sekretariat zawodów” zabezpieczała Agnieszka Prus, przystrzeliwanie broni na „osi rogacz/lis” nadzorował Edward Nieradko i Rafał Kornas. Zgodnie z przyjętym  regulaminem zawodów rywalizowano w połowie konkurencji śrutowych i połowie  kuli „na dziku”. Nad sprawnością maszyn i urządzeń  czuwał Zbyszek Świszcz. Dla chętnych zapewniono trening strzelecki.

           

Wyniki zawodów:

1.     Robert Kokłowski -169/200 pkt.

2.     Adam Kabała -154 pkt.

3.     Krzysztof Szutkiewicz- 146 pkt.

4.     Zbigniew Gmyrek- 141 pkt.

5.     Mariusz Kot- 131 pkt.

6.     Marcin Kołtun- 122 pkt.

7.     Paweł Margol- 122 pkt.

 

Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary, nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

Odstrzał sanitarny dzików

 

6 czerwca Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie podpisała rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Na obszarach objętych odstrzałem sanitarnym, właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego. W myśl uregulowań prawnych „odstrzał sanitarny” nie jest polowaniem. Oba dzierżawione przez nas obwody leżą w obszarze określonym w rozporządzeniu. Na terenie obwodu nr 165 do odstrzału jest 6 szt. a na terenie obwodu nr 185 są 4 sztuki. Łącznie na terenie powiatu chełmskiego do odstrzału są 92 sztuki.

 

Polecenie szukania padłych sztuk

 

11 czerwca Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w związku z informacjami GIW na temat przypadków ASF u dzików i wytycznych ZG PZŁ poleca przeprowadzenie intensywnych poszukiwań padłych dzików (przez dzierżawców obwodów łowieckich) w promieniu 3 km od wskazanych w załączeniu lokalizacji, w przypadku znalezienia kolejnych dzików proszę niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Sprawa dotyczy przypadku nr 48 Okopy Nowe.

 

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 11 czerwca w Chełmie odbyło się  wspólne posiedzenie zarządu koła i komisji rewizyjnej.  Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

3.Sprawy organizacyjne- podjęcie stosownych uchwał

4.Wolne wnioski- sprawy wniesione

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 16.05.2018 r. Uchwała ZK nr 9/2018/19.

2. Uchwała ZK nr 10/2018/19 w sprawie kasy fiskalnej…

 

Szukanie padłych sztuk

 

W kolejne soboty czerwca tj. 16, 23 i 30 czerwca oraz 7 lipca zaplanowano poszukiwania padłych dzików zgodnie z poleceniami z ZO PZŁ. W okresie od 11 czerwca do 2 lipca w naszym obwodzie łowieckim nr 165 stwierdzono 17 przypadków ASF u padłych 35 sztuk. Najwięcej bo 10 sztuk znaleziono w okolicach Husynnego. W dniu 30 czerwca w nawiązaniu do prowadzonych poszukiwań odbyła się kontrola podejmowanych przez nas działań z ZO PZŁ w Chełmie. Uwag nie było.

 

Podziękowania

 

Na adres naszego koła 19 czerwca 2018 r. wpłynęło podziękowanie wraz z cegiełką wartości 500 zł od Społecznego Komitetu Budowy Pomnika 100-lecia Niepodległości RP w Dorohusku.

 

Rozstrzygnięcie aplikacji

Komisja ZG PZŁ rozstrzygnęła złożone aplikacje  o przyznanie chłodni dla kół łowieckich. Po przeanalizowaniu wniosków przyznała 17 chłodni dla okręgu chełmskiego z całości 190 zamówionych chłodni. Jedna chłodnia trafi do naszego koła w obwodzie łowieckim nr 185. Koło nasze złożyło aplikację 16 maja b.r. Chłodnie zostaną użyczone na 5 lat, sam zakup sfinansowany ze środków NFOŚ i GW.

