Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2013

Okręgowy Dzień  św. Huberta

 

Zwieńczeniem organizowanych przedsięwzięć nawiązujących do Jubileuszu 90 lecia PZŁ w Okręgu chełmskim był Okręgowy Dzień św. Huberta w Krasnymstawie w dniu 26 października. Uroczystości zainaugurowano mszą św. Kościele Parafialnym w Siennicy Nadolnej p.w. Miłosierdzia Bożego którą odprawił ks. biskup Ryszard Karpiński w koncelebrze ks. prałata dr. Stanisława Sieczki, ks. Stanisława Furlepy i ks. Franciszka Kamińskiego. Organizatorami tegorocznego święta były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu krasnostawskiego i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie.

 

Część oficjalną Okręgowego Dnia św. Huberta zorganizowano w ośrodku „Magnum Bonum” w Krasnymstawie. Wśród oficjalnych gości: Pani Poseł Beata Mazurek, Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Elżbieta Prus, Nadleśniczy Nadleśnictwa Krasnystaw Mirosław Szewczyk, Wójtowie Gmin: Małgorzata Sapiecha, Jerzy Babiarz, Jan Kuchta i Leszek Proskura. Okręg lubelski PZŁ reprezentował Mirosław Guściora, okręg zamojski Mirosław Kaleniuk. W trakcie części oficjalnej szczególnie zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie Medal św. Huberta otrzymał Marian Rudnik, Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Marian Niewiadomski Brązowy MedalZasługiŁowieckiej  otrzymali: Ryszard Zalichta, Stanisław Kamiński, Arkadiusz Znój i ks. Franciszek Kamiński, odznaczenie „Za zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” otrzymał: Jerzy Kotuła, Stanisław Łoś, Wiesław Kędzierawski.Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska. Nie zabrakło tortu urodzinowego z okazji 90 lecia PZŁ.

 

Nasz Hubertus

 

Dokładnie w dniu św. Huberta, 3 listopada w Borysowcu- szkole, na inauguracyjnym sezon, polowaniu zbiorowym spotkali się członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Zgodnie z planem polowań polowanie zbiorowe, dla dwudziestu pięciu myśliwych, osiemnastu naganiaczy, dwóch podwód i jednego psa poprowadził Mariusz Michalczuk- łowczy koła. W wyniku przeprowadzenia czterech pędzeń pozyskano jednego lisa. Piękna ciepła aura dodawała animuszu, wszyscy w świetnych nastrojach, każdy w oczekiwaniu na dobry początek sezonu.Pierwszy inauguracyjny miot poprowadzono wzdłuż nadudalskich łąk. Były sarny, ale szczęśliwie dla siebie, nie strzelane, z gracją uchodziły w bezpieczne miejsca. Atrakcją miotu była słonka. Sygnał koniec pędzenia –rozładuj broń zwieńczył pierwszy miot. W drugim był lis, był zajączek, były sarny oraz strzelane kaczki, unoszące się bezpiecznej odległości od myśliwych. Trzeci miot –Las Puszczański przyniósł widziane i podziwiane trzy łosie,klępe z dwoma łoszakami oraz dwa lisy. Jeden padł od pierwszego skutecznego strzału, drugi dwukrotnie próbował przejść przez szczelną linię myśliwych ustawiona na skraju lasu. Pierwszy raz przeparadował przed linią myśliwych, za drugim razem odebrał salwę honorową i widząc, że nie da się cało i bezpiecznie przez nią przedrzeć, zawrócił w miot. Potwierdziła się stara myśliwska prawda, że do lisa jako wymagającego przeciwnika, trzebacierpliwości i sprytu, bez pośpiechu.Ostatni miot, był miotem pocieszenia ale tylko z nazwy.Był czarny zwierz, znanym tylko sobie sposobem uszedł przez linię naganiczy poza miot. Były lisy, ale wyczekując cierpliwie do końca, szczęściem dla siebie przeszły całe, nie strzelane, obok zaskoczonych myśliwych. Królem polowania został Mariusz Wieczerza. Po udanych łowach wszystkich uczestników polowania, myśliwych, stażystów i naganiaczy zaproszono na biesiadę myśliwską przy ognisku.

