Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2014

Polowanie zbiorowe

W niedzielę 26 stycznia ostatnie w sezonie, polowanie zbiorowe na dziki i drapieżniki. Polujemy w usyńskim lesie. Zbiórka uczestników  polowania w Mościskach –Szkole. Sygnałówka Michała wzywa na odprawę. Polowanie zgodnie z planem polowań prowadzi Zbyszek. Urok lasu w zimowej scenerii niesamowity, trudno opisać uczucie zadowolenia z przybywania w lesie. Świerzy puch utrudnia przemieszczanie się zarówno  nemrodom jak i naganiaczom. Podczas pędzenia jest czas na spokojne podziwianie uroków śnieżnej scenerii lasu, w skupieniu i zadumie oczekujemy na efekty  poszczególnych pędzeń. Słychać tylko ciszę lasu.  Okiść w młodnikach trudny do przebrnięcia.  W kniei liczne ślady bytowania zwierzyny.

Widoczne w pędzeniach jelenie, łosie, sarny tu i tam pojedyncze dziki. Nikt nie widzi lisa. Tuż przed ruszeniem naganki, na leśnym dukcie starego lasu pojawia się wilk. Niczym nie zaniepokojony, tak jak się pojawił, tak znikł w świerkowym młodniku. Jeszcze jedno co rzuca się w oczy, to ilość krążących nad lasem krukowatych i jastrzębiowatych. Po opolowaniu lasu, w ciszy i bez jednego wystrzału, wracamy na miejsce zbiórki, płonie już przygotowane ognisko, ciepło z dębowych kłód rozgrzewa. Jeszcze tylko podsumowanie polowania i czas na „ostatni miot przy kotle”- czas na posiłek. A tam przygotowane rarytasy, bigos o  cudownym aromacie i cieple, żeberka w marynacie –paluszki lizać, swojski pieczony chleb, pierożki na dwa sposoby i coś na słodko. Ogromne dzięki paniom z Mościsk i Ladenisk za gościnność. Żal tylko, że wszystko co dobre, tak szybko się kończy i przykro, że kolejny raz przygotowane posłanie „igliwie” pod pokot nie zostało wykorzystane. Ale tak bywa.

Okręgowe łowy na drapieżniki

W Kole Łowieckim nr 82 „Dubelt” w Chełmie –Okręgowe łowy na drapieżniki zostały zorganizowane w dwóch obwodach łowieckich w sobotę 15 i niedzielę 16 lutego. Łącznie w polowaniach uczestniczyło 26 nemrodów z udziałem  trzynastu  naganiaczy i psów. Pozyskano trzy lisy. Polowano przy wsparciu kolegów z WKŁ nr 163 Orlik. Królem polowania został Artur Kępiński.

Program odrobaczania.

 

Koło nasze w dniach 1 i 2 marca przystąpiło do realizacji programu odrobaczania zwierzyny płowej w okręgu chełmskim. Program zakłada podanie wraz z przygotowaną karmą preparatów odrobaczających.

                                                                          

Konkurs kronik kół łowieckich

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie podjął decyzje o ogłoszeniu konkursu na najlepiej prowadzoną kronikę w kołach łowieckich okręgu chełmskiego pod hasłem „90 lat za nami”. Do oceny  kronik powołano komisje w składzie:

Anna Szumera –członek Komisji Kultury Łowieckiej i Promocji ,

Elżbieta Michalska- członek Komisji Kultury Łowieckiej i Promocji ,

Dariusz Szewczuk –członek Zarządu Okręgu,

Jan Stachniuk- członek Zarządu Okręgu,

Ryszard Suszyński- członek Okręgowej Rady Łowieckiej,

Andrzej  Makuch- sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej.

 

Celem konkursu było podkreślenie szczególnej roli i miejsca kultury łowieckiej w całości problematyki działalności łowieckiej, ukazywania kulturotwórczej roli łowiectwa, upowszechniania łowieckiego dziedzictwa materialnego i duchowego oraz promowanie zwyczajowego gromadzenia, zachowywania i eksponowania form działalności myśliwych i kół łowieckich, dokumentowania całości wydarzeń z życia myśliwych, kół i okręgu.  Do konkursu przystąpiło i nadesłało kroniki dziewięć  macierzystych kół łowieckich z okręgu chełmskiego.

