Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2016

Polowanie zbiorowe

 

Kulminacja sezonu polowań zbiorowych w pełni. W niedzielę 10 stycznia na kolejnym polowaniu w naszym kole, przy bazie GZO w Ostrowie zebrali się uczestnicy polowania, myśliwi i naganiacze oraz podwoda. Zgodnie z planem polowań polujemy na dziki, drapieżniki, bażanta oraz zwierzynę płową.

Polujemy wzdłuż Udalu na terenie obwodu łowieckiego nr 168 i 188. W pierwszym, jak i kolejnym miocie widać tylko umykające sarny. Wzdłuż rzeki Udal podrywają się co raz bażanty: kury i koguty, wszystko jednak poza strzałem. Pada jednak okazały lis, to Zenek w trakcie „rozcierania rąk od mrozu i silnego wiatru” celnym strzałem pokonał mykitę. Przed kolejnymi miotami wzdłuż drogi rozstawiamy tablice ostrzegawcze „Uwaga polowanie”. W kolejnym miotach na Suchomyle dalej nie widać czarnego zwierza. Przed nami kolejny miot w tureckim lesie, chwilę po ruszeniu naganki słychać ujadanie psów, wataha dzików przedziera się przez trzcinowiska, część uchodzi do tyłu, część wzdłuż rowu melioracyjnego biegnie wprost na linię rozstawionych myśliwych, rozbiega się na lewą i prawą stronę. Padają strzały i na linię wyciągany jest warchlak. Drugiej trafionej sztuki pomimo dochodzenia nie udało się dojść. Prowadzący ogłasza przerwę na posiłek. W naszym termosie gorąca zupa. Stażyści rozpalają ognisko. W kolejnym miocie „wzdłuż strugi”, widać koguty i jednego lisiurę, który kilka krotnie próbuje przedrzeć się przez linię myśliwych. Tylko dzięki obfitemu opadowi śniegu oraz zaparowaniu optyki zawdzięcza uratowanie swojej skóry. Ostatni miot od Zanowinia nie przyniósł zmiany obfitości pokotu. Kończymy łowy przy pokocie, obsypywani przez obfite płatki śniegu. Jeszcze tylko dekoracje Króli polowania i czas powrotu do domu. Darz Bór!

 

*W niedzielę 17 stycznia nasze koło zorganizowano polowanie na nadbużańskich łąkach. Polowanie na łęgach zawsze cieszą się swoistą renomą, nie zawsze  jednak aura sprzyja ich organizacji.  Tym razem się jednak udało. Na zbiórce w byłym Zakładzie Rolnym w Husynnym stawiło się dwudziestu siedmiu członków koła i zaproszeni goście, stażyści i naganiacze oraz podwoda. Łowy zgodnie z planem polowań poprowadził Zbigniew Gmyrek, a organizacja polowania przypadła dla Grzegorza Iwańczuka. Mroźna temperatura, minus 12 stopni, świeża puszysta ponowa, szadź na drzewach dodawała animuszu i uroku łowom. Sygnał „Powitanie” w wykonaniu Michała Jakubowskiego wzywa na odprawę. Na początek regulaminowe uwagi o zachowaniu szczególnych warunków bezpiecznych łowów i zwierzynie do pozyskania. Pierwszy miot zaplanowano przez oczerety w stronę Kolemczyc. Z pędzonych szuwarów próbował umknąć lisiura, powalony jednym celnym strzałem. Kolejny miot przeprowadzono na łęgach, za pałacem Suchodolskich, i tam trzcinowiska przyniosły pozyskanie kolejnego lisa. Tym razem, to prowadzący polowanie popisał się celnym strzałem. Trzeci miot zaplanowano wzdłuż trzcin przy rzece Udal. Nawoływania naganiaczy, głoszenie psów przyniosły zamieszanie, przez linię rozstawionych myśliwych przedzierają się dziki, części udało się ominąć nagankę, poszła do tyłu, część próbowała przebiec przez czoło miotu, padają strzały i jest pierwszy pozyskany dzik i trzeci lis. Kolejny pędzony- miot do Husynnego i pada czwarty lis.  Uczestnicy polowania przemieszczają się nad sam Bug. W pędzonych Obłoniach słuchać strzały, ale tym razem szczęście sprzyja umykającym liskom i dzikom. Cało uszły z miotu. Ostatnie pędzenie zorganizowano obok Koziej Góry. Tym razem nie było lisów, była za to wataha dzików. Naganiane przez nagankę i psy umykają do boku, do tyłu i mkną do przodu. Padają strzały i na linię wyciągane są trzy dziki. Prowadzący ogłasza zakończenie pędzeń.  Układamy pokot, przy dźwiękach sygnałów oddajemy hołd upolowanej zwierzynie, rozbrzmiewa sygnał „Dzik na rozkładzie” oraz „Lis na rozkładzie”. Łowczy dekoruje Medalem Króla Polowania prowadzącego łowy. Pozyskał lis i dzika. Z racji licznych pudeł i braku możliwości wyłonienia laureata  nie przyznano tytułu Króla Pudlarzy –choć wielu czynnie się starało o ten „mało zaszczytny tytuł”, piszący niniejsze streszczenie miał też w tym swój udział.  Na zakończenie prowadzący prosi na poczęstunek do zabytkowego drewnianego magazynu. Tam płonie kominek, czeka już ciepła przygotowana strawa oraz okolicznościowy tort od prowadzącego polowanie z okazji 30 lat przynależności do koła i PZŁ. Połamania i Darz Bór!

 

*23 stycznia, sobotni poranek aura wspaniała na polowanie, termometr wskazuje minus 12 stopni, chrupie śnieg, mgła tak mocna, że przez chwilę widoczność tylko na kilka metrów. Na zbiórce u kol. Piotra – na Majdanie Skordiów stawiają się pierwsi uczestnicy polowania, naganka i podwoda. Dodatkowe polowanie zbiorowe zgodnie z prośbą ministerstwa i władz związku o podjęcie intensyfikacji pozyskania dzików zorganizowano na terenie obwodu łowieckiego nr 168. Sporo jeszcze sztuk do pozyskania. Akces do polowania zgłosiło czternastu nemrodów i jedna Diana –Ania. Do pomocy pięciu naganiaczy wspomaganych psami. Prowadzący wita uczestników polowania, zgodnie z tradycją wita knieję i zgodnie z procedurami omawia zasady bezpieczeństwa, prezentuje psy i losujemy karty stanowiskowe.  Z ochotą ruszamy do kniei. W trakcie pędzenia miot opuszczają sarny. Lisiura przyczajony czeka na sposobność opuszczenia zagrożonego terenu. Niestety dopadły go śruciny, padł rażony za drugim strzałem. W ocenie uczestników polowania dobra wiadomość- mamy bowiem już pokot i Króla polowania. W kolejnych pędzeniach widać liczne ślady bytowania zwierzyny. Wzdłuż drogi stawiamy znaki ostrzegawcze „Uwaga polowanie”. Ale dzików w miotach brak. Podczas rozstawiania się w czwartym miocie, dziki spały tuż przy leśnej drodze, uszły cało poderwane warkotem ciągnika. Prowadzący ogłasza przerwę, w lesie Kabały rozpalamy ognisko, czas na odpoczynek, chwilę oddechu, pieczenie kiełbaski i łyk ciepłej herbaty. W miotach nad Udalem widziano liski uchodzące przez rzekę oraz bażanty cieknące i ciężko podrywające się przed psami, ale wszystko do tyłu, przez nagankę, nic na linię myśliwych. Po przeprowadzeniu ośmiu pędzeń czas zakończyć polowanie. Układamy skromny pokot i dekorujemy Króla Polowania, tym razem szczęście uśmiechnęło się  do Józefa Domańczuka. Darz Bór!

