Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2015

Polowania zbiorowe na dziki

Pierwsze w Nowym 2015 Roku polowanie zbiorowe w KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie odbyło się w niedzielę 4 stycznia. Na zbiórce „We Młynie” stawiło się jedenastu nemrodów oraz naganiacze z podwodą. Polowanie zgodnie z planem polowań zbiorowych poprowadził Tadeusz Szewczuk. Do opolowania teren Palestyny i Okop, obwód łowiecki nr 168. Po opolowaniu trzcinowisk, krzaków, młodników oraz lasku, w ciszy i bez efektów, myśliwi wrócili na miejsce zbiórki, jeszcze tylko podsumowanie polowania i życzenia noworoczne. Czas rozpalić ognisko i powspominać minione czasy obfitych polowań na tym terenie. Darz Bór!

 

Zezwolenie na redukcyjny odstrzał bobrów

16 stycznia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie na podstawie ustawy o ochronie przyrody, na wniosek Nadleśnictwa Chełm, wydał decyzję WPN.6401.229.2014.JR zezwalającą na redukcyjny odstrzał bobra. Zezwolenia ważne do 31 grudnia 2015r. jest odstępstwem od zakazu umyślnego zabijania bobra na terenach Nadleśnictwa wzdłuż rzeki Udal i Kanału Świerżowskiego, w leśnictwach Husynne, Świerże oraz Ostrowy. Prawna częściowa ochrona bobra dopuszcza możliwość redukcji liczebności populacji. Z danych szacunkowych Nadleśnictwa wynika, że stan miejscowej populacji wynosi 950 osobników. Decyzja dopuszcza odstrzał 30 osobników, poza okresem rozrodu i wychowu młodych.
Odstrzał jako rozwiązanie alternatywne ma rozwiązać problem szkód powodowanych przez bobry. Ale nie rozwiązuje problemu bobra. Administracyjne rozwiązanie problemu szkód poprzez decyzje o rozebraniu tam i przytamowań są nieskuteczne i nie odniosły skutku. Na nic zdało się montowanie rur przelewowych. Udrożnienia cieków za pomocą rur wymagałoby zainstalowania przynajmniej kilkudziesięciu takich konstrukcji. Przy wydaniu decyzji brano również pod uwagę alternatywne rozwiązanie polegające na odłowieniu i przesiedleniu, jednak z uwagi na czas, koszty oraz brak miejsc oraz chętnych na przyjęcie bobrów, podjęto decyzję o odstrzale. Odstrzału na własny koszt dokonają myśliwi. Osoby zainteresowane tematem wiedzą, że „łowy na bobry” nie będące w myśl ustawy polowaniem, nie są sprawą łatwą i prostą. Mamy bowiem do czynienia z bardzo inteligentnym przeciwnikiem. Od łowcy wymaga się nie tylko wiedzy i znajomości behawioryzmu, umiejętności strzeleckich przynajmniej poziomu klasy mistrzowskiej, ale  również i przed wszystkim czasu, cierpliwości, myśliwskiego szczęścia i opanowania emocji, w ostatecznym rozrachunku doświadczenia.

Zbiorówka na łęgach

W niedzielę 18 stycznia na kolejnym polowaniu zbiorowym na dziki i drapieżniki stawiło się dwudziestu członków KŁ nr 82 „ Dubelt” w Chełmie. Zgodnie z planem polowań do opolowania teren nadburzańskich łąk, burzyska, trzcinowiska, zakrzaczenia i zadrzewienia łęgowe. Polowanie z udziałem jedenastu naganiaczy, psów, sygnalisty Michała Jakubowskiego poprowadził Zbigniew Gmyrek. Przeprowadzono pięć pędzeń, strzelono siedem dzików i jednego lisa, opolowano Czarci Dół, Białą Jamę, Stare burzysko, Podkowę,  i Kozią Górę. Królem polowania został ogłoszony Marcin Kołtun świeżo ochrzczony myśliwy, za pozyskane dwa dziki. Marek Prucnal pozyskał dzika i lisa. W trakcie polowania Grzegorz Iwańczuk serwował i częstował uczestników łowów wyśmienitą grochówką. Połamania i Darz Bór!