 

Piknik na Borysowcu

 

14 lipca w gościnnych progach posesji Doroty i Mariusza Wieczerzy w Borysowcu na swoim kolejnym pikniku myśliwskim spotkali się członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie.  Widać zaangażowanie poszczególnych koleżanek i kolegów. Był wspaniale przygotowany lokal, sala do biesiady, sala do tańców oraz kawiarenka z zastawą ciast, herbat i kaw.  Zaproszony zespół muzyczny umilał chwile spotkania. Po kilku słowach powitania i podziękowaniach za przygotowanie wspaniałego  spotkania, częstowano pieczonym dzikiem. Obficie zastawione stoły zapowiadały długą i obfitą biesiadę.  Zapraszając gości pamiętano o naszych naganiaczach. Rodzina kol. Romulada  upiekła okolicznościowy tort, tym razem ozdobą była strzelba myśliwska, pas i ładownica pełna amunicji- „tort z serca”. Na sali trwała zabawa, a przy stołach, w kawiarence i na zewnątrz do wczesnych godzin rannych trwały ożywione dyskusje. Do zobaczenia na kolejnym pikniku. Darz Bór!

 

Spotkania z tradycją i kulturą łowiecką w Zwierzyńcu

 

19 sierpnia Zwierzyniec kolejny raz gościł pasjonatów łowiectwa i amatorów dziczyzny z całego województwa. Odbyły się tam Lubelskie Spotkanie z Tradycją i Kulturą Łowiecką. Głównym organizatorem jest samorząd województwa lubelskiego i miasta Zwierzyniec, Roztoczański Park Narodowy i Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu. Podczas spotkania swoje stoisko prezentowała delegacja chełmskich myśliwych. Na stoisku można było skosztować gulaszu z dziczyzny.

V Okręgowy Zjazd Delegatów

1 września w  Chełmie w Hotelu „Kozak” odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 50 z 58 wybranych delegatów. Sygnałem „zbiórka” a następnie „powitanie” zainaugurowano zjazd. Obrady otworzył Marian Rudnik, powitał przybyłych gości i delegatów.  Przy dźwiękach sygnałów wprowadzono sztandar „Myśliwych Ziemi Chełmskiej”. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć wyczytanych zmarłych kolegów myśliwych. Podczas uroczystości otwarcia najwyższe odznaczenie łowieckie „Złom” otrzymał Waldemar Kość, a Złoty Medal Zasługi Łowieckiej wręczono Marianowi Niewiadomskiemu. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącego Zajazdu którym został Krzysztof Wojciechowski, oraz dwóch zastępców w osobach: Andrzeja Makucha i Zbigniewa Latuska oraz sekretarza obrad  Franciszka Panasiuka. W następnej kolejności wybrano komisje zjazdowe: mandatową, uchwał i wniosków i wyborczą. W kolejnym punkcie zjazdu wysłuchano informacji Okręgowej Rady Łowieckiej przedstawionej przez  Mariana Rudnika. Realizując przyjęty porządek obrad dokonano wyboru trzech delegatów na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ: Anna Jańczak, Mariusz Michalczuk i Tomasz Mizura. Z delegatów na KZD  wybrano członka Naczelnej Rady Łowieckiej którym został Mariusz Michalczuk -łowczy naszego Koła- Gratulacje i Darz Bór!.  Na jego zastępcę wybrano Annę Jańczak. Kontynuując porządek obrad przyjęto uchwałę zjazdową dotyczącą realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu. Po wyczerpaniu porządku obrad, zamknięto obrady.

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 12 września w Chełmie odbyło się posiedzenie zarządu koła. Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

3.Sprawy organizacyjne- podjęcie stosownych uchwał

4.Wolne wnioski- sprawy wniesione

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 11.06.2018 r. Uchwała ZK nr 11/2018/19.