 

Nieproszony gość

 

W niedzielę 24 stycznia nieproszony gość odwiedził naszą wolierę w Husynnym. Do woliery wdarła się samica krogulca zwabiona przybywającymi tam bażantami. Otoczenie, naszej woliery odwiedzają również ptaki wypuszczone wiosną na wolność, pamietające dobrze miejsce swojego wylęgu i swojej młodości. Zawsze bowiem było i jest tam coś do zjedzenia. Drapieżnik po złapaniu, zrobieniu pamiątkowych zdjęć został wypuszczony na wolność, choć należało by mu się sprawienie dobrego łupnia, za nastraszenie naszych bażantów. Naszym zdaniem jednak  nic tak dobrze nie wpływa na zdobycie doświadczenia i naukę przetrwania na wolności, jak praktyka bezpośredniego kontaktu z drapieżcą. Niech żyje, takie są prawa natury.

 

Przekazanie karmników

 

26 stycznia Mariusz Michalczuk w towarzystwie Marcina Kołtuna odwiedzili Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku. Dla obu placówek nasi koledzy przekazali zakupione karmniki do zimowego dokarmiania ptaków. Podczas spotkań z wychowankami nasi koledzy w ramach współpracy ze szkołami w prowadzeniu pracy wychowawczej z zakresu ochrony zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego środowiska przyrodniczego mówili o zadaniach myśliwych i kół łowieckich. Podarowane karmniki pomogą przetrwać zimę dokarmianym ptakom oraz będą pomocne do prowadzenia obserwacji i monitoringu ptaków.

 

Zbiorowe ostatki

 

W niedzielę 31 stycznia ostatnie w sezonie, polowanie zbiorowe na dziki. Członkowie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie polują w Usyńskim lesie w obwodzie łowieckim nr 188. Zbiórka uczestników  polowania w Mościskach –Przy Szkole. Na zbiórce stawiło się dwudziestu dwóch myśliwych, w tym jedna Diana, zaproszeni goście, stażyści, dwie podwody oraz naganiacze. Sygnałówka prowadzącego wzywa na odprawę. Polowanie zgodnie z planem polowań zbiorowych prowadzi Michał Jakubowski. Deszczowa aura mało sprzyja uczestnikom łowów. Po omówieniu zasad bezpiecznego polowania i losowaniu kart stanowiskowych ruszamy do kniei.

 

Podczas pędzeń, raz w strugach deszczu, raz mieszance deszczu ze śniegiem, oraz samego śniegu dłuży się czas w oczekiwaniu na zwierza. Gdzie nie gdzie widać umykające lisy, sarny, oraz łosie; byki, łosze oraz łoszaki. W trakcie pierwszego pędzenia pada lis. Przez kolejne mioty tylko opady atmosferyczne zapadają w pamięci uczestników łowów. Prawie cało zmoknięci, po czwartym pędzeniu, trafiamy do rozpalonego ogniska przy starej gajowce, tam przerwa, czas na ogrzanie i wysuszenie przemokniętych ubrań. Słonko nie śmiało przebija się przez chmury. Ogrzani i co nieco wyschnięci ruszamy na kolejne pędzenia. Chwilę po ruszeniu naganki słychać łamanie gałęzi i z miotu uchodzi chmara jeleni, w tym okazały byk. W ostatnim miocie, od tak zwanej granicy pojawiły się dziki, padają strzały, ale jak się później okazało cało uszły w leśną dal. Po opolowaniu lasu wracamy do ogniska, ciepło z kłód rozgrzewa, parują ubrania. Prowadzący składa meldunek, ogłasza Króla polowania- Waldka Płodzienia i Króla pudlarzy- Mariusza Michalczuka. Jeszcze tylko podsumowanie polowania i czas na posiłek. A tam czekają już przygotowane rarytasy; gorący bigos o  cudownym smaku i aromacie, mięso i żeberka duszone w warzywach,  swojski chleb, pierogi z kaszą, a na słodko makowy zawijaniec, same pyszności. Ogromne dzięki organizatorom z Mościsk i Ladenisk za  przygotowanie gościny. Żal trochę, że wszystko co dobre, tak szybko się kończy i przykro, że kolejny już raz przygotowane posłanie „igliwie” pod pokot  zostało  marnie wykorzystane. Ale tak bywa.

 

Okręgowe łowy na drapieżniki

 

W dniach 13 i 14 lutego na terenie okręgu chełmskiego PZŁ zostały przeprowadzone jak co roku „Okręgowe łowy na drapieżniki”. Redukcja drapieżników ma na celu umożliwienie odchowania jak najwięcej młodych przez zwierzynę drobną na polach i w lesie. Redukcja lisów pod koniec zimy umożliwi drobnej zwierzynie wydanie na świat młodych i ich odchów, eliminując najważniejszego z drapieżców czyli lisa.  We wspólnej akcji okręgu uczestniczyło szesnaście kół łowieckich w tym:  KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej, KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie, KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym, KŁ nr 67 „Krogulec” w Lublinie, KŁ nr 17 „Jeleń” w Żółkiewce, KŁ nr 62 „Piżmak” w Nieliszu, KŁ nr 151 „Żubr” w Lublinie oraz KŁ nr 84 „Przepiórka” w Lublinie. W sumie zorganizowano trzydzieści jeden polowań zbiorowych na drapieżniki, uczestniczyło w nich łącznie 332 myśliwych, z udziałem  psów i przy zaangażowaniu 110 naganiaczy.  Łącznie pozyskano 52 lisy i jedną kunę.

 

W naszym kole –Okręgowe łowy na drapieżniki zostały zorganizowane  w sobotę 13 lutego. Polowanie w niedzielę odwołano. W polowaniu nad Wełnianką uczestniczyło 13 nemrodów z udziałem  naganiaczy. Pozyskano jednego lisa i bażanta. Podczas pokotu wręczono Medal Króla polowania dla Mirosława Sawickiego, Medal Króla Sezonu dla Mariusz Wieczerzy, oraz wręczono okolicznościowa karafkę z grawerunkiem dla Marka Prucnala -Lidera klasyfikacji polowań zbiorowych. Marek uczestniczył w 15 z 17 zorganizowanych polowaniach zbiorowych, pozyskał jednego dzika i dwa lisy oraz był organizatorem polowań zbiorowych. Punkty przyznawano za: udział w polowaniu zbiorowym, pozyskane sztuki, prowadzenie i organizację polowań.

 

Monitoring liczebności -liczenie w porze nocnej w świetle reflektora

 

Liczenie wykonuje się w godzinach wczesnej nocy ok. 1 godz. po zachodzie słońca do 4 godz. po zachodzie słońca, jest to pora dużej aktywności żerowej zajęcy. Wyznacza się trasy według zasad jak dla taksacji pasowej. Przebieg tras drogami polnymi. Długość tras powinna być o ok. 15 % większa niż dla taksacji pasowej ze względu na nakładające się powierzchnie przy jeździe po terenie i miejsca zadrzewione. Sprzęt: samochód terenowy, szperacz zasilany z gniazda el. samochodu, lornetki. Zasięg światła min. 200 m. Załoga:  kierowca, dwóch obserwatorów i notujący wyniki obserwacji.

 

Data: 24 lutego 2016r. godz. 18.50-21.00. warunki pogodowe 0 stopni, prawie  bezchmurnie, 3 dzień pełni. Obserwujemy dwie strony tras.