Zakończenie sezonu polowań zbiorowych

W niedzielę 1 lutego odbyło się  ostatnie w sezonie łowieckim 2014/15 polowanie zbiorowe na dziki w KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Polujemy w Lesie Husynne –obwód łowiecki nr 188. Są takie łowiska, ostatnie zbiorówki w których udział to czysta przyjemność. Zbiórka uczestników  polowania  punktualnie o 8.00. Sygnałówka kol. Michała wzywa na odprawę przed polowaniem. Dwudziestu pięciu członków koła, plus dwóch  zaproszonych gości staje na linii. Polowanie zgodnie z planem prowadzi Zbigniew Gmyrek – Prezes koła. Kilka słów o regulaminowym bezpieczeństwie i zasadach wykonywania polowania. Polujemy z udziałem naganiaczy i psów, z dwoma  podwodami. Pierwszy pędzony miot, to tak zwany „Chłopski las”, już po chwili ruszenia naganki słychać głosy pracujących psów. Ujadanie roznosi się po lesie, pada pierwszy a po chwili, kolejny strzał ze strony małych numerów.  Po krótkiej chwili głosy czworonogów słuchać coraz bliżej linii myśliwych, padają strzały z prawej strony, od dużych numerów. Wataha dzików próbuje przebić się przez linię myśliwych, pojedyncze sztuki przebiegają wzdłuż linii myśliwych,  pierwszy biegnie pojedynek, szpice próbują go zatrzymać, waleczne teriery tuż za nimi. Z uwagi na bliskość psów brak możliwości oddania skutecznych strzałów. Głos sygnałówki Michała kończy pierwszy bardzo udany miot. Na linii leżą dwa warchlaki. Pierwszego pozyskał kol. Waldek a drugiego kol. Mariusz. Szczęśliwi strzelcy przyjmują gratulacje i odbierają „złomy”. Podwodami „leśną autostradą” przemieszczamy się w kolejne partie lasu. Drugi miot przebiegł cicho, bez strzału. Na linii widziane tylko umykające sarny. Obstawiamy kolejny miot, ruszają psy, słychać coraz wyraźniej głosy psów oraz łamanie krzaków i gałęzi. Padają pojedyncze strzały. Watahy prowadzone przez doświadczone lochy, cało umykają w leśną gęstwinę. Chmara łosi z gracją opuszcza zarośla. Kolejne pędzenia nie  przyniosły oczekiwanych efektów. Powracamy na miejsce zbiórki, przy „starej leśniczówce” układamy „pokot” na przygotowanym świerkowym posłaniu, pali się sosnowy bal. Prowadzący polowanie ogłasza Króla i vice Króla Polowania. Wszystkim uczestnikom polowania, myśliwym i naganiaczom dziękuje za udany sezon polowań zbiorowych. Szczególne słowa uznania „Szklana kula” dla kol. Mariusz Wieczerzy –Lidera klasyfikacji uczestnictwa w pełnym sezonie polowań zbiorowych. Sygnały myśliwskie – „dzik na rozkładzie”, „koniec polowania” oraz „biesiada” kończą udane polowanie.
Czas na ostatni miot, tak zwany „miot przy kotle”. Czego tam nie serwowano. Było wszystko co biesiadny stół wytrzyma, a towarzystwo z niecierpliwością oczekiwało. Serwowano danie główne tj. o wyjątkowych smaku bigos „myśliwskim zwanym” , nie tylko z nazwy, ale co z zwartości i aromatu, jaki roznosił się wokół ogniska. Były wspaniałe duszone żeberka oraz  wyroby z dziczyzny. Podano  chleb o niesamowitym smaku,  dwa rodzaje pierogów: pierwsze z kaszą pieczone i drugie z kapustą i grzybami.  Na deser były serowe pączki. Same rarytasy a wszystko to  -swojskie dary kniei, pól i lasów. Szczególne słowa uznania i podziękowania dla organizatorów biesiady z Ladenisk. Serdeczne dzięki za stoły- super sprawa. Darz Bór!

Pierwsze gęsi!

3 lutego w okolicach Świerż nad Bugiem zaobserwowano pierwsze koczujące gęsi. Przez nasz teren wiosną gęsi ciągną na daleką północ na tereny lęgowe, jesienią tym samym szlakiem wracają całymi tabunami na południe. Podczas podróży zatrzymują się na krótki odpoczynek, zwany koczowaniem. Żerują przeważnie na rozlewiskach, płytkich wodach i oziminach. Podstawą pożywienia jest pokarm roślinny. Kulminacja przelotów przed nami. Czas pokaże czy te pierwsze osobniki są zwiastunami nadejścia szybkiej wiosny?

Okręgowe łowy na drapieżniki

W dniach 14 i 15 lutego na terenie okręgu chełmskiego PZŁ zostały przeprowadzone jak co roku „Okręgowe łowy na drapieżniki”. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. Lisy są drapieżnikami oportunistycznymi, czyli polują na zwierzęta najłatwiej dostępne w danym terenie. Ich działalność jest najważniejszą przyczyną spadku liczebności zwierzyny drobnej: kuropatw, zajęcy, bażantów i wielu innych gatunków ptaków i zwierząt. W dzisiejszych czasach dwa razy do roku z samolotów zrzucane są szczepionki przeciw wściekliźnie dla lisów, w związku z tym, jeden z czynników powodujących śmiertelność lisów został wyeliminowany, a lisy wykorzystują już nie tylko tereny leśne i polne jako swoje terytoria, ale występują także w miastach. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów, eliminując najważniejszego z drapieżców czyli lisa.  Oczywiście takie działania nie grożą wytępieniu lisów, mają na celu zmniejszenie ich liczebności na danym terenie.

W KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie –Okręgowe łowy na drapieżniki zostały zorganizowane w dwóch obwodach łowieckich, w sobotę 14 i niedzielę 15 lutego. Łącznie w polowaniach uczestniczyło 18 nemrodów z udziałem  sześciu naganiaczy. Pozyskano pięć lisów (trzy psy i dwie suki). Królami polowań zostali Zenon Wilgos i Jerzy Tatysiak.
We wspólnej akcji okręgu uczestniczyło 22 koła łowieckie ( szkoda że nie wszystkie). W sumie zorganizowano czterdzieści dwa   polowania zbiorowe na drapieżniki, uczestniczyło w nich łącznie 400 myśliwych, z udziałem  psów i przy zaangażowaniu 126 naganiaczy.  Łącznie pozyskano 77 szt. w tym 30 liszek.

Inwentaryzacja łosia

18 lutego w siedzibie RDLP w Lublinie dokonano losowania pędzeń dotyczących inwentaryzacji łosia i pozostałych gatunków zwierząt kopytnych z wykorzystaniem programu komputerowego. Dane do przeprowadzenia losowania w postaci operatu losowania zostały przygotowane zgodnie z ustaleniami ze spotkania „Zespołu ds. opracowania operatu losowania” powołanego pismem  Dyrektora Generalnego LP w dniu 4 lutego b.r., przez nadleśnictwa dla terenów dostępnych dla LP i lasów niepaństwowych. Metodyka wyłonienia powierzchni do przeprowadzenia w/w inwentaryzacji polega na:-zebraniu i weryfikacji danych dotyczących terenów poszczególnych kompleksów numerowane kolejno,-wykorzystanie programu Buisines Objects do zestawienia danych w przyjętym porządku i przeniesieniu danych na formularz w Excelu,-komisyjnym  losowaniu w oparciu o program komputerowy www.losowa.pl/liczba,-zestawieniu wylosowanych powierzchni w tabeli w poszczególnych nadleśnictwach,-wykreślenie wylosowanych powierzchni na mapach poszczególnych nadleśnictw.
Poszczególne nadleśnictwa z ogólnej liczby obiektów  wylosowały określoną liczbę oddziałów (miotów). Powierzchnią pędzeń obejmującą stosowaną  5 lub 10 % powierzchnię nadleśnictwa przypisaną do poszczególnych rejonów hodowlanych. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w dniach 28 luty-1marca –metodą próbnych pędzeń, na terenie nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji LP w Lublinie z udziałem pracowników LP i myśliwych z kół łowieckich. My już tradycyjnie przeprowadziliśmy pędzenia, dwa w Lesie Skordiów i jeden miot w Lesie Husynne.
Monitoring liczebności -liczenie w porze nocnej w świetle reflektora

Liczenie wykonuje się w godzinach wczesnej nocy ok. 1 godz. po zachodzie słońca do 4 godz. po zachodzie słońca, jest to pora dużej aktywności żerowej zajęcy. Wyznacza się trasy według zasad jak dla taksacji pasowej. Przebieg tras drogami polnymi. Długość tras powinna być o ok. 15 % większa niż dla taksacji pasowej ze względu na nakładające się powierzchnie przy jeździe po terenie i miejsca zadrzewione.
Sprzęt: samochód terenowy, szperacz zasilany z gniazda el. samochodu, lornetki, noktowizor (wskazany). Zasięg szperacza min. 200 m. Załoga:  kierowca, dwóch obserwatorów i notujący wyniki obserwacji. W zależności od uwarunkowań można obserwować jedną lub dwie strony trasy. Zasady przeliczania są identyczne jak dla taksacji pasowej.
Zalety: mniejsza pracochłonność, szybkość wykonania inwentaryzacji.

Termin: 9 marca 2015r. godz. 19.10-21.15. warunki pogodowe-+ 3 stopnie, bezchmurnie.

Dla obwodu łowieckiego nr 168 wyznaczono trasą o łącznej długości 18,3 km. Z m. Turka –Moskale- Kol. Dorohusk- Myszkowiec-Turka- Zawoźnik- Michałówka- Baza Ostrów- Las Turka- Suchomyła- Turka.
Wyniki, w świetle reflektora stwierdzono bytność: 7 zajęcy, 3 lisy, 68 saren.
Dla obwodu łowieckiego nr 188 wyznaczono trasę o łącznej długości 15 km. Z m. Turka –most na rzece Udal- Krzywy las- Łysobyki-Zanowinie- Bukijowiec-Lipinki- Borysowiec- most na rzece Udal-Puszcza.
Wyniki, w świetle reflektora stwierdzono bytność: 15 zajęcy, 1 lisa, 77 saren i 2 jeleni.
W pracach wzięli udział dwa zespoły w składzie: Zbigniew Gmyrek, Mirosław Sawicki, Ola Sawicka, Przemysław Kuryś, Mariusz Michalczuk, Marcin Michalczuk, Bogdan Michalczuk i Marcin Kołtun z wykorzystaniem dwóch aut terenowych.

Wypadek podczas prac gospodarczych

Podczas stawiania myśliwskiej ambony na Annopolu w obwodzie łowieckim 188 doszło do nieszczęśliwego wypadku. W trakcie prac doszło do przewrócenia ambony, w wyniku czego spadł z niej Robert Krawiec. Doznał złamania nogi.