2. Uchwała ZK nr 12/2018/19 –o przyjęciu planu polowań zbiorowych…

3. Uchwała ZK nr 13/2018/19 –o wyborze wariantu ubezpieczenia OC Kół…

4. Uchwała ZK nr 14/2018/19 –o wew. procedurach RODO w kole…

5. Uchwała ZK nr 15/2018/19 –o zakupie dodatkowych zajęcy do woliery adaptacyjnej.

 

„Po polowaniach zbiorowych”

 

Rozporządzeniem nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania ASF na terenie między innymi: powiatów chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego na określonych obszarach zapowietrzonych i zagrożonych zakazuje się polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

 

Grupy interwencyjne

 

W sierpniu został wdrożony pomysł utworzenia tzw. grup interwencyjnych wzdłuż wschodniej granicy Polski. Pilotażowym działaniem grup interwencyjnych szybkiego reagowania został objęty pas przygraniczny z Federacją Rosyjską, Litwą, Białorusią i Ukrainą. Spotkanie szkoleniowe w okręgu chełmskim z przedstawicielami Straży Granicznej, członkami zarządów kół łowieckich, myśliwymi a także przedstawicielami Ministerstwa Środowiska i Zarządu Głównego PZŁ odbyło się w dniu 26 września na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Nasze Koła reprezentował kol. Leszek Ligaj.

 

Puchar Juniorów i Zawody Sędziów

 

W ostatnią sobotę września strzelnica myśliwska w Kumowej Dolinie gościła organizatorów i uczestników ostatnich w tym roku  zawodów strzeleckich. Zgodnie z regulaminem zawodów w Pucharze Juniorów uczestniczyli młodzi adepci łowiectwa ze stażem członkowskim do 5 lat. Łącznie w zawodach uczestniczyło 24 zawodników, w tym diany. Obowiązki sędziego głównego pełnił Andrzej Maciąg. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie. Wyniki:

VI Puchar Juniorów:

1. Łukasz Kędzierawski- 231/250 pkt

2. Maciej Kusiak- 206 pkt.

3. Konrad Gawron- 201 pkt.

4. Ireneusz Pawłowski- 183 pkt.

5. Krzysztof Dźwierzyński-177 pkt.

6. Sebastian Wiśniewski- 151 pkt

 

Zawody Sędziów i Instruktorów:

1.     Sławomir Udrycki- 226 pkt.

2.     Józef Pituch -213/250 pkt.

3.     Adam Kabała -206 pkt.

4.     Jerzy Suchodół- 159 pkt.

5.     Mirosław Kabała- 158 pkt.

6.     Zbigniew Kostyła -146 pkt.

 

Chłodnia dla obwodu łowieckiego nr 185

 

Na posesji kol. Jerzego Tatysiaka 16 października ustawiono otrzymaną z ZG PZŁ chłodnię do przetrzymywania tusz dzików. Aby tylko było do czego strzelać i co przytrzymywać. Wg umowy PZŁ użycza (na okres 5 lat) kołu chłodnie do przetrzymywania dzików na terenach obszarów wymienionych w decyzji wykonawczej UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do ASF.

 

Dęby Ojców Niepodległości

 

„Dęby Ojców Niepodległości” posadzano na terenie Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Organizatorzy sadzenia dębów uczcili tym sposobem liderów poszczególnych stronnictw politycznych, którzy walnie przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.  po 123 latach zaborów, jak i uczestników pamiętnych wydarzeń z listopada 1918 r. w Chełmie. Dęby posadzono w 100 rocznicę odzyskania niepodległości i 95 rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego - przez młodzież szkolną, nauczycieli, przyrodników, ekologów, leśników i myśliwych podczas „Konkursu wiedzy przyrodniczo –łowieckiej” w dniu 18 października. Poszczególne dęby pochodzą ze szkółek leśnych z siedmiu Nadleśnictw na terenie których koła łowieckie okręgu chełmskiego dzierżawią swoje obwody łowieckie. Poszczególnym dębom nadano imiona osób szczególnie zasłużonych dla kraju i naszego regionu.

Ogólnopolski Hubertus w Pułtusku

Delegacja chełmskich myśliwych w składzie: Agnieszka Prus, Adam Kępiński, Sławomir Ko ńczyński i Mirosław Sawicki, 20 października uczestniczyła w obchodach Ogólnopolskiego Hubertusa w Połtusku. Relacje z obchodów można obejrzeć w TVP Kurier Mazowiecki.