 

Dla obwodu łowieckiego nr 168 wyznaczono trasą o łącznej długości 18,3 km. Z m. Turka –Moskale- Kol. Dorohusk- Myszkowiec-Turka- Zawoźnik- Michałówka- Baza Ostrów- Las Turka- Suchomyła- Turka.

 

Wyniki, w świetle reflektora stwierdzono bytność: 7 zajęcy, 4 lisy, 97 saren.

 

Dla obwodu łowieckiego nr 188 wyznaczono trasę o łącznej długości 15 km. Z m. Turka –most na rzece Udal- Krzywy las- Łysobyki-Zanowinie- Bukijowiec-Lipinki- Borysowiec- most na rzece Udal-Puszcza.

 

Wyniki, w świetle reflektora stwierdzono bytność: 12 zajęcy, 1 lisa, 63 saren, 2 dziki i 6 jeleni.

 

W pracach wzięli udział dwa zespoły w składzie: Zbigniew Gmyrek, Mirosław Sawicki, Adam Kuryś, Mariusz Michalczuk, Marcel Michalczuk, Marcin Michalczuk, Bogdan Michalczuk i Marcin Kołtun z wykorzystaniem dwóch aut terenowych.

 

Wilki w Lesie Husynne

 

Nie od dzisiaj wiadomo, że obfitość żeru może spowodować coraz to większą presję drapieżników. W obwodzie łowieckim nr 188 Las Husyne, podczas zimowego dokarmiania  zaobserwowano po raz kolejny tropy wilcze. Potwierdzeniem bytności wilków w naszym łowisku jest spotkanie polującego osobnika na Bukijowcu w dniu 21 lutego. Mirosław Sawicki podczas wieczornej zasiadki na zwierza widział basiora. Monitoring dużych drapieżnych jest obowiązkiem dzierżawcy obwodu łowieckiego.

 

Inwentaryzacja

 

Szacowanie corocznie liczebności występujących zwierząt łownych wynika z Rozporządzenia Ministra  Środowiska. Liczenie przeprowadzają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na terenie całego kraju. Wypracowane przez naukowców metody inwentaryzacji pozwalają ustalić zbliżoną do stanu rzeczywistego liczebność zwierząt łownych. Sporządzenie inwentaryzacji jest podstawą do opracowania rocznych planów łowieckich, podlegających zatwierdzeniu przez właściwe Nadleśnictwa.

 

W obwodzie łowieckim nr 168 i 188 liczenie przeprowadzono 27 lutego metodą próbnych pędzeń. W inwentaryzacji uczestniczyli: myśliwi, stażyści, młodzież szkolna oraz leśnicy. W obwodzie 168 spotkano: dziki, sarny i lisy. Na obwodzie 188 stwierdzono: łosie, jelenie, sarny, dziki oraz lisy. Podsumowaniem prac był przygotowany poczęstunek przy ognisku na starej gajówce. Darz Bór!

 

Odstrzał sanitarny dzików

 

19 lutego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików. Minister nakazuje odstrzał sanitarny dzików do osiągnięcia gęstości populacji dzika na poziomie 0,5 osobnika/km2 (czyli 5 osobników na 1000 ha powierzchni obwodu) na obszarach określonych w załączniku do rozporządzenia, z wyłączeniem parków narodowych i rezerwatów przyrody.

 

W okręgu chełmskim  obszar objęty odstrzałem sanitarnym obejmuje cały powiat włodawski i chełmski, oraz cześć powiatu krasnostawskiego.  Na obszarach objętych odstrzałem sanitarnym, właściwy powiatowy lekarz weterynarii zapewnia wykonanie odstrzału sanitarnego dzików przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie umowy. W myśl uregulowań prawnych „odstrzał sanitarny” nie jest polowaniem. Treść rozporządzenie nasuwa wiele pytań, odpowiedzi nie bardzo słychać. Oba dzierżawione przez nas obwody leżą w obszarze określonym w rozporządzeniu. Odstrzał ma się odbywać w ramach RPŁ. Na terenie obwodu nr 168 zainwentaryzowano 60 dzików, co daje zagęszczenie 0,81 osobnika na  km2. Na terenie obwodu nr 188 zainwentaryzowano 90 dzików, co daje zagęszczenie 0,96 osobnika na  km2.

 

Monitoring dubelta w kraju

 

W roku 2015 dubelty stwierdzono na 55 tokowiskach, średnio na tokowisku przebywało 7 samców. Podczas pierwszej kontroli w sezonie na wytypowanych powierzchniach odnotowano łącznie 47 czynnych tokowisk (średnio na jedno zajęte tokowisko przypadało wówczas 6 samców), a w terminie drugiej kontroli – 44 czynne tokowiska (średnio 5 samców na tokowisko). Na najliczniejszym tokowisku w Polsce w 2015 r. odnotowano 25 samców (Podlasie), na dwóch kolejnych arenach tokowało po 20 samców (Bagna Biebrzańskie, Lubelszczyzna). W ciągu 5 lat badań liczebność dubelta na kontrolowanych stanowiskach w kraju zmniejszyła się o około 30%.             Źródło http://monitoringptakow.gios.gov.pl/dubelt

 

 

Posiedzenie zarządu koła.

 

W dniu 3 marca odbyło się kolejne w tym sezonie i pierwsze w 2016r. posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

 

3.Sprawy organizacyjne.

 

4.Wolne wnioski

 

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

Podjęte uchwały:

 

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 8.12..2015r. Uchwała ZK nr 34/2015/16

 

2. Uchwała ZK nr 35/2015/16 w sprawie opinii do programu dla UG Białopole.

 

3. Uchwała ZK nr 36/2015/16 w sprawie zwołania walnego zgromadzenia koła.

 

4. Uchwała ZK nr 37/2015/16 w sprawie podziału obwodów na łowiska.

 

5. Uchwała ZK nr 38/2015/16 w sprawie niezaliczenia stażu.

 

6. Uchwała ZK nr 39/2015/16 w sprawie zaliczenia stażu.

 

7. Uchwała ZK nr 40/2015/16 w sprawie wydania opinii dla kol. Oszusta B.

 

Wieszanie budek lęgowych

 

W poniedziałek 7 marca  myśliwi z KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie zainaugurowali okręgowy projekt „Nowe ptasie M na wiosnę” wieszania budek lęgowych dla ptaków. Projekt zakłada wieszanie budek lęgowych w ramach współpracy myśliwych z przedszkolakami. Budki są wieszane na drzewach rosnących na przyległych do placówek ogrodów i parków. Zakupione przez myśliwych budki, przypisane dla poszczególnych grup przedszkolaków, powieszone na wybranych  przez nich drzewach, ułatwić mają znalezienie miejsc lęgowych dla ptaków. Podczas spotkania myśliwi wyjaśniali przedszkolakom czym powinna charakteryzować się prawidłowo wykonana budka lęgowa. Jak prawidłowo ją zawiesić. Kiedy i gdzie wieszać, oraz jak monitorować ich wykorzystanie. Myśliwi opowiadali o tym, jak ptaki wiosną szukają w naszym otoczeniu miejsca do złożenia jaj i wychowania piskląt. Ptaki –dziuplaki, poszukują odpowiedniego miejsca zastępującego naturalne dziuple. Bezpieczne i komfortowe warunki zapewnią im montowane przez myśliwych budki lęgowe. Budki chronią przez zimnem, opadami deszczu, wiatrem oraz nadmiarem słońca. Odpowiednio zamontowane i zabezpieczone chronią przed drapieżnikami. Czy zaproszenie zostanie przyjęte przedszkolaki sprawdzą jesienią podczas kolejnych spotkań z myśliwymi.