Każdy z członków komisji konkursowej indywidualnie oceniał  kroniki, wypełniając arkusz oceny kroniki, ocenę końcową stanowiła średnia suma ocen jaką kronika otrzymała od   komisji. Jurorzy nie oceniali kronik ze swoich kół macierzystych. Ocenie poddano w sumie 26 !!! opasłych, bogato ilustrowanych tomów kronik.

 

Chyląc czoła przed kronikarzami ze wszech miar konieczne stało się wyróżnienie wszystkich kronik. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  1. miejsce-  kronika KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie
  2. miejsce-  kronika KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie,

                      kronika KŁ nr 24 „Lis „ w Łopienniku Górnym,

  1. miejsce-  kronika KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie,

                      kronika KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie,

  1. miejsce-  kronika KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie,

                            kronika KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie,

                            kronika  KŁ nr163 „Orlik” w Chełmie,

                            kronika KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej

 

 

Inwentaryzacja.

 

Szacowanie corocznie liczebności występujących zwierząt łownych wynika z Rozporządzenia Ministra  Środowiska. Liczenie przeprowadzają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Wypracowane przez naukowców metody inwentaryzacji pozwalają ustalić zbliżoną do stanu rzeczywistego liczebność zwierząt łownych. Jedną z najnowszych metod jest wiosenne liczenie zajęcy i lisów przy użyciu bocznego światła reflektorów.  Liczenie prowadzi się z wolno jadącego samochodu, oświetlając trzymanym w ręku reflektorem pas terenu równoległy do trasy przejazdu, z jednej strony drogi. Często zachodzi potrzeba identyfikacji gatunku przez lornetkę. Przy okazji liczeń dwóch powyższych gatunków, obserwatorzy rejestrują inne zaobserwowane zwierzęta, w tym psy i koty. Do przeprowadzenie liczeń potrzeba zaangażować minimum kilka osób, w tym jednego kierowcę, obserwatora obsługującego reflektor, obserwującego teren lornetką  oraz  notującego zapisującego obserwacje. Do liczeń należy wybierać dni z dobra pogodą, bez mgły, silnego wiatru i większych opadów. Określoną  metodą inwentaryzacji populacji jeleniowatych są próbne pędzenia. Metoda jest jedyną, w chwili obecnej najbardziej właściwą i niezawodną metodą oceny realnego zagęszczenia populacji jeleniowatych w środowisku leśnym.  Metoda umożliwia również uzyskanie dodatkowych cennych informacji odnośnie struktury płciowej i wiekowej populacji. Technika stosowania tej metody nie jest skomplikowana. Sieć poszczególnych pędzeń wyznacza się w oparciu o mapę podziału administracyjnego, stosując równomierny lub losowy system wyboru, tak aby łączna powierzchnia pędzeń była nie mniejsza niż 10% ogólnej powierzchni terenu objętego inwentaryzacją. Należy przy tym zdecydowanie unikać celowego (choć czasem podświadomego) wyboru powierzchni pędzeń o wysokim lub bardzo niskim stanie. Trzy boki powierzchni pędzenia zajmują obserwatorzy, z których każdy liczy zwierzęta wychodzące po jego lewej stronie, dlatego odległość między nimi nie może być zbyt duża (optymalnie ok. 50-70 m). Z czwartego boku pędzenia rusza naganka, której liczba może być wprawdzie zmienna, lecz zależna przede wszystkim od szerokości pędzenia i charakteru drzewostanu. W pędzeniach, w których występuje duża powierzchnia zwartych młodników, odległość między sąsiednimi naganiaczami nie może przekraczać 6-7 m. Każdy z naganiaczy liczy uchodzące do tyłu zwierzęta.

Sporządzenie inwentaryzacji jest podstawą do opracowania rocznych planów łowieckich, opiniowanych przez  miejscowy samorząd, podlegających zatwierdzeniu przez właściwe Nadleśnictwa.