Wybory samorządowe

W tegorocznych wyborach samorządowych 21 października mandat radnego uzyskała Małgorzata Sarzyńska w gm. Dorohusk, w radzie powiatu chełmskiego mandat radnego uzyskał Andrzej Zając, wybrany na funkcję vice przewodniczącego Rady Powiatu Chełmskiego -nasze gratulacje, połamania i Darz Bór.

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 22 października w Chełmie odbyło się posiedzenie zarządu koła. Zaproponowany porządek obrad:

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

3.Sprawy organizacyjne- podjęcie stosownych uchwał

4.Wolne wnioski- sprawy wniesione

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 12.09.2018 r. Uchwała ZK nr 16/2018/19.

2. Uchwała ZK nr 17/2018/19 –o zaliczeniu stażu łowieckiego.

3. Uchwała ZK nr 18/2018/19 –o zakupie warnika elektrycznego i tablic informacyjnych.

 

Zbiorówki tylko na obwodzie łowieckim nr 165

 

Kolejnymi po sobie Rozporządzeniami Wojewoda Lubelski zmienił zasięg obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, a tym samym możliwość organizacji polowań zbiorowych między innymi na terenie obwodu łowieckiego nr 165. Na Św. Huberta polujemy w Lesie Skordiowskim.

 

Zakazy uchylone

 

Kolejnym Rozporządzeniem z 6 listopada Wojewoda Lubelski uchylił Rozporządzenie o zakazie organizacji polowań zbiorowych. Nareszcie.

 

Zasiedlenie wolier adaptacyjnych

 

W   piątek 9 listopada do woliery adaptacyjnej w m. Turka wsiedlono sześćdziesiąt sztuk przywiezionych zajęcy z hodowli z pod Częstochowy. Stosownie zamarkowanych zielonym kolorom w przypadku samca i niebieskim w przypadku samicy sztukom przy wypuszczeniem z klatek podano lekarstwa. Kilka dni wcześniej odebrały służy Urzędu Marszałkowskiego z Lublina. Po okresie adaptacyjnym zające zostaną wypuszczone na wolność. Wtedy zasilą miejscową populację szaraka bardzo mocno zdziesiątkowaną przez chorobę i drapieżniki. Program w okręgu chełmskim  obok naszego koła realizuje:  Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie i Koło Łowieckie nr 85 „Sokół” w Chełmie. 

 

Polowania hubertowskie w KŁ nr 82

 

W sobotę 10 listopada Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie w obwodzie łowieckim nr 165 w Lesie Skordiów gm. Dorohusk  zorganizowało polowanie hubertowskie. W polowaniu uczestniczyło dwudziestu ośmiu uczestników, w tym diany i zaproszeni goście. Polowano w dwóch grupach. W wyniku przeprowadzonych pędzeń pozyskano dwa lisy. Królem polowania został Tadeusz Dziedzic. Królem pudlarzy ogłoszono Marcina Kołtuna. Bezpośrednio po udanych łowach wszystkich uczestników polowania zaproszono na biesiadę myśliwską w Bukijowcu. Zgodnie z naszą „kołową tradycją” serwowano wyjątkowe dania i potrawy, było wszystko co być powinno. I ja tam byłem. Niech żałują Ci co nie byli.

 

Życzenia z okazji 11 listopada

 

„Jedynie czyn ma znaczenie.”