( Patrz zdjęcia w galerii )

 

Polowanie zbiorowe Las Skordiów

 

10 listopada b.r. odbyło się polowanie w Lesie Skordiów. Polowanie poprowadził Mirosław Sawicki. W wyniki przeprowadzonego polowania pozyskano dzika i dwa lisy. Królem polowania został Robert Kokłowski.

 

Polowanie zbiorowe Las Husynne

 

24 listopada b.r. na polowaniu zbiorowym w Lesie Husynne, spotkali się myśliwi KŁ nr 82 „Dubelt”w Chełmie. Polowanie w jednej grupie dla trzynastunemrodów, z wykorzystaniem kilkoosobowej naganki i jednej podwody, zgodnie z planem poprowadził Waldemar Płodzień. Dźwięki sygnałówki oznajmiały kolejne elementy łowów, sygnały gra Michał Jakubowski.Przeprowadzono osiem pędzeń. W pierwszym pędzeniu wszyscy podziwiali chmarę jeleni.W drugim padł pierwszy lis. W trzecim miocie dziki szczęśliwie uszły w iglaste młodniki.Czwarte pędzenie- cisza, nie było nic. Piąte miot nie wyszedł najlepiej naganiaczom, źle wyszli. W szóstym pędzeniu chmara łosi postawiła zamyślonych myśliwych na nagi. Siódmy miot przyniósł pozyskanie drugiego liska. Ostatni ósmy miot był najciekawszy, były dziki ale cało uszły w leśne ostępy.W wyniku pędzeń pozyskano dwa lisy. Królami polowania zostali Mirosław Kabała i Mariusz Wieczerza. W trakcie przerwy śniadaniowej przygotowane ognisko dlauczestników łowów, ze swojskim chlebem na zakwasie i wyrobami wędliniarskimi. Serwującym poczęstunekorganizatorom uczestnicypolowania składają serdeczne podziękowania.

Badania genetyki sarny

Na prośbę naukowców z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży dostarczamy materiał badawczy w postaci próbek fragmentów tkanki mięsnej z dowolnej części ciała uzyskanego od odstrzelonych w ramach RPŁ sztuk saren. Ze wstępnych badań przeprowadzonych na terenie północno-wschodniej Polski wynika iż wiele osobników tego gatunku nosi w sobie geny sarny syberyjskiej wsiedlanej na te tereny w XIX i XX wieku. Celem badań jest zbadanie zróżnicowania i struktury genetycznej sarny europejskiej na terenie Polski oraz całej Europy, a także określenie, jaka cześć tej populacji posiada geny sarny syberyjskiej.

 

Program reintrodukcji  zająca

 

W okręgu chełmskim PZŁ z początkiem roku realizowano lokalny program ratowania populacji zająca szaraka. Cele tego ambitnego zadania skupiają się wokół odbudowy miejscowej populacji zajęcy, jej stabilizację i umożliwienia przetrwania.

Program zakłada działania zmierzające do  poprawy warunków środowiskowych niezbędnych do dalszego rozwoju populacji wraz z redukcją drapieżników.  Opracowany i przyjęty do realizacji program ma dziesięcioletnie ramy czasowe i obejmuje działania na lata 2011-2020r. Najistotniejszym punktem programu jest restytucja  zająca szaraka prowadzona przez poszczególne koła łowieckie. W celu zapewnienia finansowego wsparcia programu restytucji  zwrócono się o dotację i dofinansowanie z WFOŚ i GW w Lublinie. 

Wypuszczane zające tym razem pochodzą z OHZ  ZG PZŁ Rypin, w liczbie 80 sztuk przywiezione i wypuszczone 3 stycznia  b.r.  zasiliły tereny trzech kół łowieckich: KŁ nr 5„Dąbrowa” w Lublinie obwód łowiecki nr 157, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie -obwód łowiecki nr 112 i KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie obwód łowiecki  nr 168 i 188.