Badania myśliwych

Na zlecenie Zarządu Okręgowego w dniu 23 kwietnia pracownicy  z Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Centrum Badań  nad Innowacjami Laboratorium Medyczne pobierali od zainteresowanych myśliwych ( w tym i z naszego koła) krew do przeprowadzenia badań przeciw ciał klasy IgG/Igm dwuetapowo: najpierw test immunoenzymatyczny (ELISA) a następnie test Western Blot. Pozytywny wynik testu Western Blot nie oznacza choroby.

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

26 kwietnia w gościnnej posesji Doroty i Mariusza Wieczerzy w Borysowcu, odbyło się Walne Zgromadzenie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałówki Michała Jakubowskiego wprowadzono sztandar koła. Walnemu przewodniczył Mirosław Sawicki, obowiązki sekretarza pełniła Małgorzata Sarzyńska. Jednym z wielu punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej  oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Odznaczenia „Za Zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” z rąk Łowczego Okręgowego otrzymali Stanisław Kasperski, Piotr Sawoszczuk, Michał Jakubowski i Józef Domańczuk.  Szczególnie zasłużonym i aktywnym w działalności koła kolegom myśliwym wręczono podziękowania i drobne upominki. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła. Walne w głosowaniach tajnych dokonało wyboru zarządu koła. Prezesem Koła został wybrany Mirosław Sawicki, Łowczym ponownie Mariusz Michalczuk, Sekretarzem Marcin Kołtun, Skarbnikiem ponownie Krzysztof Szutkiewicz, Podłowczym Adam Kępiński. Delegatami z koła na IV Okręgowy Zjazd zostali wybrani Mariusz Michalczuk, Mirosław Sawicki i Mariusz Wieczerza.

Posiedzenie zarządu koła

W dniu 30 kwietnia w Chełmie odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego zarządu koła. W posiedzeniu udział wzięli: Mirosław Sawicki, Mariusz Michalczuk, Krzysztof Szutkiewicz, Marcin Kołtun, Adam Kępiński i Zbigniew Gmyrek-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zaproponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2.    Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3.    Sprawy organizacyjne –podjęcie stosownych uchwał.
4.    Wolne wnioski
5.    Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:

1. Uchwalenie Regulaminu zawodów i zasad treningu, szkolenia i przystrzeliwania broni. Uchwała ZK nr 1/2015/16
2. Ustaleniu,  że osobą uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń będzie Adam Kępiński, zobowiązano sekretarza do -powiadomień UG, Starostwa, Izby Rolniczej i ZO, o osobach przyjmujących zgłoszenie szkód. Uchwała ZK nr 2/2015/16
3.  Dokonanie szczegółowego podziału kompetencji między członków zarządu koła wg zapisów par. 65., w przypadku podłowczego: prowadzenie spraw szacowania szkód, przygotowania dokumentacji. Uchwała ZK nr 3/2015/16.
4. Uchwalenie upoważnienia do zwoływania posiedzenia zarządu koła- par 63 pkt 2. Uchwała ZK nr 4/2015/16
5. Ustalenie adresu do korespondencji koła. Uchwała ZK nr 5/2015/16
6. O powołaniu komisji ds. likwidacji komputera. Uchwała ZK nr 6/2015/

XXV Mistrzostwa KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie

13 zawodników brało udział w tegorocznych  XXV Jubileuszowych Mistrzostwach Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 2 maja.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Mirosław Sawicki, flagę narodową ( w dniu święta flagi) na masz wciągnął Robert Kokłowski ubiegłoroczny tryumfator Mistrzostw.  Obowiązki sędziego głównego pełnił Andrzej Szumera, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Anna Szumera, „na osi” Marian Tomków,  ”na dziku” i „na przelotach” Mirosław Sawicki „na zającu” Andrzej Szumera, Sekretariat zawodów Aleksandra Sawicka, przystrzeliwanie broni na „osi rogacz/lis” Edward Nieradko i Rafał Kornas. Pomoc medyczną zabezpieczał Ryszard Zalichta. Zgodnie z uchwalonym regulaminem zawodów rywalizowano w połowie konkurencji śrutowych i połowie  kuli „na dziku”. Nad sprawnością maszyn i urządzeń  czuwał Zbyszek Świszcz. Wszyscy uczestnicy otrzymali znaczki okolicznościowe.
Przed zawodami zostało zorganizowane szkolenie z regulaminu polowań- szczegółowych warunków wykonywania polowania,  które przeprowadził Mariusz Michalczuk.

Wyniki zawodów:

1.    Robert Kokłowski-144/200 pkt.
2.    Krzysztof Szutkiewicz- 143 pkt.
3.    Adam Kabała- 131 pkt.
4.    Mariusz Kot- 131 pkt.
5.    Stanisław Kasperski- 117 pkt.
6.    Zbigniew Gmyrek- 115 pkt.

Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary i dyplomy. Ostatni w rywalizacji Zenon Wilgos otrzymał od Mirosława Kabały (pomysłodawcy i inicjatora organizacji Mistrzostw Koła od 1990r!) trójnóg strzelecki, a od Mariusza Michalczuka paczkę petard.

Polowanie dewizowe

Jak co roku w naszych łowiskach goszczą myśliwi dewizowi. Cenne dewizy i złotówki zasilą budżet koła. W naszym kole i KŁ nr 22 „ChTPM” w dniach 14-17 maja polowali Belgowie. W organizację polowania zaangażowali się Mariusz Kot, Mirosław Sawicki, Władysław Derkacz. Łącznie pozyskano 18 rogaczy, u nas 12 szt.

Łowieckie zagospodarowanie obwodu

Na wniosek Łowczego w sobotę 23 maja wszyscy chętni koledzy myśliwi i stażyści wspólnym wysiłkiem wybudowali a następnie umieścili w naszych łowiskach 28 szt. lizawek słupowych. Cenna inicjatywa - połamania i Darz Bór!
Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 28 maja odbyło się posiedzenie zarządu koła. W posiedzeniu udział wzięli: Mirosław Sawicki, Mariusz Michalczuk, Krzysztof Szutkiewicz, Adam Kępiński i Zbigniew Gmyrek-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3. Sprawy organizacyjne –podjęcie stosownych uchwał.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 30.04.15. Uchwała ZK nr 7/2015/16
2. Uchwała ZK nr 8/2015/16 o zaliczeniu stażu.
3. Uchwała ZK nr 9/2015/16 o unieważnieniu pieczątki byłego prezesa i byłego sekretarza koła.
4. Uchwała ZK nr 10/2015/16 o odwołaniu i powołaniu gospodarza rejonu nr I

Ostatnie pożegnanie…

Na cmentarzu parafialnym w Dorohusku 2 czerwca odbył się pogrzeb śp. Antoniego Kokłowskiego. W ostatniej drodze byłego członka naszego koła, obok pogrążonej w bólu rodziny uczestniczyli najbliżsi Antoniego, rodzina, znajomi, sąsiedzi i przyjaciele, poczet sztandarowy, sygnalista i delegacja naszego koła.
Antoni –spoczywaj w spokoju…

Posiedzenie zarządu koła

W dniu 9 lipca odbyło się posiedzenie zarządu koła. W posiedzeniu udział wzięli: Mirosław Sawicki, Mariusz Michalczuk, Krzysztof Szutkiewicz, Adam Kępiński i Marcin Kołtun. Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3. Sprawy organizacyjne –podjęcie stosownych uchwał.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 28.05.2015r. Uchwała ZK nr 11/2015/16
2. Uchwała ZK nr 12/2015/16 w sprawie zatwierdzenia planu polowań zbiorowych.
3. Uchwała ZK nr 13/2015/16 o przyjęciu na staż łowiecki.
4. Uchwała ZK nr 14/2015/16 o zaliczeniu rocznego stażu.
5. Uchwała ZK nr 15/2015/16 o założeniu lokaty.
6. Uchwała ZK nr 16/2015/16 o przedłużeniu stażu.

IV Okręgowy Zjazd Delegatów

2 sierpnia w  Chełmie w Hotelu „Kozak” odbył się IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 53 z 57 wybranych delegatów. Nasze koło reprezentowali Mariusz Wieczerza, Mariusz Michalczuk i Mirosław Sawicki. Sygnałem „zbiórka” a następnie „powitania” w wykonaniu Michała Jakubowskiego zainaugurowano zjazd. Obrady otworzył Marian Rudnik. Zgodnie z porządkiem obrad wybrano przewodniczącego Zajazdu którym został Andrzej Makuch, dwóch zastępców w osobach: Krzysztofa Wojciechowskiego i Tadeusza Niedźwiedzkiego oraz sekretarza obrad  Macieja Wójcika.
W następnej kolejności wybrano komisje zjazdowe: mandatową, uchwał i wniosków i wyborczą. W kolejnym punkcie zjazdu wysłuchano sprawozdania Okręgowej Rady Łowieckiej przedstawionego przez  Mariana Rudnika. W trakcie dyskusji wysłuchano wystąpień zaproszonych gości. Po dyskusji rozpatrzono i zatwierdzono sprawozdania ORŁ z działalności okręgowych organów Zrzeszenia.

Realizując przyjęty porządek obrad dokonano wyboru 15 osobowej Okręgowej Rady Łowieckiej w składzie: Andrzej Barczuk KŁ Szpak Wola Uhruska, Jan Choragiewicz  KŁ Rogacz Bończy, Stanisław Furlepa KŁ Dąbrowa Lublin, Zbigniew Gaj KŁ Cietrzew Dubeczno, Anna Jańczak KŁ Ponowa Włodawa, Stanisław Kamiński KŁ Sokół Chełm, Leszek Krakowski KŁ Żak Lublin, Zbigniew Latusek KŁ Sokół Chełm, Andrzej Makuch KŁ ChTPM Chełm, Mariusz Michalczuk KŁ Dubelt Chełm, Tadeusz Niedźwiedzki KŁ Ponowa, Marian Niewiadomski KŁ Budowlani, Marian Rudnik KŁ Lis Łopiennik Górny, Ryszard Suszyński  KŁ Szarak Chełm, Michał Zieńko KŁ Szarak Krasnystaw.