                                                Józef Piłsudski

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości

składamy wszystkim koleżankom i kolegom myśliwym,

wszystkim rodakom w kraju i na obczyźnie

życzenia wszelkiej pomyślności, radości i dumy z bycia Polakiem

DARZ BÓR!   Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie

Obchody 11 listopada w Dorohusku

Poczet sztandarowy Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie w składzie Agnieszka Prus, Leszek Ligaj i Zbigniew Gmyrek wziął udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika 100-lecia odzyskania niepodległości w Dorohusku 10 listopada. Część oficjalna obejmująca podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu narodowego, odsłonięcie i poświęcenie pomnika odbyła się  przy  Szkole Podstawowej w Dorohusku. W odsłonięciu pomnika brał udział Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wójt gminy Dorohusk Wojciech Sawa, przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika i dyrektor Szkoły Podstawowej w Dorohusku Alina Prus oraz przedstawiciele darczyńców  Mieczysław Seweryniuk i Wojciech Pytel. Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika przez kustosza Bazyliki Chełmskiej ks. dziekana Andrzeja Sternika nastąpiło złożenie wieńców. W imieniu KŁ nr 82 wieniec złożyli Małgorzata Sarzyńska, Adam Kabała i Mirosław Sawicki. Ceremonię poprzedziła msza św. w kościele parafialnym pw. św. Jana Nepomucena sprawowana w intencji ojczyzny. Wśród  wymienionych przez Komitet budowy darczyńców znalazło się Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

Obchody 11 listopada w Chełmie

Przemarszem kolumny służb mundurowych do Bazyliki Narodzenia NMP, mszą świętą w intencji Ojczyzny, odsłonięciem pomnika Kazimierza Czernickiego, chełmskiego wydawcy, publicysty i działacza okresu międzywojennego, Apelem Pamięci, salwą honorową i defiladą Chełmianie godnie i ponad podziałami uczcili 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. W przemarszu do bazyliki oraz oficjalnych uroczystościach na pl. Łuczkowskiego wzięła dział Kompania Honorowa i Pododdziały Garnizonu Chełm, klasy mundurowe, Szwadron Rekonstrukcyjny Oddziału Kawalerii II Rzeczypospolitej Chełmskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni i Kawalerii Polskiej oraz nasz poczet sztandarowy chełmskich myśliwych w składzie: Agnieszka Prus, Adam Kępiński i Sławomir Kończyński. Wiązankę białoczerwonych kwiatów pod pomnikiem na Placu Łuczkowskiego złożyła delegacja myśliwych w składzie: Mariusz Michalczuk, Krzysztof Wojciechowski i Dariusz Szewczuk.

XIV Okręgowy dzień św. Huberta

 

W tym roku Okręgowe obchody dnia św. Huberta został zorganizowane w Urszulinie w sobotę 17 listopada. Organizatorami tegorocznego święta myśliwych okręgu chełmskiego były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu włodawskiego tj.: KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Kościele parafialnym p.w. Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalistów, w intencji myśliwych okręgu i „wszystkich tych co odeszli na wieczne łowy” odprawiał ks. Mariusz Śniadkowski wspólnie z ks. Marianem Franczukiem. Myśliwi ofiarowali ornat z wizerunkiem św. Huberta i dary lasu.

Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Zajeździe Drob. Wśród zaproszonych gości miedzy innymi: w imieniu Starosty Włodawskiego- Adam Panasiuk, Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk, okręg bialski PZŁ reprezentował- Roman Laszuk.  W imieniu administracji LP Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa Andrzej Kozak, w imieniu Nadleśniczego  Nadleśnictwa Parczew- Andrzej Wołkowicz, w imieniu Dyrektora PPN w Urszulinie- Robert Zacharski. Władze Zrzeszenia reprezentowali: Ryszard Gierliński i Mariusz Michalczuk. W trakcie części oficjalnej szczególnie zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie- Medal św. Huberta otrzymał: Krzysztof Pączek i Mirosław Sawicki, „Złom” otrzymał Józef Pituch,  Srebrny Medal Zasługi Łowieckie otrzymał Dariusz Filipczak. Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska. W obchodach uczestniczyła delegacja naszego koła w składzie: Mariusz Michalczuk, Mariusz Wieczerza, Rafał Mularczyk, Adam Kępiński i Mirosław Sawicki.