( Patrz zdjęcia w galerii: 263,267,271)

 

 

Kłusownictwo i drapieżnictwa 

 

Myśliwi z naszego Koła  dostrzelili dzika. W wydarzeniu tym, nie było by nic szczególnego gdyby nie fakt, że dzik był w bardzo złym stanie fizycznym, wychudzony, zerwany z wnyka. Okazały wycinek prawdopodobnie walczył o oswobodzenie przez kilka,  może kilkanaście dni, świadczy o tym widok miejsca, nie gojącej się rany po zaciśniętej i zerwanej  kłusowniczej pętli.  Dzik złapał się za tylny lewy bieg. Mało tego, kolejna stalowa linka zaciśnięta była dokoła ryja. Stalowa linka nie chciała  się przerwać, nie pomogły próby jej przegryzienia, nie powiodła się próba zerwania i oswobodzenia. Można śmiało powiedzieć, że osobnik był bezradny. Tylny bieg został wyłamany, to cena wolności. Nasuwa się tylko jedno pytanie dlaczego? Dla tych kilku kilogramów mięsa.

Dzień wcześniej, penetrując teren łowiska podczas akcji zimowego dokarmiania zwierzyny natrafiono na świeżo zagryzioną sarnę, jeszcze ciepłą. Okazała sarna padła łupem wałęsającej się sfory psów. Codziennie widywanej przez myśliwych, beztrosko polującej i dokonującej spustoszenia w miejscowej populacji. W tym przypadku, nie można nazwać ich psami bezpańskimi. Nasuwa się kolejne pytanie, ile zwierzyny musi paść łupem drapieżników, aby zauważono ten problem w naszym parlamencie.

 

Polowanie zbiorowe

 

W mroźny niedzielny poranek 27 stycznia na kończącym sezon  polowaniu zbiorowym w Lesie Husynne (obwód łowiecki 188) spotkali się myśliwi z naszego Koła. W miejscu zbiórki w Mościskach –szkole, stawili się organizatorzy, naganiacze i myśliwi. W polowaniu uczestniczyło dwunastu myśliwych, dwa psy do poszukiwania postrzałków, podwoda i czternastu naganiaczy.  Polowanie zgodnie planem polowań poprowadził  Waldemar Płodzień. Sygnałem „Zbiórka” w wykonaniu  Michała Jakubowskiego zainaugurowano polowanie. Mariusz Michalczuk Łowczy Koła, wraz z prowadzącym polowanie przekazali najważniejsze informacje o polowaniu i zasadach bezpieczeństwa.  Po rozlosowaniu kart stanowiskowych udano się w knieję.

 

Knieja w przecudnej- śnieżnej i mroźnej (-17 stopni)  scenerii  wygląda wspaniale.  W słonecznym świetle, przedzierającym się do ziemi, z lekka migocą płatki śniegu.  Gruba warstwa puchu zaścieliła las i całą okolicę.  Śnieg spisany tropami zwierzyny w poszukiwaniu żeru i bezpiecznej ostoi.   Przetartym śladem po przejeździe ciągnika, krok po kroku myśliwi udają się na swoje stanowiska. Pierwszy miot zaplanowano od „granicy obwodu” do Pożarki. Usyńską knieję uśpioną w śnieżnej pierzynie budzą nawoływania. Naganka ruszyła na umówiony sygnał. Padają pierwsze strzały, potem kolejne, w sumie pada dziesięć strzałów. Sygnał „Koniec pędzenia” zamyka pierwszy miot. Na linii myśliwych  leży tylko jeden lis. To prowadzący polowanie Waldek pozyskał lisiurę. Przyjmuje gratulacje i mocno dziwi się tak marnemu efektowi pędzenia. Kolejny  mioty, kolejne pędzenia bez strzału i bez efektu. Jelenie, dziki i lisy były widziane w poszczególnych miotach, ale uchodziły całe nie strzelane. Podwodą na przemian raz myśliwi a raz naganiacze,  przemieszczają się w kolejne odziały lasu. Kolejne mioty przebrzmiewały  jednak bez wystrzału i dopiero w ostatnim pędzeniu coś drgnęło. Tuż po ruszeniu naganki pada pierwszy strzał. Potem kolejne, przez linię myśliwych na zmianę przeskakują pojedyncze lisy, wataha dzików, sarny i znowu kolejna wataha dzików. Sygnał „Rozładuj broń” kończy polowanie.  Polowanie z historią jednego udanego miotu dobiegło końca. Uroczysty pokot, dekoracja Króla polowania –sygnał „lis na rozkładzie” kończy łowy zbiorowe na dziki w Lesie Husynne. Na  uczestników polowania czeka już rozpalone ognisko, przygotowany poczęstunek. Czego tam nie serwowano. Jadło było wyśmienite. Warto było uczestniczyć w polowaniu kończącym sezon polowań zbiorowych na dziki. Organizatorom składamy serdeczne podziękowania.

