Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2008

Polowanie zbiorowe ”Na Trzech Króli”

Polowanie w dniu 6 stycznia zaliczane jest do „Królewskich łowów” jako jedno z trzech odbywanych podczas tak zwanych” Godów”. Trzynastu nemrodów czosnków naszego Koła , spotkało się w gościnnej posesji Piotra Sawoszczuka. Polowanie zgodnie z planem poprowadził Mirosław Sawicki. W wyniku sprawnie przeprowadzonego polowania , podczas dziesięciu miotów opolowano cały las ( Krzyżno, Koźle Piaski) dziki spotkano w miocie od banity, strzelało trzech, ale szczęśliwie uszły. W miocie, przez niektórych kolegów uznanym za pusty, Zenek Wilgos pozyskał pojedynka.

Wydarzeniem polowania zasługującym na szczególne uznanie była przygotowana biesiada przez małżonkę kole Piotra. Po pierwsze , była miła i naprawdę z serca przygotowana biesiada. Po drugie, był wyśmienity poczęstunek. To szczegóły, które nie oddadzą szczęścia jakie ogarnęło wszystkich którzy doświadczyli gościny w skromnych progach domu rodziny Piotra.
Był wyjątkowo smaczny i gorący bigos, były jeszcze ciepłe pierogi z kaszą , był wyśmienity barszcz z naleśnikami. To się czuje i to zapada w pamięci wszystkich uczestników, nas myśliwych i pomocników- naganiaczy. Kolejny raz pokazujesz  nam Piotrze, jak to się robi. Dziękujemy, niech Święty Hubert Tobie i całej Twojej rodzinie sprzyja i ma Was w swojej szczególnej opiec.

Biblioteka „Dubelta”

Kontynuując cykl wydawniczy „Biblioteka Dubelta” tym razem zachęcono do lektury opowiadania „Dwunasty”. W. Hermana,  tu narratorem jest sam dubelt. Ciekawa opowieść, oddająca w dobitny sposób wyraz uczucia jakim darzymy dubelta.

Spotkanie noworoczne

W dniu 1 lutego odbyło się spotkanie ORŁ, ZO, Prezesów i Łowczych kół macierzystych oraz zaproszonych gości. Sygnałem łowieckim w wykonaniu Leszka Prusa rozpoczęto naradę. W trakcie narady omówiono opracowywanie RPŁ, inwentaryzację. W części oficjalnej kilku zasłużonym kolegom wręczono odznaczenia łowieckie, Leszek Prus otrzymał Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej.

O naszej monografii…

Jak się dowiadujemy z Biuletynu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej pn. „Kultura Łowiecka”  Jesień 2007 (Nr 47), wydawanej przez Polski Związek Łowiecki, w rubryce pod tytułem Książki z mojej półki, w opracowaniu Andrzeja Głowackiego, znajduje się informacja o naszej monografii koła. Informacja zawiera zdjęcie strony tytułowej i krótką notatkę.
Na stronie tytułowej biuletynu widnieją dwie kartki pocztowe wydane staraniem Poczty Polskiej z okazji Okręgowych Obchodów Dnia św. Huberta z Chełma Naszą uwagę, zwróciły  również ze strony tytułowej biuletynu, zdjęcia kapliczki i odznaki koła łowieckiego „Bekas” z Warszawy obchodzącego w 2007r  jubileusz 60 - lecia . Dotychczas nieznanym nam nemrodom z pokrewnego znaku, życzymy połamania na kolejne jubileusze.

Biblioteka „Dubelta”

Kontynuując cykl wydawniczy „Biblioteka Dubelta” tym razem zaprosiłem do lektury zaliczanej przez znawców tematu do klasyki literatury myśliwskiej.  Publikowany fragment opowiadania opisujący polowanie na dubelty, rozpoczyna cykl myśliwski Józefa Weyssenhoffa pod znanym  i uważanym tytułem „Soból i panna”. Po raz pierwszy cykl ujrzał światło dzienne w 1911r publikowany w odcinkach w „Gazecie Warszawskiej”.   Z uwagi na fakt, że cykl wzbudził znaczne zainteresowanie ukazała się książka a w latach następnych  kolejne jej wydania.