Wybrano trzy osobową delegację na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w Warszawie w osobach: Mirosław Sawicki, Marian Rudnik i Andrzej Makuch. Wybrano członka Naczelnej Rady Łowieckiej którym został Marian Rudnik.  Na jego zastępcę wybrano Andrzeja Makucha. W trakcie ogłoszonej przerwy, odbyło się pierwsze posiedzenie ORŁ w Chełmie. Na posiedzeniu wybrano prezydium rady: prezesem został Marian Rudnik, vice prezesem Tadeusz Niedźwiedzki a sekretarzem Andrzej Makuch. W trakcie posiedzenia powołano Łowczego Okręgowego którym został Mirosław Sawicki. Kontynuując porządek obrad przyjęto uchwałę zjazdową dotyczącą realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu. Po wyczerpaniu porządku obrad, zamknięto obrady.

Ostatnie pożegnanie…

Na cmentarzu na Majdanku w Lublinie 24 sierpnia odbył się pogrzeb śp. Józefa Pawlikowskiego. W ostatniej drodze byłego członka naszego koła, obok pogrążonej w bólu rodziny uczestniczyli najbliżsi, rodzina, znajomi, sąsiedzi i przyjaciele.
Józefie –spoczywaj w spokoju…

Posiedzenie zarządu koła

W dniu 25 sierpnia odbyło się posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3. Sprawy organizacyjne –podjęcie stosownych uchwał.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 9.07.2015r. Uchwała ZK nr 17/2015/16
2. Uchwała ZK nr 18-20/2015/16 w sprawie przyjęcia w poczet członków
3. Uchwała ZK nr 21/2015/16 w sprawie wyboru wariantu ubezpieczenia OC Kół
4. Uchwała ZK nr 22/2015/16 w sprawie ustalenia ceny 1q jęczmienia
5. Uchwała ZK nr 23/2015/16 w sprawie skreślenia z listy członków koła.


Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie
   
41 zawodników, brało udział w tegorocznym Turnieju Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 29 sierpnia. Obowiązki sędziego głównego pełnił Sławomir Kończyński, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Anna Szumera, Andrzej Szumera i Dariusz Szewczuk, „na osi” Stanisław Kasperski, Marek Kaszczuk i Mirosław Kabała „na przelotach” Lucjan Podwalny i Henryk Roman „na zającu” Kazimierz Borowik i Michał Rózga, ”na dziku” Marek Kuszneruk, Mariusz Łoza i Marian Tomków „na rogaczu, lisie” Ryszard Kot i Michał Zieńko.

Wyniki :
Klasyfikacja Prezesów:

1.    Andrzej Makuch–KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie – 187 pkt.
2.    Mirosław Sawicki -KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -140 pkt.
3.    Andrzej Barczuk – KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej -110 pkt.

Klasyfikacja Skarbników:
    1.   Krzysztof Szutkiewicz- KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 149 pkt.
    2.   Edward Gzik – KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie – 123 pkt.
    3.   Lech Harańczuk- WKŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie- 122 pkt.

Klasyfikacja Drużynowa:
1.    KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -514 pkt.
2.    KŁ nr 81 „ Sarna” w Gorzkowie -489 pkt.
3.    KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie -461pkt.
4.    KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie - 443 pkt.
5.    KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie -428 pkt.
6.    KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie- 391 pkt.

Dożynki powiatowe w Białopolu

13 września w Białopolu odbyły się uroczyste dożynki powiatu chełmskiego. Polową mszę św. w intencji rolników odprawił ks. proboszcz  Henryk Borzęcki w koncelebrze z ks. proboszczem Andrzejem Łuszczem. Podziękowania rolnikom za ich trud, mozolną pracę złożyli Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk i Wójt Gminy Bialopole Henryk Maruszewski. Okręg chełmski reprezentowali myśliwi z  trzech  kół łowieckich:  KŁ nr 82 „Dubelt” w  Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie i KŁ „Pogoń” Warszawa. Wystawione stoiska z wyrobami z dziczyzny oraz pieczonymi dzikami cieszyły się wyjątkową frekwencją.

Nasze jelenie …

23 września  o poranku Mariusz Michalczuk w obwodzie łowieckim nr 188 w uroczysku Łąki Lipinieckie- na XV  pozyskał jelenia byka, wieniec w formie 10 ROK, masa tuszy 170 kg.

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 23 września odbyło się posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3. Sprawy organizacyjne –podjęcie stosownych uchwał.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 9.07.2015r. Uchwała ZK nr 24/2015/16
2. Uchwała ZK nr 25-27/2015/16 w sprawie przyjęcia na staż łowiecki
3. Uchwała ZK 28/2015/16 w sprawie odwołania i powołania strażnika łowieckiego.
4. Uchwał ZK 29/2015/16 w sprawie przyznania 20% premii dla podprowadzających.