( Patrz zdjęcia w galerii:217,325,380,392,446,490,501)

 

Kosze lęgowe dla kaczek

W dniu 2 luty myśliwi z naszego Koła realizowali lokalny program pomocy lęgowej „Czynna ochrona kaczek dorzecza naszych rzek”.  Działania myśliwych polegają na zbudowaniu oraz  wyłożeniu, tak zwanych koszy lęgowych dla kaczek w miejscach ich naturalnego występowania i bytowania. Myśliwi rozmieszczali kosze w szuwarach, trzcinowiskach, na drzewach i krzewach,  miejscach ogólnie nie dostępnych, w pobliżu wody a dostępnych dla ludzi tylko w tym czasie. Celem rozmieszczenia koszy lęgowych jest udzielenie  pomocy gniazdującym kaczkom. Które już niedługo, wiosną jeżeli uznają okazaną pomoc za wystarczającą  oraz bezpieczną, założą w koszach swoje gniazda, a następnie wyprowadzą lęgi. W miejscach wykładanych koszy, prowadzony jest monitoring ich wykorzystywania i efektywność lęgów. 

( Patrz zdjęcia w galerii:447,454)

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków

 

W czwartek 21 marca w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej w Kumowej Dolinie w m. Rudka 1 k/ Chełma odbyła się ocena prawidłowości pozyskania byków jeleni. Komisja oceny pod przewodnictwem Andrzeja Szumery oceniła 112 pozyskanych byków. Selekcjonerzy przedstawili do oceny  12 szt.  wieńców jeleni byków w III klasie wieku, 44 wieńców w II klasie wieku oraz 56 sztuki w I klasie wieku. Komisja oceniła  15 przypadków ( 13,39 %) jako odstrzał naganny (XX-dwa czerwone punkty) oraz 10 przypadków ( 8,92 %) jako odstrzał nieprawidłowy (X-jeden pkt czerwony). Stwierdzono 20 odstrzałów (17,85 %) zrealizowanych w klasie niezgodnej z wydanym upoważnieniem (N-pkt niebieski) oraz 1 przypadek (żółty pkt) niestarannej preparacji.

 

Dokonano wstępnej wyceny dwunastu trofeów medalowych:

-srebrno medalowe wieńce pozyskali:

Leszek Prus: 18 NOK – masa wieńca 8595g. wyceniony 202,78 pkt. CIC

Piotr Piecuch: 16ROK-masa wieńca 7800g. wyceniony 200,80,15 pkt CIC

Jarosław Sadowski: 14ROK- masa wieńca 8295g. wyceniony 192,34 pkt CIC

-brązowo medalowe wieńce pozyskali:

Zawiślak Paweł: 12ROK-masa wieńca 7460gwyceniony 183,92 pkt CIC

Dzwonek Kazimierz: 12NOK-masa wieńca 6915g. wyceniony 180,14 pkt CIC

Kapluk Andrzej: 12 ROK -masa wieńca 6200g. wyceniony 177,85 pkt. CIC

Karwat Bogdan: 12NOK –masa wieńca 6560g. wyceniony 176,94 pkt CIC

Pituch Józef: 12NJK-masa wieńca 6515g. wyceniony 175,48 pkt CIC

Pawłowski Andrzej: 14ROK –masa wieńca 6510g. wyceniony 174,48 pkt CIC

Habrowski Janusz: 16ROK-masa wieńca 6715g. wyceniony 173,12 pkt CIC

Kublik Polikarp: 14NOK-masa wieńca 6350g. wyceniony 173,02 pkt CIC

Czelej Lech: 12ROK-masa wieńca 6745g. wyceniony 172,06 pkt CIC

 

Tytuł „MYŁKUSA 2012/2013”  przyznano za wieniec pozyskany przez Tadeusza Niedźwiedzkiego z KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, pozyskany w obwodzie łowieckim nr 90 Nadleśnictwo Włodawa.