Sadzenie lasu

W nawiązaniu do organizowanej przez Zarząd Główny PZŁ  Akcji nasadzenia 85 tyś. drzew z okazji obchodów 85 lat powstania PZŁ, członkowie naszego Koła przystąpili do akcji i po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Leśnictwem Husynne, wykonali sadzenie kilkudziesięcio arowego  brzozowego młodnika w miejscowości Bukijowiec. 

XVIII Mistrzostwa „Dubelta”

Już po raz osiemnasty zorganizowano Mistrzostwa Koła nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Zawody o najlepszego strzelca połączono z corocznym  przystrzelaniem broni i przeprowadzonym treningiem strzeleckim. Najlepszym strzelcem okazał się Robert Kokłowski (szczere gratulacje). Dla najlepszych strzelców ufundowano nagrody. Zawody zakończono tradycyjnym ogniskiem degustując pieczonego dzika. Organizatorom gratulujemy udanej imprezy.

Walne zgromadzenie

W gościnnej posesji w Borysowcu (Kol. Wieczerzy) na swoim walnym zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia spotkali się członkowie naszego koła.  Z przykrością informujemy, że nie było kworum. Głównym punktem zebrania było szkolenie z zakresu regulaminu polowań. Przyjęto zaproponowany plan polowań zbiorowych. Jak nas poinformowano nie zakupiono posesji dla potrzeb koła. Omówiono sprawy organizacyjne.

Uratowana sarna

Myśliwi z naszego koła zostali zawiadomieni przez  mieszkańca Kamienia o uwiezionej w studzience sarnie. Sarnę do studzienki zagoniły wałęsające się po okolicy bezdomne psy. W wyniku podjętej akcji ratunkowej mocno przestraszoną kozę wyciągnięto z kilkumetrowej, pozostawionej bez zabezpieczenia studzienki kanalizacyjnej i wypuszczono na wolność…

Pogrzeb kol. Władysława

W Dorohusku na cmentarzu parafialnym został, pochowany śp. Władysław Grzywna. Wieloletni członek naszego koła, zawodowo związany z Zakładem Rolnym Husynne, gdzie pełnił między innymi funkcję Dyrektora Zakładu.

Kol. Władku spoczywaj w spokoju!!!

Okręgowy dzień św. Huberta

W dniu 18 października w kościele św. Rodziny w Chełmie przy ul. Szymanowskiego o godz. 14.00 mszą św. celebrowaną przez ks. biskupa Mieczysława Cisło zainaugurowano Okręgowe obchody dnia św. Huberta w Chełmie.
Tegoroczne święto organizowane jest przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie i koła łowieckie z terenu powiatu chełmskiego: KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie.
Wszystkich przybyłych na obchody powitał ks. proboszcz Jan Pokrywka. Mszę św. z udziałem sygnalistów z RDLP w Lublinie, zespołu muzycznego, pocztów sztandarowych kół łowieckich oraz  licznie zgromadzonych myśliwych odprawiono w intencji myśliwych, udanych łowów i PZŁ. Bogate dary lasu na ręce biskupa przekazała delegacja chełmskich myśliwych. Dary nieśli Edyta Nowosadzka, Marian Rudnik i Jan Stachniuk.

bez

W uroczystościach z naszego koła udział wzięła liczna delegacja  z kol. Leszkiem Prusem na czele,  Małgorzata Sarzyńska, Józef Pawlikowski,  Edward Nieradko, Kazimierz Tymicki,  Mariusz Kot, Krzysztof Szutkiewicz. Koledzy Mariusz Michalczuk i Franciszek Sapko wystąpili w poczcie sztandarowym ORŁ.
W obchodach uczestniczyli samorządowcy: Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentował Marek Sikora, uczestniczył Starosta Chełmski Kazimierz Stocki, przedstawiciel Prezydenta Chełma Gołembski Wojciech, Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm Wiesław Osiński, Komendant Państwowej Straży Łowieckiej  z Lublina Stefan Kowalewski, służby mundurowe, duchowni kościoła katolickiego i prawosławnego ( po raz pierwszy), delegacje poszczególnych kół oraz myśliwi z rodzinami.