 

Aneksy umów

 

11 marca w „Gmachu” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, zostały podpisane aneksy umów dzierżawnych obwodów łowieckich z terenu powiatu chełmskiego. Zmianie uległa numeracja i powierzchnia dotychczas dzierżawionych obwodów łowieckich. W naszym przypadku zmienił się przebieg granic obwodów łowieckich. Administracyjnie cały Las Husynne, Łysobyki i Zanowienie  (teren gminy Dorohusk) znalazł się w nowym obwodzie łowieckim.

 

Nasz dotychczasowy obwód łowiecki nr 168, zmienił numer na 165 o łącznej powierzchni 10329 ha. Obwód łowiecki nr 188, zmienił numer na 185 o łącznej powierzchni 7212 ha.

 

Na terenie obwodu nr 165 zainwentaryzowano 70 dzików, co daje zagęszczenie 0,68 osobnika na  km2. Zalecane ilość na koniec sezonu 52 osobniki.

 

Na terenie obwodu nr 185 zainwentaryzowano 80 dzików, co daje zagęszczenie 1,11 osobnika na  km2. Zalecana ilość na koniec roku 36 osobników. Łącznie 88 sztuk.

 

Umowy na odstrzał sanitarny

 

14 marca w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie zostały podpisane umowy na odstrzał sanitarny dzików. Dla obwodu łowieckiego nr 165 RPŁ zakłada pozyskanie 88 sztuk, w tym 18 jako odstrzał sanitarny. Dla obwodu łowieckiego nr 185 RPŁ zakłada odstrzał 124 sztuk, w tym 25 szt. jako odstrzał sanitarny. W naszym przypadku zakładany odstrzał sanitarny wynosi 20% RPŁ.

 

Ostatnie pożegnanie

 

W Chełmie na cmentarzu przy ul. Lwowskiej, 6 kwietnia odbył się pogrzeb Śp. Janusza Szarugi.

 

Janusz zmarł  31 marca, przeżył 74 lat. W ostatniej drodze członka naszego Koła, byłego sekretarza Koła, członka OSŁ obok pogrążonej w bólu rodziny, najbliższych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów uczestniczyli koledzy myśliwi.

 

Januszu, spoczywaj w pokoju, ukochana knieja niech szumi nad Twoją mogiłą!

 

Posiedzenie zarządu koła.

 

W dniu 14 kwietnia w Chełmie odbyło się kolejne posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

 

3.Sprawy organizacyjne.

 

4.Wolne wnioski

 

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Podjęte uchwały:

 

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 3.03.2016r. Uchwała ZK nr 1/2016/17

 

2. Uchwała ZK nr 2/2016/17 w sprawie zaliczenia stażu.

 

3. Uchwała ZK nr 3-5/2016/17 w sprawieprzyjęcia na staż łowiecki.

 

4. Uchwała ZK nr 6/2016/17 w sprawie skreślenia z listy członków koła.

 

Walne zgromadzenie

 

24 kwietnia w gościnnej posesji Doroty i Mariusza Wieczerzy w Borysowcu, odbyło się Walne Zgromadzenie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałówki Michała Jakubowskiego wprowadzono sztandar koła. Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Walnemu przewodniczył Mirosław Kabała, obowiązki sekretarza pełnił Mirosław Sawicki. Jednym z wielu punktów walnego było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła, realizacji budżetu i komisji rewizyjnej  oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. Odznaczenie „Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej z rąk Łowczego Okręgowego otrzymał Stanisław Kasperski. Szczególnie zasłużonym i aktywnym w działalności koła kolegom myśliwym wręczono podziękowania i drobne upominki. Kolejne punkty obrad obejmowały dyskusję oraz uchwalenie planu działalności i budżetu koła. Walne w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła, pozytywnie zaopiniowało wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich oraz przyjęło uchwałę organizacyjną regulującą funkcjonowanie koła.

 

Ostatnie pożegnanie

 

W Dorohusku na cmentarzu parafialnym, 12 maja odbył się pogrzeb Śp. Bogusława Zalichty.

 

Bogusław zmarł  10 maja. W ostatniej drodze członka naszego Koła,  obok pogrążonej w bólu rodziny, najbliższych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów uczestniczyli licznie koledzy myśliwi, poczet sztandarowy Koła oraz sygnalista.

 

Bogusiu, spoczywaj w pokoju, ukochana knieja niech szumi nad Twoją mogiłą!

 

XXVI Mistrzostwa KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

 

20 zawodników ( w tym trzy Diany) brało udział w tegorocznych  XXVI Mistrzostwach Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 28 maja b.r.

 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Mirosław Sawicki, flagę związkową na masz wciągnął Robert Kokłowski ubiegłoroczny tryumfator Mistrzostw. Na poszczególnych osiach  gościnnie sędziowali: „na kręgu” Lucjan Podwalny, „na osi” Sławomir Kończyński,  ”na dziku” i na zającu” Mirosław Sawicki „na przelotach” Henryk Roman. Sekretariat zawodów” zabezpieczała Anna Krystynek Kuryś, przystrzeliwanie broni na „osi rogacz/lis” Edward Nieradko. Zgodnie z uchwalonym regulaminem zawodów rywalizowano w połowie konkurencji śrutowych i połowie  kuli „na dziku”. Nad sprawnością maszyn i urządzeń  czuwał Zbyszek Świszcz. Wszyscy uczestnicy otrzymali okolicznościowe przypinki i poczęstunek z grilla, dla chętnych zapewniono trening strzelecki.

 

Przed zawodami zostało zorganizowane szkolenie z regulaminu polowań- szczegółowych warunków wykonywania polowania,  które przeprowadził Mariusz Michalczuk.

 

Wyniki zawodów:

 

1.     Adam Kabała-156/200 pkt.

 

2.     Mariusz Kot- 142 pkt.

 

3.     Robert Kokłowski- 139 pkt.

 

4.     Mirosław Kabała- 137 pkt.

 

5.     Stanisław Kasperski- 124 pkt.

 

6.     Zbigniew Gmyrek- 122 pkt.

 

Dla najlepszych zawodników organizatorzy przygotowali puchary, nagrody i dyplomy. Ostatni w rywalizacji Zenon Wilgos otrzymał  od Mariusza Michalczuka paczkę petard.

 

Posiedzenie zarządu koła.

 

W dniu 28 maja w Kumowej Dolinie odbyło się posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

 

3.Sprawy organizacyjne.

 

4.Wolne wnioski

 

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Podjęte uchwały:

 

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 3.03.2016r. Uchwała ZK nr 7/2016/17

 

2. Uchwała ZK nr 8/2016/17 w sprawie zaliczenia stażu.

 

III Kongres Kobiet Polujących „Dianą Być!”

 

2 czerwca w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbył się III Kongres Kobiet Polujących „Dianą Być!”. Kongres otworzył i przywitał wszystkich przybyłych Przewodniczący ZG- Łowczy Krajowy dr. Lech Bloch. Przewodnim tematem Kongresu była Rola kobiet polujących w edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży. Między innymi mówiono o  źródłach finansowania działalności edukacyjnej i metodyce nauczania dzieci. Organizatorzy zaprezentowali film o edukacji przyrodniczo łowieckiej realizowanej przez Polski Związek Łowiecki. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli pedagog dziecięcy, psycholog i polujące mamy. W ramach „Pedagogiki łowieckiej”- dyskutowano jak rozmawiać z dziećmi o naszej pasji. Atrakcją spotkania był występ zespołu „Bayer Full”. W spotkaniu w gronie chełmskiej delegacji uczestniczyli Agnieszka Prus i Mirosław Sawicki.