Tytuł „WIENIEC  2012/2013”  za najokazalszy pozyskany wieniec, przyznano dla Leszka Prusa KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, za pozyskany wieniec jelenia byka 18 NOK  „osiemnastak nieregularny obustronnie koronny” pozyskany w obwodzie łowieckim nr 188 Nadleśnictwo Chełm.

 

Walne zgromadzenia

 

W gościnnej stanicy Mariusza Wieczerzy w Borysowcu gm. Żmudź  odbyło się w dniu 28 kwietnia Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przydźwiękach sygnałów łowieckich w wykonaniu Michała Jakubowskiego wprowadzono sztandar koła. Obradom przewodniczył Janusz Szaruga. W obradach uczestniczyło 38 członków koła i stażyści. Porządek obrad obejmował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej, wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. W trakcie obrad wyróżniono Króla i vice króli minionego sezonu łowieckiego. Zaszczytny tytuł „Króla sezonu” odebrał Mariusz Michalczuk, „Lisiarzem Roku” –został Zenon Wilgos. W kolejnych punktach zatwierdzono przedstawiony przez zarząd koła plan działalności, projekt budżetu na rok gospodarczy 2013/14 i sprawy organizacyjne.

 

XXIII Mistrzostwa chełmskiego „Dubelta”

 

W sobotę  4 maja na strzelnicy w Kumowej Dolinie odbyły się zawody KŁ nr 82. Przed zawodami Koła odbyło się szkolenie z regulaminu polowań, przystrzelenie broni i trening strzelecki. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Zbigniew Gmyrek. Zgodnie z regulaminem strzelano połowę konkurencji śrutowych i dzik z przebiegu.  W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego w kole zwyciężył Adam Kabała, przed Robertem Kokłowskim i Mirosławem Kabałą.

Dla najlepszych ufundowano dyplomy i nagrody rzeczowe.

( Patrz zdjęcia w galerii:1237)

 

Polowanie dewizowe

 

W naszym kole dewizowo polowali Duńczycy.

( Patrz zdjęcia w galerii:1484)

 

XIII Kresowy Konkurs sygnalistów Myśliwskich – BIŁGORAJ 2013

 

Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju był miejscem Kresowego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich  w dniu 25 maja.

Do konkursu stanęło 33 solistów i 11 zespołów.  W trakcie otwarcia Konkursu między innymi: Michał Jakubowski i Ryszard Kamieniecki otrzymali złotą odznakę „Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie”. Wyniki konkursu:

 

W kategorii indywidualnej

KLASA A

 1. 1.Jakubowski Michał.
 2. 2.Sowa Maciej.

 

KLASA B

1.Tomecka Sylwia.

2.Hussarek Karol.

3.Chętkowska Ewa.

 

KLASA  C

1.Smyk Arkadiusz.

2.Olejniczak Dawid.

3.Torba Aleksandra.

 

Kategoria zespołowa:

Klasa B

 1. 1.ZSM z TL w Brynku.
 2. 2.ZSM z ZSL w Biłgoraju.
 3. 3.ZSM z ZSL w Lesku.

 

Klasa C

 1. 1.ZSM z ZSL w Biłgoraju.
 2. 2.ZSM z Nadleśnictwa Chełm.
 3. 3.ZSM z DK w Zwierzyńcu.

 

Klasa MB (muzyka myśliwska)

1.ZSM z TL w Brynku.

 

XIII Mistrzostwa Okręgu PZŁ w Chełmie

 

49 zawodników brało udział w tegorocznych Mistrzostwach Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie ( 1 czerwca )

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik- Prezes ORŁ w Chełmie. Flagę PZŁ na maszt wciągnęli przedstawiciele KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie. Obowiązki sędziego głównego mistrzostw pełnił Marek Kuszneruk, pomoc medyczną zabezpieczał Wojciech Jerzy Suchodół. Podczas otwarcia najlepszym zawodnikom:  Andrzejowi Maciągowi i Piotrowi Piecuchowi wręczono Wawrzyny strzeleckie. W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego indywidualnie i drużynowo uczestniczyli przedstawiciele  dwunastu macierzystych kół łowieckich okręgu oraz przedstawiciele ościennych okręgów z Lublina i Zamościa.