Pomoc dla kaczek

Członkowie naszego koła jak co roku realizują lokalny program pomocy lęgowej „Czynna ochrona kaczek dorzecza naszych rzek”.  Działania myśliwych polegają na zbudowaniu oraz  zamontowaniu, tak zwanych budek lęgowych oraz koszy lęgowych dla kaczek w miejscach ich naturalnego występowania i bytowania.  Budki lub kosze  doskonale sprawdzają się jako miejsca lęgowe. Koniec zimy to najlepszy okres na ich zakładanie. Możemy umieścić kosze w miejscach niedostępnych,ale chętnie odwiedzanych przez kaczki. Kosze należy umieszczać w miejscach bezpiecznych,gdzie nie mają dostępu postronne osoby i drapieżniki. Najchętniej wybierane miejsca to:brzegi rzek, mokradła, rozlewiska, brzegi jezior  śródleśne oczka wodne, stawy a nawet na rowy melioracyjne.W koszach powinno umieścić wyściółkę w postacisuchych liści lub siana, kaczki uważająten materiał za dogodny do dokonania lęgów.Okres lęgowy u kaczek przypada na wiosnę,gody rozpoczynają się po powrocie z zimowisk.Składanie jaj najczęściej przypada w połowie kwietnia,ale zdarza się także w marcu. Skuteczność wykorzystywania wystawionych budek i koszy wzrasta z roku na rok po ich wystawieniu. W przypadkach braku zainteresowania konieczne staje się ich przeniesienie w inne dogodniejsze miejsca.

Apel- nie wypalaj trawy

Ja co roku zwracamy się z apelem o nie wypalanie traw. Okres porządków wiosennych powoduje chęć pozbycia się niepotrzebnych odpadków, uschniętej trawy, śmieci za pomocą ognia. Taki, często przypadkowy ogień powoduje ogromne starty. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody zabrania się wypalania łąk, pastwisk, rowów , nieużytków, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Nie wypalaj traw –pomyśl –wypalając trawę niszczysz życie.

 

XXIV Mistrzostwa „Dubelta”

W sobotę 10 maja  odbyły się coroczne Mistrzostwa KŁ nr 82 w Chełmie. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał prezes Koła Zbigniew Gmyrek. Zgodnie z opracowanym regulaminem zawodów strzelano połowę konkurencji śrutowych i dzik w przebiegu. W rywalizacji zwyciężył Robert Kokłowski przed Mirosławem Kabałą i Mariuszem Kotem. Obowiązki sędziego głównego pełnił Adam Kabała. Organizatorzy dla wszystkich uczestników ufundowali nagrody rzeczowe i dyplomy.

Walne zgromadzenia

25 maja w gościnnej posesji Mariusz Wieczerzy w Bukijowcu odbyło się walne zgromadzenie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Walnemu przewodniczył Mirosław Sawicki. Jednym z punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej oraz o wykonania budżetu koła za miniony rok gospodarczy oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Odznaczenie „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej” z rąk Łowczego Okręgowego otrzymała Małgorzata Sarzyńska. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła.

Ekspozycja budek lęgowych

Nietypowa ekspozycja powstała na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Na elewacjach Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej w m. Rudka 1 k/ Chełma. pojawiły się budki, skrzynki, gniazda, platformy i pułki. Największym elementem kontynuowanej rozbudowy „Łowieckiej ścieżki edukacyjnej” jest zamocowana na słupie energetycznym platforma z gniazdem dla bocianów, odzwierciedlająca tradycyjny polski krajobraz i jego oryginalną architekturę z gniazdem bocianim w tle. Na ścianach budynku Domu Myśliwych zawisła wystawa ponad kilkudziesięciu budek-skrzynek o bardzo różnych kształtach, znaczne odbiegających od typowego M-2, nie tylko dla ptaków.  Podziwiać możemy tu wzorcowe domki dla ptaków, ssaków (jeży, wiewiórek i nietoperzy) i owadów (trzmieli, biedronek i motyli). Celem ekspozycji jest zachęcenie do  budowy, ewentualnie zakupienia już gotowych budek i umieszczenie w wybranym i stosownym miejscu. Dokonując następnie dyskretnego monitoringu ich wykorzystania. A wszystko dla dobra rodzimej natury  i ochrony ojczystej przyrody.

Ekspozycja to  wspólny projekt realizowany przez indywidualnych myśliwych –pasjonatów ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, w tym członków naszego koła,  przy wsparciu Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie i zaangażowaniu Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie o/ Chełm.

Polowanie dewizowe

Tradycyjnie jak co roku w naszym kole goszczą myśliwi obco krajowi; Duńczycy, Belgowi, oraz Niemcy. Cenne dewizy zasilą skromny budżet koła nadszarpnięty rosnącymi wypłatami odszkodowań. Z hodowlanego punktu widzenie jedno co cieszy to fakt coraz częstszych wizyt dewizowców w okresie rui.