 

Warsztaty edukacyjne

 

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów w partnerstwie z Polskim Związkiem Łowieckim realizuje projekt"O bioróżnorodności dla przyszłości - czyli jak uczyć, że sarna nie jest żoną jelenia". W ramach realizacji projektu organizowane są warsztaty na terenie wszystkich szesnastu województw, skierowane do nauczycieli przyrody/biologiioraz myśliwych zrzeszonych w PZŁ zajmujących się edukacją, a także edukatorów ekologicznych organizacji pozarządowychWarsztaty realizowane są na dwóch poziomach:etap skierowany do nauczycieli klas szkół podstawowych i etap skierowany do nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy warsztatów otrzymują materiały edukacyjne oraz certyfikat uczestnictwa. W Warsztatach z naszego koła uczestniczyli: Marta Michalczuk, Krystyna Sawicka, Jolanta Orlon,  Mariusz Michalczuk i Mirosław Sawicki.

 

XVI  Mistrzostwa Okręgu PZŁ w Chełmie

 

52 zawodników brało udział w tegorocznych Mistrzostwach Okręgu PZŁ w Chełmie w sześcioboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Zawody rozegrano 11 czerwca b.r. Uroczystego otwarcia  zawodów dokonał Mirosław Sawicki.  Nasze koło reprezentowali: Adam Kabała, Mirosław Kabała, Krzysztof Szutkiewicz i Stanisław Kasperski.

 

Wyniki indywidualnie w klasie mistrzowskiej:

 

1.     Piotr Piecuch 452/500 pkt.- Mistrz Okręgu 2016

 

 

 

Wyniki indywidualnie w klasie powszechnej:

 

1.Dariusz Filipczak-391 pkt

 

2. Ryszard Wojtasiak -377pkt.

 

3. Piotr Dados- 376 pkt.

 

4. Krzysztof Szutkiewicz 373 pkt.

 

5. Piotr Kot- 360 pkt.

 

6.  Krzysztof Zabłotni- 358 pkt.

 

 

 

Wyniki drużynowe w klasie otwartej:

 

1.     KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie- 1313 pkt –reprezentant okręgu w KKKŁ  w 2017r.

 

2.     KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie-1228/1500 pkt.

 

3.     KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu 1088 pkt.

 

4.     KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie 1086 pkt.

 

5.     KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie 1075 pkt

 

6.     KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie 1061 pkt.

 

Najlepszym w kategorii „seniorów ” był Mirosław Kabała, w kategorii „Dian” najlepiej strzelała Anna Szumera. Najcelniej strzelającym w kat „C” ( o stażu w PZŁ nie dłuższym niż 5 lat)  był Ryszard Wojtasiak. Dla najlepszych zawodników i drużyn organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Pośród startujących zawodników i sędziów rozlosowano nagrody „niespodzianki”. W „myśliwskim pokerze” na kręgu najcelniej strzelającym „dublety”  był Marcin Troć. Podczas uroczystości zamknięcia zawodów wręczono Warzyny strzeleckie za wyniki osiągnięte podczas ubiegłorocznych zawodów, „Brązowe Wawrzyny” odebrali Piotr Piecuch i Andrzej Maciąg. Mistrzostwa sponsorowali Restauracja „Gęsie Sprawki” i Piekarnia Macieja Grali

 

Zielona Klasa

 

Strzelnicę myśliwską w Kumowej Dolinie w ramach „Zielonej Klasy” odwiedziła młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Okszowie pod opieką nauczycieli: Anny Lepionki i Anety Konickiej. Młodzież wycieczkę po lesie w Leśnictwie Góry- Nadleśnictwo Chełm, rozpoczęła od odwiedzenia Miejsca pamięci narodowej w Kumowej Dolinie, gdzie w 1940r. okupanci wymordowali pierwszą grupę chełmskiej inteligencji. Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie strzelnicy myśliwskiej, a w niej „Łowieckiej  ścieżki edukacyjnej”. Po „Parku urządzeń łowieckich” młodzież oprowadzał Mirosław Sawicki. Kolejnym atrakcyjnym elementem był zorganizowany pokaz strzelecki – strzelanie do rzutków w wykonaniu Mirosława Kabały. Następnie młodzież zaproszono do ogniska na pieczenie kiełbaski. Kolejny element zwiedzania obejmował „Ekspozycje  budek lęgowych” dla różnych gatunków ptaków, małych ssaków, oraz owadów zapylających. Podczas spotkania myśliwi wyjaśniali czym powinna charakteryzować się prawidłowo wykonana budka lęgowa. Kiedy i gdzie wieszać, oraz jak monitorować ich wykorzystanie. Spotkanie na strzelnicy  podsumowano zawieszeniem na jednym z rosnących modrzewi budki lęgowej dla dziuplaków, podpisanej przez uczestników wycieczki. Czy zaproszenie zostanie przyjęte przez ptaki i budka zostanie zamieszkana młodzież  sprawdzi za rok, podczas kolejnego spotkania z myśliwymi na strzelnicy w Kumowej Dolinie.

 

Ostatnie pożegnanie

 

W Białopolu, 2 lipca odbył się pogrzeb Śp. Józefa Kleszowskiego.

 

Józef zmarł  26 czerwca, przeżył 61 lat. W ostatniej drodze członka KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, obok pogrążonej w bólu rodziny, najbliższych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi, poczet sztandarowy koła i sygnaliści. Prochy Józefa spoczęły w rodzinnym grobowcu w Kraśniczynie.

 

Józiu, spoczywaj w pokoju, ukochana knieja niech szumi nad Twoją mogiłą!

 

Postępowanie sprawdzające

 

Wydział Kryminalny KMP w Chełmie  poinformował nasze Koło, że prowadzi postępowania sprawdzające za nr RPS 421/16 (anonimowy donos) w sprawie z art. 272 kk. W związku z powyższym w charakterze świadków wysłuchano cały zarząd reprezentujący Koło.Inf. dotyczyły: zakupów karmu, ewidencji zakupu zboża, magazynowania i jego zagospodarowania, zakupu tak zwanej „podowdy”, szacowania szkód łowieckich, odstrzału sanitarnego dzików, organizacji nielegalnych polowań zbiorowych, przetrzymywania pozyskanych sztuk, organizacji nielegalnych polowań dewizowych i komercyjnych.

 

Posiedzenie zarządu koła.

 

W dniu 21 lipca w Chełmie odbyło się posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

 

3.Sprawy organizacyjne.

 

4.Wolne wnioski

 

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Podjęte uchwały:

 

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 28.05.2016r. Uchwała ZK nr 92016/17.

 

2. Uchwała ZK nr 10/2016/17 w sprawie przyjęcia do koła kol. Rafała Mularczyka.

 

3. Uchwała ZK nr 11/2016/17 w sprawie zaliczenia stażu łowieckiego.

 

Sakramentalne „Tak”

 

W Kościele Parafialnym pw. Jana Nepomucena w Dorohusku 23 lipca sakramentalne „Tak” powiedzieli sobie wzajemnie Monika Kawalec i Marcin Kołtun. Połączyła ich miłość, czyli wszystko co niezbędne, by rozpocząć szczęśliwie wspólną drogę, której owoce miłości i efekty cieszyć serce i oko będą. Samych słonecznych dni, z głębi myśliwskiej duszy, życzy młodej parze cała brać łowiecka naszego Koła.