Wyniki indywidualnie w klasie mistrzowskiej:

 1. 1.Piecuch Piotr- 437/500 pkt.- Mistrz Okręgu 2013
 2. 2.Maciąg Andrzej-437pkt.
 3. 3.Wawrzyszuk Andrzej- 422 pkt
 4. 4.Makuch Andrzej- 416 pkt.
 5. 5.Pituch Józef-410 pkt.
 6. 6.Piętak Paweł -405 pkt.

 

Wyniki indywidualnie w klasie powszechnej:

1.Wójcik Maciej-417 pkt 

2. Kokłowski Robert -403pkt.

3. Dados Piotr- 395 pkt.

4. Jaruga Mirosław- 369 pkt.

5.  Znój Arkadiusz- 359 pkt.

6.  Młynarski Andrzej- 355 pkt.

 

 

Wyniki drużynowe w klasie otwartej:

 1. 1.KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie- 1258 pkt –reprezentant okręgu w KKKŁ  w 2014r.
 2. 2.KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie-1218/1500 pkt.
 3. 3.KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 1109 pkt.
 4. 4.KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie 1047 pkt.
 5. 5.KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie – 1031 pkt.
 6. 6.KŁ nr 4 „Sokół’ w Rejowcu 1015 pkt

 

Wyniki drużynowe w klasie powszechnej:

 1. 1.KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie – 1047 pkt. –Mistrz Okręgu 2013
 2. 2.KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu- 1015 pkt.
 3. 3.KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym- 987 pkt.
 4. 4.KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -977 pkt.
 5. 5.KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie 957 pkt.
 6. 6.KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie- 938 pkt.

Najlepszy wynik w konkurencjach śrutowych wystrzelali Piotr Piecuch i Marcin Kwaśniewski wynikiem 275/300 pkt., w konkurencjach kulowych najcelniej strzelał  Mirosław Kabała  wynik: 173/200 pkt. Najlepszym w kategorii „seniorów 60+” był Józef Pituch, w kategorii „Dian” najlepiej strzelała Anna Szumera. Najcelniej strzelającym w kat „juniorów” był Maciej Wójcik. 

( Patrz zdjęcia w galerii:1582, 1588)

 

Puchar Juniorów

 

W sobotę 17 sierpnia  strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Chełmie w Kumowej Dolinie, Rudka 1 gościła uczestników Pucharu Juniorów. W zawodach mogli uczestniczyć zawodnicy z max. 3 letnim stażem w PZŁ. Zgodnie regulaminem strzelano trzy konkurencje strzeleckie: oś myśliwską, zająca i rogacza /lisa. Maksymalna ilość pkt. do zdobycia 250. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie. W zawodach uczestniczyło 19 zawodników. 

Obowiązki sędziego głównego pełnił inicjator zawodów Mirosław Kabała, na poszczególnych osiach sędziowali: „na osi” Adam Kabała, Stanisław Kasperski, Marcin Kołtun i Michał Sidoruk „na zającu” Kazimierz Borowik, Jakub Jabłoński i Zbigniew Jabłoński, „na rogaczu –lisie” AnnaSzumera, Zbigniew Latusek iAndrzej Szumera. Pomoc medyczną zabezpieczał Zbigniew Boiski. Nad sprawnością maszyn  i urządzeń czuwał Zbyszek Świszcz. Obsługę sekretariatu zapewnili: Mirosław Sawicki i Jarosław Dąbrowski.  

 

Wyniki:

1.Mariusz Pasztaleniec   228 pkt.

2.Adrian Szutkiewicz 209 pkt.

3.Piotr Ołówek 208 pkt.

4.Mariusz Tkaczuk 171 pkt.

5.Jacek Kamiński 165 pkt.

6.Rafał Spasowicz 159 pkt.