 

Polowanie nad Wełnianką

 

25 listopada na kolejnym polowaniu zbiorowym w obwodzie łowieckim nr 185 spotkali się członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie i zaproszeni goście. Polowanie poprowadził  Adam Kępiński. Przy pomocy naganki, podwody przeprowadzonych pędzeń, pozyskano dwa lisy. Królem polowania został zaproszony gość Wojciech Dębiński, który w piątym pędzeniu - pozyskał okazałego lisiurę. W trakcie przerwy śniadaniowej „przy tak zwanej Szerszeniówce” rozpalono ognisko- organizatorzy polowania serwowali gorący posiłek. Odpowiedzialnym za przygotowanie poczęstunku- uczestnicy składają serdeczne Darz Bór!

 

Polowania zbiorowe

 

2 grudnia (niedziela) w obwodzie łowieckim nr 165 zorganizowano polowania na dziki i drapieżniki w okolicach Okop.  Polowanie na piętnaście strzelb i sześciu naganiaczy poprowadził Robert Kokłowski. Choć aura sprzyjała uczestnikom polowania to bór nie darzył zwierzyną, tu tam z miotów uchodziły tylko ruszone sarny.  Strzelano do zrywających się bażantów, ale nie skutecznie. Po polowaniu organizatorzy polowania zaserwowali uczestnikom wytrawną ucztę, na przygotowanych stołach biesiadnych podano wszystko co podać się powinno, był aromatyczny gulasz, wytrawny bigos, pierogi z kaszą oraz ciasta. Za okazaną gościnność -Gosi i jej rodzinie uczestnicy łowów składają serdeczne podziękowania. Darz Bór!

 

9 grudnia ( niedziela) zgodnie z Planem polowań odbyło się kolejne polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 185 „Las Roztoka” dzierżawionym przez KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. W polowaniu uczestniczyli przybyli członkowie koła i zaproszeni goście. Polowanie poprowadził Krzysztof Szutkiewicz. W wyniku przeprowadzonych pędzeń nic nie pozyskano.

16 grudnia ( niedziela) kolejne polowanie zbiorowe w Lesie Majdan Skordiów. W polowaniu uczestniczyło siedemnaście strzelb, podwoda i naganiacze. Łowy poprowadził Mirosław Sawicki, pomoc i organizację zapewnili Rafał Mularczyk i Piotr Sawoszczuk. W wyniku pędzeń pozyskano tylko jednego lis –szczęśliwym strzelcem był Artur Kępiński. Tropów jak i śladów bytowania dzików nie stwierdzono. W trakcie przerwy śniadaniowej kol. Rafał serwował grochówkę, o wyjątkowych walorach smakowych. Po polowaniu w gościnie u kol. Piotra serwowano gorący bigos, wyśmienite mięso duszone oraz swojską kiełbasą. Serdeczne dzięki za poczęstunki –Darz Bór!

Myśliwska paczka w Dorohusku

 

20 grudnia w ramach akcji „Myśliwska Paczka” do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Dorohusku trafił ofiarowany przez myśliwych z Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie „stół do piłkarzyków”. W imieniu myśliwych stół przekazała Małgorzata Sarzyńska.

 

 

 

Polowania zbiorowe i nie tylko…

 

23 grudnia ( niedziela) zgodnie z Planem polowań odbyło się kolejne polowanie zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 165 „Las Husynne” dzierżawionym przez KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- tym razem było to polowanie wigilijne. W polowaniu uczestniczyli przybyli członkowie koła i zaproszeni goście. Polowanie poprowadził Zbigniew Gmyrek. W wyniku przeprowadzonych pędzeń pozyskano jednego dzika.

 

30 grudnia – w Lesie Gałęzów zamiast zaplanowanego polowania zbiorowego –odbył się zgłoszony do PIW w Chełmie grupowy odstrzał sanitarny dzików z udziałem psów. Odstrzał sylwestrowy tak zwany, na dwadzieścia dwie strzelby poprowadził Mariusz Kot. W wyniku pędzeń oddano tylko jeden niecelny strzał do jednego widzianego dzika. Możliwości oddania strzału do zwierzyny płowej było wile, ale że to był odstrzał sanitarny dzików, do innej zwierzyny nie strzelano. Odprawę kończącą łowy zakończono wzajemnymi życzeniami –Szczęśliwego 2019 Roku Połamania i Darz Bór!