 

Zawody LOK

 

Blisko 40 osób uczestniczyło w zawodach strzeleckich zorganizowanych przez Szkolne Koło Strzeleckie ACUMEN z Wojsławic na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie. Zawodnicy strzelali z KBKS-ów i pistoletu, podzieleni na grupy wiekowe. Wśród młodzieży z KBKS-u najlepszy był Patryk Bojko, zaś z pistoletu najcelniej strzelała Magdalena Błażejewska. W kategorii pań najcelniej strzelały Dorota Jasiuk (KBKS) i Wioletta Hrynkiewicz-Sudnik (pistolet). W śród panów najlepszym był Grzegorz Jeleń (KBKS) i Paweł Burda (pistolet). Zawody sędziowali Leszek Ligaj i Mirosław Kabała z naszego Koła i Krzysztof Pietrzak  z LOK.

 

Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie.

 

40 zawodników brało udział w tegorocznym Turnieju Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 27 sierpnia b.r.

 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie, flagę PZŁ na masz wciągnął Zbigniew Gaj.  Obowiązki sędziego głównego pełnił Sławomir Kończyński, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Robert Barczuk, Jan Stachniuk i Jerzy Kozłowski, „na osi” Stanisław Kasperski, Łoza Mariusz i Mirosław Kabałana przelotach” Lucjan Podwalny i Henryk Roman „na zającu” Kazimierz Borowik i Andrzej Mazurek, ”na dziku” Dariusz Szewczuk i Marian Tomków „na rogaczu, lisie” Ryszard Kot i Marek Kaszczuk, „Sekretariat zawodów” Małgorzata Haruk, Paweł Weremko, Edyta Nowosadzka i Jarosław Dąbrowski. Zgodnie z regulaminem zawodów rywalizowano w połowie wieloboju myśliwskiego.

 

 W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego indywidualnie i drużynowo uczestniczyli przedstawiciele macierzystych kół łowieckich okręgu. Nasze koło reprezentowali Krzysztof Szutkiewicz, Zbigniew Gmyrek i Mirosław Sawicki. Obsługę medyczną zabezpieczał Jerzy Wojciech Suchodół. Nad sprawnością maszyn i urządzeń  czuwał Zbyszek Świszcz.

 

Wyniki :

 

Klasyfikacja Prezesów:

 

1.     Andrzej Makuch – „ChTPM” KŁ nr 22 w Chełmie – 220 pkt.

 

2.     Mirosław Sawicki -KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -139 pkt.

 

3.     Andrzej Barczuk – KŁ nr 85 „Szpak” w Woli Uhruskiej -127 pkt.

 

 

 

Klasyfikacja Łowczych:

 

1.     Maciej Wójcik- KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie -229 pkt.

 

2.     Piotr Kędzierawski– KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej-224  pkt.

 

3.     Piotr Kot –KŁ nr 27 „Rogacz” w Bończy- 184 pkt.

 

 

 

Klasyfikacja Sekretarzy:

 

1.     Paweł Torbicz –KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie -170 pkt.

 

2.     Mariusz Manachiewicz –KŁ nr 16 „Szarak” w Krasnymstawie -155 pkt.

 

3.     Ryszard Suszyński– KŁ  nr 23 „Szarak” w Chełmie -63 pkt.

 

 

 

Klasyfikacja Skarbników:

 

1.      Krzysztof Szutkiewicz- KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 188 pkt.

 

2.      Edward Gzik –KŁ nr 81 „Sarna” w Gorzkowie- 147 pkt.

 

3.   Mirosław Chmielewski– KŁ nr 27 „Rogacz” w Bończy – 108 pkt.

 

 

 

Klasyfikacja Członków Komisji Rewizyjnych:

 

1.     Marcin Troć-  KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie – 234 pkt.

 

2.     Zbigniew Gmyrek – KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -186 pkt.

 

3.     Wojciech Godlewski- KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu- 185 pkt.

 

 

 

Klasyfikacja Drużynowa:

 

1.     KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -513 pkt.

 

2.     KŁ nr 81 „ Sarna” w Gorzkowie -511 pkt.

 

3.     „ChTPM” KŁ nr 22 w Chełmie -506 pkt.

 

 

 

Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Bezpośrednio po Turnieju odbyła się narada członków zarządów kół. Turniej sponsorowali Paweł Piętak i Maciej Grela.

 

VIII Lubelskie Spotkania z tradycją i kulturą łowiecką

 

Liczna grupa naszych koleżanek i kolegów, członków naszego Koła uczestniczyła w tegorocznych spotkaniach w Zwierzyńcu. Wspaniała bardzo słoneczna, czasami wręcz upalana  pogoda sprzyjała spotkaniu z tradycją i kulturą łowiecką. Było coś dla ducha i ciała. Warto uczestniczyć w takich imprezach, pokazywać naszą działalność, ludzi ogarniętych pasją działania.

 

Ostatnie pożegnanie

 

W Chełmie, 30 sierpnia odbył się pogrzeb Śp. Jana Koguciuka

 

Jan zmarł  28 czerwca, przeżył 68 lat. W ostatniej drodze członka KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, obok pogrążonej w bólu rodziny, najbliższych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów uczestniczyli koleżanki i koledzy myśliwi wraz z pocztem sztandarowym koła.

 

Janku, spoczywaj w pokoju, ukochana knieja niech szumi nad Twoją mogiłą!

 

Posiedzenie zarządu koła.

 

W dniu 30 sierpnia w Chełmie odbyło się posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

 

3.Sprawy organizacyjne.

 

4.Wolne wnioski

 

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Podjęte uchwały:

 

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 21.07.2016r. Uchwała ZK nr 12/2016/17.

 

2. Uchwała ZK nr 13/2016/17 w sprawie planu polowań zbiorowych.

 

3. Uchwała ZK nr 14/2016/17 w sprawie przyjęcia do koła kol. Marcina Katy.

 

4. Uchwała ZK nr 15/2016/17 w sprawie zmiany statusu członka dla kol. Tadeusza Śmigasiewicza.

 

5. Uchwała ZK nr 16/2016/17 w sprawie przyjęcia na staż łowiecki.

 

6. Uchwała ZK nr 17/2016/17 w sprawie zaproszenia na polowania.

 

Tona lizawki

 

Dla potrzeb prowadzonej gospodarki łowieckiej ZPHU B&J z Lublina zakupiona 1000 kg Lizawki solnej. Skład mineralny:

 

- sód (Na) 370 g/kg min.- chlor (Cl) 570 g/kg min,- kobalt (Co) 18 mg/kg,- cynk (Zn) 0,8 g/kg,- mangan (Mn) 0,8 g/kg,- jod (J) 10 mg/kg.- selen (Se) 13 mg/kg.

 

Lizawki do dyspozycji gospodarzy rejonów.

 

Nasz dokument „odstrzału sanitarnego” w sieci

 

Za czynnym  staraniem i zaangażowaniem jednego z „naszych” na stronie portalu Łowiecki.pl został zamieszczony skan „wydanego upoważnienia do wykonywania odstrzału sanitarnego” dla obwodu łowieckiego nr 165 w dniu 20 marca 2016r. Po „postępowaniu sprawdzającym” jest to kolejny sygnał „twórczej działalności naszego kolegi”, bardzo aktywnie wpisujący się w atak na nasz związek i nasze Koło.

 

Bażanty z dotacji WFOŚ i GW

 

15 września b.r. myśliwi naszego koła, na dzierżawionych przez siebie obwodach łowieckich wpuścili zakupione przez koło koguty i kury bażanta w ilości 100 szt. Wsiedlenie bażantów ma na celu ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków zwierząt. W poprzednich latach przeprowadzano udane wsiedlenia bażantów. Obecnie ich populacja sukcesywnie się powiększa. Wpuszczanie nowych osobników ma również na celu zwiększenie zróżnicowania genetycznego żyjących tu osobników. W momencie wypuszczania kuraków brała młodzież szkolna ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dorohusku. Środki na zakup kuraków pochodzą z funduszy koła i dotacji WFOŚ i GW w Lublinie w ramach okręgowego programu „Zwiększenie liczebności podstawowego stada bażanta na terenie działania ZO PZŁ w Chełmie.