Zagospodarowanie obwodów- budowa drabin

 

Członkowie naszego koła w ramach zagospodarowania obwodów wybudowali kilkanaście zwyżek-drabin przenośnych. Materiał i plac budowy udostępnił kol. Zdzisław Dziekan.

Zagospodarowanie obwodów- sadzenie topinamburu

 

Członkowie naszego koła w ramach zagospodarowania obwodów założyli kolejne poletka topinamburu, między innymi na Barbarówce obw.168 od strony Zawoźnika i Bukijowcu obw.188.

 

Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie.

           

49 zawodników w tym dwie Diany, brało udział w tegorocznym Turnieju Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 30 sierpnia.

            Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie, flagę PZŁ na masz wciągnął Zbigniew Gmyrek ubiegłoroczny tryumfator Turnieju w kategorii prezesów kół.  Obowiązki sędziego głównego pełnił Sławomir Kończyński, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Anna Szumera, Andrzej Szumera i Jerzy Kozłowski, „na osi” Stanisław Kasperski, Piotr Piecuch i Mirosław Kabałana przelotach” Mariusz Łoza i Henryk Roman „na zającu” Kazimierz Borowik i Michał Rózga, ”na dziku” Lucjan Podwalny i Marian Tomków „na rogaczu, lisie” Ryszard Kot i Jan Stachniuk, „Sekretariat zawodów” Aleksandra Sawicka, Edyta Nowosadzka i Jarosław Dąbrowski. Zgodnie z regulaminem zawodów rywalizowano w połowie wieloboju myśliwskiego.

Obsługę medyczną zabezpieczał Ryszard Zalichta. Nad sprawnością maszyn i urządzeń  czuwał Zbyszek Świszcz.

Wyniki :

Klasyfikacja Prezesów:

1.     Stanisław Bojarski –KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku– 160 pkt.

2.     Zbigniew Gmyrek -KŁ nr 82 „Dubelt” -156 pkt.

3.     Zbigniew Gaj – KŁ nr 50 „Cietrzew”  -145 pkt.

 

Klasyfikacja Łowczych:

1.     Piotr Kędzierawski- KŁ nr 86 „Szpak”  -226 pkt.

2.     Adam Kabała– KŁ nr 82 „Dubelt” -214  pkt.

3.     Mariusz Kot –KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie- 175 pkt.

 

Klasyfikacja Sekretarzy:

1.     Andrzej Makuch –KŁ nr 22 „ChTPM”  -203 pkt.

2.     Paweł Torbicz –KŁ nr 50 „Cietrzew”  -154 pkt.

3.     Anna Jańczak – KŁ  nr 48 „Ponowa”  -111 pkt.

 

Klasyfikacja Skarbników:

            1.   Arkadiusz Znój- KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie- 213 pkt.

            2.   Krzysztof Szutkiewicz- KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 175 pkt.

            2.   Stanisław Pasek – KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie – 133 pkt.

 

Klasyfikacja Członków Komisji Rewizyjnych:

1.     Paweł Piętak-  KŁ nr 22 „ChTPM” – 225 pkt.

2.     Andrzej Maciąg – KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -224 pkt.

3.     Mirosław Jaruga- KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu- 196 pkt.

 

Klasyfikacja Drużynowa:

1.     KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -545 pkt.

2.     KŁ nr 22 „ ChTPM” w Chełmie -482 pkt.

3.     KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie -470 pkt.

 

Zagospodarowanie obwodów- uprawa poletek żerowych

 

Członkowie naszego koła w ramach zagospodarowania obwodów założyli poletka żerowe- posiano rzepę ścierniskową na Bukijowcu, w Lesie Tureckim. Wyszukujmy kolejne poletka i zgłaszajmy miejsce łowczemu.

Nasze jelenie

-8 września w obwodzie łowieckim nr 188, dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie, w uroczysku Lipinki, Leszek Prus pozyskał jelenia byka, wieniec w formie dwunastaka NJK, masa tuszy w skupie 165 kg. Darz Bór!

- 28 września w obwodzie łowieckim nr 188, dzierżawionym przez Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie w uroczysku Kazimierówka Mariusz Michalczuk pozyskał jelenia byka, wieniec w formie czternastaka NOK, masa tuszy w skupie 180 kg. Darz Bór!