 

Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

( Patrz zdjęcia w galerii:2845)

Wandale 

Po kilku latach spokoju, ponownie stwierdzono w naszym łowisku wandalizm. Łupem zniszczenia tym razem  padły trzy ambony na Łysobykach obw. łowiecki nr 188  i amb. „Suchomyła”  obwód 168. Powalono i zdemolowano  nową ambonę „Trzy  sosny”, amb. ”Nową” i Amb. „Małą”. Ambona „Mała” z uwagi na swój wiek nie nadawała się do ponownego postawienia. W jej miejscu postawiono nowo wybudowaną ambonę „Trójkąt”. 

( Patrz zdjęcia w galerii:2605,2641,2717,2798)

Nasze jelenie byki

16 września w obwodzie łowieckim  nr 188 dzierżawionym przez nasze Koło, Mariusz Michalczuk pozyskał jelenia byka, wieniec w formie ósmaka, masa tuszy w skupie180kg.

( Patrz zdjęcia w galerii:3019)

Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie.

 

41 zawodników w tym jedna Diana, brało udział w tegorocznym Turnieju Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 21 września.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie, flagę PZŁ na masz wciągnął Zbigniew Gmyrek ubiegłoroczny tryumfator Turnieju w kategorii prezesów kół.  Obowiązki sędziego głównego pełnił Mirosław Kabała, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Lucjan Podwalny, Dariusz Szewczuk i Jerzy Kozłowski, „na osi Anna Szumera, Andrzej Szumera, Wiesław Kowalski, „na przelotach” Stanisław Kasperski, Robert Krawiec i Mariusz Michalczuk, „na zającu” Kazimierz Borowik, Henryk Roman i Zbigniew Jabłoński, ”na dziku” Marek Kuszneruk, Krzysztof Wojciechowski i Marian Tomków „na rogaczu, lisie” Ryszard Kot i Jan Stachniuk, „Sekretariat zawodów” Edyta Nowosadzka i Jarosław Dąbrowski. Zgodnie z regulaminem zawodów rywalizowano w połowie wieloboju myśliwskiego.

W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego indywidualnie i drużynowo uczestniczyli przedstawiciele macierzystych kół łowieckich okręgu, członkowie ZO i ORŁ. Obsługę medyczną zabezpieczał Wiesław Piecuch. Nad sprawnością maszyn i urządzeń  czuwał Zbyszek Świszcz.

 

Wyniki :

Klasyfikacja Prezesów:

 1. 1.Zbigniew Gmyrek -KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -159 pkt.
 2. 2.Jerzy Mucha – KŁ nr 16 „Szarak” Krasnystaw -152 pkt.
 3. 3.Stanisław Bojarski –KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku – 148 pkt.

 

Klasyfikacja Łowczych:

 1. 1.Adam Kabała– KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie-226  pkt.
 2. 2.Mariusz Kot –KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie- 189 pkt.
 3. 3.Piotr Stępień –KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie -179 pkt.

 

Klasyfikacja Sekretarzy:

 1. 1.Andrzej Makuch –KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie -203 pkt.
 2. 2.Paweł Torbicz –KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie -176 pkt.
 3. 3.Zbigniew Latusek – KŁ  nr 85 „Sokół” w Chełmie -138 pkt.

 

Klasyfikacja Skarbników:

1.   Arkadiusz Znój- KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie- 188 pkt.

2.    Krzysztof Szutkiewicz- KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 175 pkt.

2.   Paweł Kunz – KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie – 150 pkt.

 

Klasyfikacja Członków Komisji Rewizyjnych:

 1. 1.Józef Pituch –KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie -198 pkt.
 2. 2.Paweł Piętak-  KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie – 197 pkt.

3    Andrzej Maciąg – KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -192 pkt.

 

Klasyfikacja Drużynowa:

 1. 1.KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -560 pkt.
 2. 2.KŁ nr 22 „ ChTPM” w Chełmie -541 pkt.
 3. 3.KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -518 pkt.

 

Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkową rywalizację „w dubletach na osi” wygrał Adam Kabała. Bezpośrednio po Turnieju odbyła się narada zarządów kół. Turniej sponsorowali Anna i Andrzej Szumerowie, Maciej Grela i  Jerzy Kosior.

( Patrz zdjęcia w galerii:3040,3042)