 

Realizacja odstrzału sanitarnego

 

20 września zarząd koła zwrócił się z prośbą do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chełmie o zwiększenie umów na odstrzał sanitarny dzików. Dla obwodu łowieckiego nr 165 RPŁ zakłada pozyskanie 88 sztuk, w tym 18 jako odstrzał sanitarny, zwiększenie o 4 szt.  Dla obwodu łowieckiego nr 185 RPŁ zakłada odstrzał 124 sztuk, w tym 25 szt. jako odstrzał sanitarny, zwiększenie o 3 sztuki. W chwili obecnej wykonano w 100% odstrzał sanitarny dla obwodu 165, natomiast na obwodzie 185 pozostało 4 szt.

 

Posiedzenie zarządu koła.

 

W dniu 5 października w Chełmie odbyło się posiedzenie zarządu koła.  Zaproponowany porządek obrad:

 

 

 

1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.

 

2.Omówienie korespondencji i spraw bieżących.

 

3.Sprawy organizacyjne.

 

4.Wolne wnioski

 

5.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

Podjęte uchwały:

 

1.zatwierdzenie protokołu z posiedzenia z dnia 30.08.2016r. Uchwała ZK nr 18/2016/17.

 

2. Uchwała ZK nr 19/2016/17 w sprawie przyjęcia w poczet członków kol. Zbigniewa Pasztelana.

 

3. Uchwała ZK nr 20/2016/17 w sprawie zaliczenia stażu: kol. Zając, kol. Margol i kol. Birus.

 

Zwyżki do polowania typu szwedzkiego

 

Staraniem Zarządu Koła do naszego łowiska ( obw. nr 165) trafiło dwadzieścia sztuk zakupionych zwyżek do wykonywania polowania zbiorowego z ambon. Ustawodawca rozumie przez to polowanie zbiorowe, na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na ambonach umożliwiających oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 m ( od powierzchni gruntu do podłogi na ambonie) i na którym pędzenie rozpoczyna się i kończy o czasie ustalonym przez prowadzącego polowanie. W tym polowaniu ustawodawca dopuszcza strzał z pozycji siedzącej i na odległość w miot nie większą niż 80 m oraz nie ogranicza krotności  lunet. Zwyżki zostały wykonane z drzewa osikowego.  Z niecierpliwością czekamy na pierwsze polowanie.

 

Inwentaryzacja dzika.

 

Zgodnie z Decyzją nr 498 Dyrektora GLP z dnia 29 września 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzika, na terenie nadleśnictw podległych RDLP w Lublinie zaplanowano wykonanie tego zadania w dniach 29-30 października b.r. Realizując wytyczne Dyrektora Generalnego, ZG PZŁ oraz RDLP w Lublinie zmierzające do prowadzenia prawidłowej gospodarki łowieckiej, inwentaryzację należy przeprowadzić  metodą pędzeń próbnych obejmujących 10% powierzchni  na terenach RDLP. W Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na Strzelnicy w Kumowej Dolinie 19 października odbyła się narada przedstawicieli poszczególnych nadleśnictw z terenu działania okręgu chełmskiego i przedstawicieli kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie. Naradzie przewodniczył Łowczy Okręgowy PZŁ w Chełmie Mirosław Sawicki. Liczenie  powinno być przeprowadzone kompleksowo we wszystkich obwodach jednocześnie na powierzchniach próbnych wylosowanych. Celem jest ustalenie stanu liczebności populacji dzika. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona przez myśliwych  przy współudziale pracowników nadleśnictw oraz organizacji pozarządowych, samorządu i służb mundurowych. Zaproszenie do wzięcia udziału zamieszczono na stronie internetowej RDLP. Zgłoszenie dotyczące udziału w inwentaryzacji winno być zgłoszone do 26.10.2016r. Technika wykonania inwentaryzacji metodą pędzeń próbnych  imituje polowanie zbiorowe pędzone, gdzie w miejsce myśliwych wyznacza się liczących zwierzynę w miocie, przyjmując metodę próbnych pędzeń jako najbardziej miarodajną. W naszym obwodzie łowieckim nr 165 przy bardzo dużym zaangażowaniu kolegów, inwentaryzacja została przeprowadzona 29 października, w pierwszym pędzeniu naliczono 14 sztuk, Las Skordiów, w drugim miocie Las Husynne 1 szt.

 

Hubertus 2016

 

6 listopada na polowaniu zbiorowym w Lesie Roztockim spotkali się członkowie naszego Koła. Na zbiórce przy byłej szkole w Borysowcu stawiło się kilkudziesięciu członków koła, zaproszeni goście, stażyści, naganiacze, podwody i psy. W progach gościnnej posesji uczestników łowów zbiorowych witają gospodarze posesji. Sygnałówka kol. Michała wzywa na odprawę. Uczestników łowów oraz knieję witają prowadzący polowanie. Po omówieniu i wysłuchaniu obowiązujących zasad bezpiecznego polowania, losowaniu kart stanowiskowych podwodami udajemy się do lasu. Zgodnie z planem polowań do pozyskania są dziki, zwierzyna płowa -sarna, jeleń, drapieżniki oraz bażanty. Polujemy w dwóch grupach. Już w trakcie pierwszego miotu pogoda z tej bardzo dobrej przemienia się w dobrą – z lekką mżawką. Grupy polują po obu stronach kanału żmudzkiego. Nawzajem przepędzając watahy dzików znajdujących się w miotach. Przy ciężkim terenie, tylko dzięki dobrej pracy podkładaczy i psów, zawdzięczamy widoki umykających dzików, po celnych trafieniach na linię myśliwych wyciągane są pozyskane sztuki. Granie psów prowadzących dziki roznosi się po całym lesie. Bywa tak, że tuż po zejściu ze stanowisk, po zakończeniu pędzenia, w miot naganiane są dziki. To prowadzące lochy, tylko sobie znanymi sposobami cało uchodzą w bezpieczne ostępy, czując zagrożenie, przemieszczają się w kolejne mioty. Trochę zmoknięci i zmęczeni, ale uradowani efektami pędzeń, wracamy na miejsce zborne, tam czeka już przygotowane posłanie pod pokot i płonie ognisko. Sygnałówka kol. Michała wzywa na odprawę, na pokocie ułożone pozyskane dziki oraz lis –strzelony przez kol. Mariana. Łowczy ogłasza zakończenie polowania, do dekoracji proszony jest Król polowania, to kol. Robert –pozyskał trzy dziki. Po wysłuchaniu fanfary na cześć Króla, o wystąpienie z szyku, proszeni są nowi adepci łowiectwa (kol. Zbyszek, kol. Marcin i Kol. Rafał) wraz ze swoimi opiekunami, będą składać ślubowanie. Bez nakrycia głowy, klękają na lewe kolano, w lewej dłoni trzymają swoją broń. Za ślubującymi stają ich opiekunowie, trzymając prawą rękę na lewym ramieniu składających ślubowanie. Ślubowanie przyjmuje najstarszy funkcją myśliwy. Sygnalista gra sygnał „Darz Bór”.   Po podsumowaniu polowania organizatorzy proszą na poczęstunek, sygnalista gra sygnał „Na posiłek”. Tam czeka gorąca strawa, dzik pieczony i potrawy z grilla. Serdeczne dzięki za trud przygotowania i organizacji polowania. Darz Bór!.