Członek GKR

6 października NRŁ w Warszawie powołała do składu Głównej Komisji Rewizyjnej Mariusza Michalczuka, łowczego naszego Koła, członka ORŁ w Chełmie. Nasze gratulacje – Darz Bór!.

Nasza podwoda…

Zarząd Koła realizując jeden ( z odwiecznych postulatów WZCzK ) zakupił podwodę. Oficjalne przekazanie „w wieczyste użytkowanie” ma nastąpić podczas organizacji polowania hubertowskiego. Całością spraw jej zakupu i wykończenia zajmował się Mariusz Michalczuk. Deski dostarczył Zdzisław Dziekan. Serdeczne dzięki!!!
Uwagi i spostrzeżenia –na „jej” temat, będą cenną nauką do dalszych działań.

Szarża na polowaniu…

25 października podczas polowania zbiorowego w Lesie Roztoka w drugim miocie doszło do szarży dzika na Marka Prucnala. W wyniku ataku doszło do poważnego zranienia kol. Marka. Wezwano pomoc, dowożąc rannego do Klesztowa. W szpitalu kol. Markowi udzielono stosownej pomocy zszywając ranę ciętą dwunastoma szwami. Pomocy również potrzebowały biorące w polowaniu psy. Dzik padł od kuli pokrzywdzonego.

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 27 października odbyło się kolejne posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:

1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 23.09.2015r. Uchwała ZK nr 30/2015/16

Hubertus AD 2015

W sobotę 7 listopada sezon polowań zbiorowych rozpoczęto w chełmskim „Dubelcie”.   W Borysowcu- szkole, obwód łowiecki nr 188, na zbiórce stawiło się  dwudziestu sześciu myśliwych, w tym jedna Diana i zaproszeni goście. Wszystkich przybyłych witają gospodarze posesji. Po wysłuchaniu regulaminowych  słów o zachowaniu szczególnych  zasad bezpieczeństwa na polowaniu, podstawionymi podwodami udano się do kniei. W roli naganki podkładacze z psami. Już pierwszy miot przyniósł pozyskanie okazałej liszki, której nie udało się przejść przez linię myśliwych. W miocie widziano jelenie. Podczas kolejnego „pędzenia” pozyskano kolejnego lisa. Trzecie pędzenie przyniosło pozyskanie  pięknego jenota. Czwarty  „miot” to widziana chmara jeleni w miocie i podziwiany okazały byk. A w ostatnim miocie  kolejny pozyskany lis. Podczas pędzeń nie widziano zwierzyny czarnej. Po zakończeniu polowania powrócono do Borysowca, gdzie przygotowano pokot, ognisko i poczęstunek. Przy dźwiękach sygnałów łowieckich oddano hołd pozyskanej zwierzynie. Uroczyste ślubowanie myśliwskie złożyli nowo przyjęci - Jolanta Orlon, Zdzisław Petelski i   Rafał Kornas. Mariusz Michalczuk prowadzący polowanie ogłosił Króla Polowania- którym został Władysław Derkacz.  Po zakończeniu polowania wszystkich  zaproszono na przygotowany poczęstunek.  

Polowanie Las Skordiów

W niedzielę 15 listopada w obwodzie łowieckim nr 168 w m. Majdan Skordiów na pierwszym w tym obwodzie polowaniu zbiorowym zebrali się uczestnicy polowania członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. W roli naganki podkładacze z psami. Polowanie zgodnie z planem polowań poprowadził Mirosław Sawicki. W polowaniu uczestniczyło dziewiętnastu nemrodów, czworo stażystów, podwoda i trzynastu naganiaczy. Pierwszy miot przyniósł pozyskanie odyńca, celnym strzałem popisał się Mirosław Kabała. Pozostałym strzelcom czarny zwierz sprytnie umykał przez linię. Wrażeń i przeżyć, po pierwszym pędzeniu. W drugim miocie strzelano do lisa, ale cało uszedł w leśną dal. W kolejnych pędzeniach Zdzisław Petelski i Marian Krawczyński  pozyskali po lisie. Po czwartym pędzeniu ogłoszono przerwę na poczęstunek- rozpalono ognisko. Organizatorzy polowania dla wszystkich uczestników serwowali ciepłą strawę. Po przerwie, w kolejnym pędzeniu nie było nic. W miotach od Barbarówki pozyskano kolejnego dzika –szczęście tym razem uśmiechnęło się Adama Kabały. Dzików było więcej, ale uszły  cało. W ostatnim pędzeniu psy na linię myśliwych wyprowadziły dziki- św. Hubert darzył Mariuszowi Kotowi- pozyskał dzika a Józef Domańczuk-lisa. W wyniku przeprowadzenia ośmiu pędzeń pozyskano trzy dziki i trzy lisy. Na gościnnej posesji Piotra Sawoszczuka –ułożono pokot, oddano hołd upolowanej zwierzynie, wysłuchano sygnały pokotu „Dzik na rozkładzie, i  Lis na rozkładzie” oraz „Darz Bór” następnie wręczono medal Króla Polowania który odebrał Mirosław Kabała.