Żubr z naszych łusek

Delegacja chełmskich myśliwych uczestniczyła 18 września w uroczystościach odsłonięcia pomnika żubra. Pomnik postawiono dokładnie na miejscu monumentu z 1862r. upamiętniającego pierwsze polowanie cara Aleksandra II w Puszczy Białowieskiej, z inicjatywy PZŁ, Łowca Polskiego i dzięki ofiarności polskich myśliwych oraz za angażowaniu Białowieskiego Parku Narodowego. Odsłonięciem pomnika w połowie drogi między Hajnówka a Białowieżą zapoczątkowano obchody 85 -lecia restytucji żubra w Puszczy Białowieskiej.

Zawody sędziów i instruktorów

 

W sobotę 27 września strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Chełmie w Kumowej Dolinie, Rudka 1 gościła uczestników Zawodów sędziów i instruktorów strzelectwa myśliwskiego w wieloboju myśliwskim. Zgodnie z regulaminem zawodów strzelano ½ wieloboju.

W trakcie uroczystości otwarcia zawodów koleżankom i kolegom szczególnie zasłużonym, aktywnym i zaangażowanym w społecznej pracy na rzecz strzelectwa myśliwskiego okręgu Łowczy Okręgowy wręczył pisemne podziękowania.

 

Wyniki w klasie otwartej:

1.     Kabała Adam – 186/250 pkt

2.     Kędzierawski Leszek -176 pkt

3.     Anna Szumera -170 pkt.

4.     Kozłowski Jerzy -161 pkt.

5.     Kabała Mirosław – 154 pkt.

6.     Sawicki Mirosław- 141 pkt.

 

Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary i nagrody rzeczowe. W „zajęczym trójboju” najlepszym okazał się tryumfator zawodów Adam Kabała przed Hubertem Izdebskim i Anną Szumera.

 

Puchar Juniorów

           

W sobotę 11 października  strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Chełmie w Kumowej Dolinie, Rudka 1 gościła uczestników II Pucharu Juniorów. W zawodach mogli uczestniczyć zawodnicy z max. 3 letnim stażem w PZŁ. Zgodnie regulaminem strzelano trzy konkurencje strzeleckie: oś myśliwską, zająca i rogacza /lisa. Maksymalna ilość pkt do zdobycia 250. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Mirosław Sawicki Łowczy Okręgowy PZŁ w Chełmie.

Obowiązki sędziego głównego pełnił Radosław Smyk, na poszczególnych osiach sędziowali: „na osi” Anna Szumera i Andrzej Szumera „na zającu”  Mirosław Kabała, Mariusz Łoza i Michał Sidoruk „na rogaczu –lisie Marian Tomków i Mirosław Sawicki. Pomoc medyczną zabezpieczał Jerzy Wojciech Suchodół. Nad sprawnością maszyn  i urządzeń czuwał Zbyszek Świszcz. Obsługę sekretariatu zapewnili: Ola Sawicka, Edyta Nowosadzka i Jarosław Dąbrowski. 

 

Wyniki:

1. Mariusz Wojtasiuk 204/250 pkt.

2. Ryszard Wojtasiak 185 pkt.

3. Józef Pawluczuk 153 pkt.

4. Leszek Ligaj  139 pkt.

5. Piotr Czerniak  106 pkt.

6. Maciej Lach  66 pkt.

Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

 

Okręgowy dzień św. Huberta

 

W ostatnią sobotę października w Chełmie został zorganizowany już po raz X Okręgowy dzień św. Huberta. Tradycją corocznych spotkań z okazji św. Huberta jest ich organizowanie przez macierzyste  koła łowieckie z terenu poszczególnych powiatów wchodzących w skład chełmskiej okręgowej organizacji łowieckiej. Organizatorami tegorocznego święta były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu chełmskiego: KŁ nr 4 Sokół Rejowiec, KŁ nr 22 ChTPM w Chełmie KŁ nr 23 Szarak w Chełmie, KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie, KŁ nr 163 Orlik w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Kościele Przenajświętszej Trójcy w Chełmie. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalisty, odprawiał ks. Wojciech Jaroszyński, w asyście ks. Stanisława Furlepy i ks. Franciszka Kamińskiego. Chełmscy myśliwi ofiarowali dary lasu.

            Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Domu Weselnym  w Chełmie, ul. Ceramicznej. Wśród zaproszonych gości: Senator RP Prof. Józef Zając, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Elżbieta Prus, Prezydenci Miasta Chełm: Józef Górny i Stanisław Mościcki, Komendant PSP Janusz Andrzejuk, Powiatowy Lekarz Weterynarii Agnieszka Lis,  Wójtowie: Wiesław Radzięciak i Tadeusz Górski. Okręg lubelski PZŁ reprezentował Mirosław Guściora, okręg zamojski PZŁ - Mirosław Kaleniuk. W imieniu Nadleśnictwa Chełm- Katarzyna Mendel, Nadleśnictwa Strzelce-Jarosław Kaczyński.  W imieniu LOK- Leszek Ligaj. W trakcie części oficjalnej szczególnie zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie: Elżbieta Michalska odebrała Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, Stempkowski Maciej i Stachniuk Krzysztof-Srebrny, Michał Jakubowski i Krzysztof Walczuk- Brązowy.  Odznaczenie „Za zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” otrzymali: Edyta Nowosadzka, Eugeniusz Mazurek, Tadeusz Wawryszuk, Ryszard Suszyński, Aleksander Zawalski, Piotr Stępień i Leszek Petla.  Srebrny Krzyż „Za zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK” otrzymał Mirosław Sawicki. Ania Szumera odebrała certyfikat i złoty medal za pozyskanego rogacza wycenionego na 171 pkt CIC. „Tytuł  Rogacz AD 2014” i „Rekord Okręgu”.  Podczas spotkania można było podziwiać Kroniki ZO i przygotowane wystawy-„Trofea łowieckie” zorganizowaną przez KŁ nr 82, „Kalendarze myśliwskie”, „Prasa łowiecka- ogólnopolska, regionalna i kołowa” oraz „Hubertus Okręgowy AD 2005” zorganizowane przez ZO PZŁ w Chełmie.

             Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska.

 

Polowania Hubertowskie

9 listopada na polowaniu zbiorowym w Lesie Roztoka, spotkali się myśliwi KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie. Polowanie w jednej grupie  dla dwudziestu dziewięciu uczestników poprowadzili  Mariusz Michalczuk i Józef Tatysiak. Dźwięki sygnałówki oznajmiały kolejne elementy uroczystego polowania, sygnały grał Michał Jakubowski. Przeprowadzono cztery pędzenia. Pierwszy miot tak zwany Wygon przyniósł widzianą kunę i wiewiórkę. W kolejnych pędzeniach były dziki,  nie strzelane łosie oraz lisy, padł tylko jeden dzik. Reszta szczęśliwym trafem uszła cało. W ostatnim pędzeniu były widziane dziki, sarny, jelenie oraz lisy. Padł jeden cielak oraz lis. Królem polowania został Mariusz Michalczuk, aktu dekoracji dokonał Zbigniew Gmyrek. Uroczysty pokot, ognisko oraz myśliwską biesiadę zorganizowano w  Borysowcu u Mariusz Wieczerzy. Był pieczony dzik, grill pełny dziczyzny i wyśmienitych potraw. Serwującym poczęstunek serdeczne podziękowania składają uczestnicy polowania myśliwi i naganiacze.

Polowanie zbiorowe

16 listopada na polowaniu zbiorowym w Lesie Skordiowskim, spotkali się myśliwi KŁ nr 82 Dubelt w Chełmie. Polowano w jednej grupie na szesnaście strzelb z udziałem naganiaczy, psów i podwody. Łowy poprowadził Mirosław Sawicki. Dźwięki sygnałówki Michała Jakubowskiego oznajmiały poszczególne elementy polowania. Przeprowadzono osiem pędzeń. Już pierwszy miot Koźle Piaski przyniósł pozyskanie pierwszego dzika. Wataha dzików uszła poza miot. W Lesie Kabały zaległ okazały jeleń byk, uszedł cały niestrzelany przez linię naganki. W trzecim miocie Krzyżno  padł pierwszy lis i koza. W przerwie śniadaniowej rozpalono ognisko. W kolejnym  pędzeniu- Majdan Skordiów  pozyskano następne dwa dziki. Z kolejnego miotu wypędzono okazałego byka łosia i ruszono watahę dzików- strzelono kolejnego dzika i lisa. W ostatnim miocie były dziki, ale szczęściem dla siebie uszły cało. Po udanych łowach ułożono pokot, odegrano sygnały i oddano hołd pozyskanej zwierzynie. Królem polowania został Mariusz Michalczuk.