 

Łowy w Lesie Skordiowskim

 

Pierwsze polowanie zbiorowe w Lesie Skordiowskim zostało zorganizowane w niedziele 13 listopada. Aura sprzyjała uczestnikom polowania. Lekki mróz, widoczność i słyszalność bardzo dobra. Na zbiórce na gościnnej posesji kol. Piotra stawiło się dwudziestu myśliwych, w tym Diana i zaproszeni goście. Polujemy z psami przy pomocy dwóch podwód. Na odprawie szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego polowania. Losowanie kart stanowiskowych rozpoczynamy od gości. Zgodnie z planem do pozyskania są dziki, zwierzyna płowa, bażant oraz drapieżniki. Tuż po rozprowadzeniu słychać pierwszy strzał, wataha dzików prowadzona przez łaciatą lochę wraca w miot. Słychać ujadanie psów i kolejne strzały. Po zakończeniu pędzenia na linię myśliwych wyciągane są pozyskane dziki, padło trzy sztuki. Sztukę pozyskał zaproszony gość kol. Robert oraz kol. Mirek i kol. Marian wszyscy stojący obok siebie. Ruszamy na kolejny miot. Chwilę po ustawieniu na linię myśliwych łajki prowadzą dziki. Padają strzały i jest kolejny dzik. To Adam pozyskał warchlaka. Podwodami przemieszczamy się w kolejne partie lasu. Wzdłuż drogi ustawiamy  znaki ostrzegawcze o polowaniu. Po dłuższej ciszy, słychać pracę psów, na małe numery wypychane są dziki, padają strzały, ale tym razem mało skuteczne. Kolejny miot, słuchać nagankę, słychać psy i padają strzały. Na linii leży lis i okazały dzik. To Mirek z Mariuszem wpisali się na listę szczęśliwych strzelców. Pozyskanie z miotu na miot staję się coraz obfitsze. Po czterech pędzeniach prowadzący ogłasza przerwę i zaprasza na poczęstunek. W młodniku sosnowym płonie już ognisko przygotowane przez kol. Edka. Ania serwuje gorący żur, a na deser obwarzanki pączkowe. Posileni strawą ruszamy na kolejne pędzenia. Po chwili oczekiwania, psy pracują i padają strzały to kol. Władek pozyskuje dzika. W ciszy ustawiamy kolejny miot, po ruszeniu naganki słychać nawoływania naganiaczy, wyschniętym rowem melioracyjnym wataha dzików próbuje opuścić miot. Swój pierwszy strzał do pędzących dzików oddaje kol. Ania, ale dziki cało pędzą dalej, padają kolejne strzały i jest kolejny siódmy dzik. Tym razem to kol. Boguś dokłada sztukę do pokotu. Przed myśliwymi ostatnie pędzenie, słychać jak pracuje naganka, nie słychać jednak strzałów, doświadczone lochy wyprowadzają watahę przez linię naganki w bezpieczne ostoje. Prowadzący polowanie ogłasza zakończenie pędzeń. Na miejscu zbiórki układany jest pokot, płoną rozpalone pochodnie, prowadzący podsumowuje polowanie, dziękuje wszystkim za bezpieczne i udane polowanie, słowa uznania kieruje do naganki. Następnie prosi o oddanie hołdu pozyskanej zwierzynie i ogłasza Króla polowania- został nim kol. Robert zaproszony gość. Podsumowaniem odprawy kończącej polowanie jest odebranie ślubowania od młodych myśliwych, to Ania wraz ze swoim mężem   Przemysławem  w składają myśliwskie ślubowanie. Odbierają gratulacje i  życzenia od uczestników łowów. Czas powrotu do domu z udanego polowania. Darz Bór!

 

Polowanie zbiorowe z ambon

 

W niedzielę 20 listopada w naszym kole, po raz pierwszy w historii koła zostało zorganizowane polowanie zbiorowe z ambon. Zgodnie z planem polowań polowano w Lesie Husynne. Organizację polowania poprzedziły kilkutygodniowe przygotowania. Z funduszy koła zakupiono a następnie rozstawiono w lesie dwadzieścia sztuk ambon. Szczegółowe miejsca usytuowania ambon skonsultowano z członkami zarządu koła  i administracją LP. Zadanie polegało na wyborze najlepszych miejsc, na przesmykach i przejściach, warunkujące dobrą widoczność i możliwość bezpiecznego wykonywania polowania. Zgodnie z zapisami polowanie z ambon trwa określony przez prowadzącego polowania czas. Istnieje możliwość oddawania bezpiecznego strzału w miot na odległość do 80 m, z możliwością strzelania do zwierzyny płowej. Strzał może być oddany z pozycji siedzącej i z wykorzystaniem przyrządów optycznych, bez ograniczenia krotności lunet. Zgodnie z planem przygotowano dwadzieścia cztery ambony.  W polowaniu uczestniczyło szesnastu myśliwych, podwoda i naganiacze. Czas okres miotu od 9.00 do godz.12.00.  Do pozyskania był jeden byk, dwie łanie, kozy, dziki oraz lisy.   Sygnałówka kol. Michała punktualnie o 8.00 wezwała na odprawę. Po powitaniu uczestników polowania, kniei, prowadzący przystąpił do szczegółowego omówienia zasad wykonywania polowania z ambon, zwracał szczególną uwagę na bezpieczne oddawania strzałów. Apelem na łowy zainaugurowano polowanie. Punktualnie o godz. 9 wszyscy uczestnicy polowania zajęli swoje stanowiska myśliwi na wylosowanych ambonach, naganiacze na czole pędzonego miotu. Naganka w trakcie pędzenia przemieszczała się z północy na południe i z powrotem. O godz. 9.11 padł pierwszy strzał, jak się później okazało jedyny oddany podczas polowania. To kol. Rafał powalił okazałego dzika. Podczas miotu widziano jelenie, między innymi byk wyszedł na stanowisko myśliwych, ale bez uprawnień do jego pozyskania. Łosie z gracja przemieszczały się z oddziału w oddział.  Oczekiwania uczestników polowania co do efektów polowania,  dość szybko zostały zrewidowane przez watahę wilków przemieszczającą się w lesie w biały dzień, dokładnie przyglądając się mocno zaskoczonym myśliwym. W efekcie wilki widziano na kilku stanowiskach, w całym lesie. Widziane lochy nie prowadziły młodzieży, nie odnotowano w lesie saren, czyżby to były już efekty przebywania i bytowania wilczej rodziny? Punktualnie o godz. dwunastej schodzimy z ambon. Nawzajem dzielimy się pierwszymi spostrzeżeniami i uwagami co do efektów polowania. Na starej gajówce, płonie już ognisko, na świerkowym posłaniu ułożono skromny pokot. Prowadzący prosi na odprawę. Łowczy przyjmuje raport i ogłasza Króla polowania. Słowa podziękowania kieruje do organizatorów i prowadzącego polowanie. Po wysłuchaniu sygnału „Dzik na rozkładzie” – „Na posiłek” wszyscy proszeni są na przygotowany poczęstunek.  Tam rodzina kol. Tadeusza  przygotowała zupę z pulpetami a na deser racuchy. Wszystko palce lizać. Smakując potrawy, dzieląc się spostrzeżeniami i uwagami, nikomu z uczestników łowów nie chciało się opuszczać leśną polanę. Z zadowoleniem i nadzieją umawiano się na kolejne łowy. DB.

 

Sarna albinos

 

W okolicach Zanowinia (obwód łowiecki nr 165), została zaobserwowana sarna –koza, o umaszczeniu albinosa. W latach poprzednich w tym rejonie widywano kozła o podobnym umaszczeniu. Koza jest stalowa, z poświatą białego. Koziołek był bardziej biały.