Posiedzenie zarządu koła.

W dniu 8 grudnia odbyło się kolejne posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
2. Omówienie korespondencji i spraw bieżących.
3. Sprawy organizacyjne.
4. Wolne wnioski
5. Zamknięcie posiedzenia.

Podjęte uchwały:
1. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 27.10.2015r. Uchwała ZK nr 31/2015/16
2. Uchwała ZK nr 32/2015/16 w sprawie opinii do programu dla UG Żmudź.
3. Uchwała ZK nr 33/2015/16 w sprawie opinii do wniosku o odznaczenie dla S. Kasperskiego.

Polowanie Las Gałęzów

27 grudnia w niedzielę na ostatnim w 2015r. polowaniu zbiorowym spotkali się myśliwi z KŁ nr 82 „Dublet” w Chełmie. Polowanie zgodnie z planem poprowadził Mariusz Wieczerza. Na zbiórce przy „magazynie” stawiło się piętnastu myśliwych członów koła i zaproszeni goście, stażyści, naganiacze oraz podwoda. Regulaminową odprawę, z okazaniem psów biorących udział w polowaniu, omówieniem zasad bezpiecznego wykonywania polowań i losowaniem kart stanowiskowych zainaugurowano łowy. Do opolowania są młodnik, laski i okoliczne chaszcza, oczerety. Teren w sumie bardzo trudny, czasami podmokły, brak wyraźnych prostych linii oddziałowych w sumie pogoda sprzyjała polowaniu. Z każdym przepędzonym miotem coraz bardziej dynamicznym. Do przerwy przeprowadzono pięć miotów i pozyskano cztery dziki. Po posiłku w trakcie którego serwowano flaczki, wyśmienite pierożki z kapustą oraz wyroby z dziczyzny ponownie ruszono w knieje. Z chwilą po ruszeniu naganki, słychać ujadanie psów, przed linią myśliwych pojawiają się dziki, padają strzały. Miot opuszcza z pełną gracją klępa z cielakami. Odgłosy szczekania psów słychać raz w jednej raz w drugiej strony. Padają ponowne strzały. Na linię myśliwych wyciągane są kolejne pozyskane dwie sztuki, w tym jeden okazały odyniec „z uśmiechem”. Zapowiada się obfity pokot. Kolejny pędzony miot był bez dzików. Do opolowania pozostały tzw. nieużytki przed pałacem. Rusza naganka, słychać granie psów i padają strzały. Na linii już po wszystkim leży sześć sztuk. W sumie podczas dziewięciu pędzeń pozyskano dwanaście sztuk dzików. Prowadzący ogłasza koniec pędzeń. Przy magazynie układany jest pokot. W ciszy i skupieniu oddajemy hołd pozyskanej zwierzynie. Prowadzący ogłasza Króla Polowania został nim Mariusz Kot. Tytuł Vice Króla przypadł dla Adama Kabały. Jeszcze tylko życzenia noworoczne i czas powrotu z polowania. Darz Bór.

Problem zawsze aktualny- wnykarze

Tuż po świętach, w poniedziałek 28 grudnia w okolicy Dorohuska nasi koledzy znaleźli złapanego we wnyki dzika. Kłusownik –„wnykarz” prawdopodobnie zapomniał o zastawionej pułapce, bo jej nie sprawdził.  Zwierzę męczyło się kilka lub kilkanaście dni.  Trzeba go było dostrzelić.  Szczegółowa lustracja terenu ukazała kolejne pętle gotowe do łapania. Podczas penetracji terenu w rozstawione wnyki wpadł pies myśliwych.  Każde zwierzę, które wpadnie w sidła cierpi niesamowicie. Nawet najmniejszy ruch powoduje, że pętla zaciska się coraz bardziej, a drut wżyna się w ciało coraz mocniej. Psu na szczęście nic się nie stało, z linki zwolnił go właściciel. Na miejscu zebrano łącznie kilkadziesiąt sztuk wnyków. Widać, że ktoś to robi umyślnie a nawet z premedytacją. Dla zanęty kłusownik rozłożył nawet przynętę. Często kłusownicy atakują w okresie świąteczno – noworocznym, żeby mieć dziczyznę na święta i Nowy Rok. Osoba, która znajdzie wnyki, powinna zawiadomić policję, straż łowiecką, nadleśnictwo czy też myśliwych. Ostrzegamy nie należy samemu zabierać znalezionych wnyków, gdyż samo posiadanie narzędzi służących kłusownictwu jest nielegalne. Należy powiadomić którąś z w/w instytucji, wskazać miejsce, w którym znajdują się wnyki. Jeżeli na wnykach znajduje się zwierzę – nie należy się do niego zbliżać. Może być chore lub  jeśli jest ranne – może stanowić zagrożenie i być bardzo niebezpieczne.