Hubertus AD 2008

Dwudziestu ośmiu myśliwych z chełmskiego „Dubelta” zebrało się na inaugurującym nowy sezon polowaniu hubertowskim w lesie Husynne. Sygnałem powitanie w wykonaniu sygnalisty Michała Jakubowskiego rozpoczęto zbiórkę. Podczas odprawy trzech nowych adeptów myślistwa w asyście swoich opiekunów złożyło uroczyste ślubowanie, które odebrał  prezes Zarządu Koła Leszek Prus. Uczestnicy zbiórki minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów.
Polowanie zorganizowano w dwóch grupach, które poprowadzili Zbigniew Gmyrek i Waldemar Płodzień. Królem polowania ogłoszono Krzysztofa Szutkewicza, który pozyskał lisa. Po udanych łowach w przecudnej „usyńskiej kniei” przy sprzyjającej aurze wszystkich uczestników, myśliwych i nagankę zaproszono na myśliwską biesiadę.

bez

 

Polowanie integracyjne

W dniu 23 listopada  w uroczysku Puszcza spotkali się na wspólnym  polowaniu zbiorowym członkowie KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie i KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Kontynuując tradycje, po raz kolejnym myśliwi sąsiednich kół, wspólnie udali się na łowy.  Uczestników polowania powitał Dionizy Stafiński łowczy KŁ nr 22, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kolegi, śp. Kazimierza Kruszony.

bez

W polowaniu uczestniczyło 22 nemrodów, 19 naganiaczy, 3 psy i 2 podwody.  Polowanie po stronie obw.189 poprowadził Maciej Stempkowski, po stronie obw. 188 Mariusz Wieczerza. W wyniku polowania pozyskano 3 dziki- warchlaki, oraz 3 lisy. Królem polowania został ogłoszony Maciej Stempkowski który pozyskał 2 dziki i 1 lisa. Polowania  zakończono uroczystym pokotem i wspólnym spotkaniem  w gościnnej posesji  Mariusza Wieczerzy w Borysowcu.

Medalowe borsuki

W dniu 4 listopada w biurze ZO PZŁ w Chełmie Komisja wyceny trofeów dokonała   wyceny trofeów medalowych. Komisji wyceny przewodniczył prof. Roman Dziedzic.
W pierwszej kolejności wyceniono wg formuły światowej czaszki medalowych borsuków. Borsuk pozyskany przez Mirosława Kościa z KŁ nr 4 „SOKÓŁ” w Lublinie strzelony w obwodzie nr 173 ( Nadleśnictwo Krasnystaw) wyceniony został  na złoty medal.  Formułą wyceny czaszek drapieżników jest pomiar długości i szerokości czaszki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Długość czaszki wynosi 15,34 cm, natomiast szerokość czaszki wynosi 9.01 cm. Suma 24,35 cm. Centymetry stanowią punkty wyceny.  W/g opinii prof. Dziedzica wyceniona czaszka borsuka jest rekordem kraju. W  „Katalogu trofeów łowieckich 2005” opracowanym przez PZŁ wśród czaszek borsuków, nie odnotowano czaszek złoto medalowych.
Medalowe borsuki przedstawił do wyceny  Mirosław Sawicki KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Wycenione zostały na brązowo medalowe. Wycena  odpowiednio 22,20 pkt  i 22,01 pkt. Oba borsuki pozyskano na terenie obwodu 168 ( Nadleśnictwo Chełm).
Ilość i jakość przedstawionych do wyceny trofeów łowieckich w dobitny sposób świadczy o sile populacji borsuka. Jest zarazem świadectwem właściwie prowadzonej gospodarki łowieckiej oraz potwierdza  wysoką jakość środowiska naturalnego w jakim żyjemy.          

Biblioteka „Dubelta’

Staraniem naszych kolegów ukazał się kolejny nakład „Biblioteki Dubelta’ tym razem są to „Określenia łowieckie” . Cenna inicjatywa mająca na uwadze chęć zachowania i kultywowania języka łowieckiego.