Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2011

Okręgowe łowy na drapieżniki

Z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie w dniach 19-20 lutego   zorganizowano „ Okręgowe łowy na drapieżniki”. Łowy  to zorganizowane równolegle przez wszystkie chętne koła łowieckie na terenie obwodów łowieckich okręgu chełmskiego  polowania zbiorowe na drapieżniki. Celem „Łowów” jest zmniejszenie populacji lisa, najwszechstronniejszego i  najbardziej pospolitego drapieżnika łowisk, zmierzająca do odbudowy liczebności zwierzyny drobnej. Najistotniejszym założeniem „Łowów” jest doprowadzenie, poprzez odpowiednio intensywny odstrzał  do obniżenia zagęszczenia lisa do  jak najniższego poziomu. Wg stanów inwentarzowych wiosną 2010r, zagęszczenie miejscowej populacji lisa oszacowano na 8,72 osob./1000 ha powierzchni ogólnej.  We wspólnej akcji obok nas uczestniczyło siedemnaście kół łowieckich Zorganizowano dwadzieścia cztery polowań zbiorowych, uczestniczyło w nich łącznie 268 myśliwych. Pozyskano  85 lisów.

Inwentaryzacja.

Szacowanie corocznie liczebności występujących zwierząt łownych wynika z Rozporządzenia Ministra  Środowiska. Liczenie przeprowadzają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich. Wypracowane przez naukowców metody inwentaryzacji pozwalają ustalić zbliżoną do stanu rzeczywistego liczebność zwierząt łownych. Jedną z najnowszych metod zastosowaną przez nasze koło jest metoda liczenia przy użyciu bocznego światła reflektorów.  Metoda polega na obserwacji, po wcześniej opracowanej trasie, liczby napotkanych lisów i zajęcy znajdujących się w pasie światła halogenu. Po ustaleniu liczebności, wyliczane jest zagęszczenie osobników w przeliczeniu na określoną powierzchnię obwodu. Sporządzenie inwentaryzacji jest podstawą do opracowania rocznych planów łowieckich, podlegających zatwierdzeniu przez właściwe Nadleśnictwa.

Pierwsze objawy wiosny-tabuny gęsi

Od kilku dni słychać ciągnące klucze dzikich gęsi. Jedynym gniazdującym w Polsce gatunkiem jest gęś gęgawa.  Obszar gniazdowania gęgawy obejmuje znaczne obszary leżące na północ i wschód od granic naszego kraju i dlatego oprócz nielicznej rodzimej populacji wiosną i jesienią mamy przyjemność podziwiać migrujące tabuny na tereny lęgowe lub powracające z nich jesienią na zimowiska. Podczas wiosennej wędrówki tabuny rozpadają się na pary, które po przybyciu na miejsce niezwłocznie przystępują do budowy gniazda. Oprócz gęgawy przez nasz kraj ciągną dwa razy w roku: gęś zbożowa, mała i białoczelna.  Gęsi podobnie jak łabędzie łączą się w pary na całe życie. Żerują na płytkich wodach, podmokłych łąkach, ścierniskach, oziminach i pastwiskach. Podstawą pożywienia jest pokarm roślinny.

XXI Mistrzostwa chełmskiego „Dubelta”

W niedzielę 22 maja na strzelnicy w Kumowej Dolinie odbyły się mistrzostwa KŁ nr 82. Przed zawodami odbyło się szkolenie z regulaminu polowań. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Zbigniew Gmyrek. Zgodnie z godnie z regulaminem strzelano połowę konkurencji śrutowych i Dziak z przebiegu. Obowiązki sędziego głównego pełnił Andrzej Szumera. W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego w kole zwyciężył Mirosław Kabała, przed Robertem Kokłowskim i Adamem Kabałą.
Dla Najlepszych ufundowano dyplomy i nagrody rzeczowe oraz wręczono ufundowane puchary.

Wspólna inicjatywa

Staraniem myśliwych z naszego Koła i harcerzy z 1 Drużyny Chełmskiej im. Ojca Pio przy Parafii rzymsko katolickiej w Chełmie wybudowano i ustawiono w łowisku paśnik dla zwierzyny.
Harcerzom i kolegom gratulujemy ciekawego pomysłu współpracy. Czuwaj i Darz Bór!!!

Międzynarodowa wystawa

W dniach 15-19 czerwca odbyła się Międzynarodowa wystawa trofeów łowieckich p.t.  „Polovnictwo a priroda” w Bratysławie. Pośród wystawców trofeów ze Słowacji, Estonii, Bułgarii, Węgier, Litwy, Łotwy, Serbii, Słowenii można było podziwiać trofea myśliwych z Polski. Z 60 okazów z Polski na wystawie znalazło się 13 eksponatów pochodzących od myśliwych z okręgu chełmskiego i naszego Koła.

Wszystkich wystawcom składamy podziękowania.

IX Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie.

38 zawodników brało udział w tegorocznym Turnieju Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 17 września.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie, flagę PZŁ na masz wciągnął Zbigniew Gaj ubiegłoroczny zwycięzca Turnieju wśród prezesów kół.  Obowiązki sędziego głównego pełnił Mirosław Kabała, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Andrzej Szumera i Jerzy Kozłowski, „na osi” Agnieszka Mazurkiewicz i Marian Tomków, „na przelotach” Marian Rudnik i Lucjan Podwalny, „na zającu” Henryk Roman i Zbigniew Jabłoński, ”na dziku” Marek Kuszneruk, Marian Niewiadomski i Wojciech Mazurkiewicz, „na rogaczu, lisie” Michał Zieńko i Andrzej Mazurek, „Sekretariat zawodów” Sara Nowosadzka i Edyta Nowosadzka. Zgodnie z regulaminem zawodów rywalizowano w połowie wieloboju myśliwskiego.

Wyniki :
Klasyfikacja Prezesów:
1.    Zbigniew Gmyrek -KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -135 pkt.
2.    Zbigniew Gaj –KŁ nr 50 „ Cietrzew” w Chełmie – 99 pkt.
3.    Jerzy Zebrowski – KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie – 93 pkt.

Klasyfikacja Drużynowa:
1.    KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -566 pkt.
2.    KŁ nr 22 „ ChTPM” w Chełmie -473 pkt.
3.    KŁ nr 81 w Gorzkowie- 413 pkt.
4.    KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -407 pkt.
5.    KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu -396 pkt.
6.    KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie -372 pkt.

Klasyfikacja OPEN:
1.    Andrzej Makuch –KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie -229/250 pkt.
2.    Andrzej Maciąg – KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -214 pkt.
3.    Józef Pituch –KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie -183 pkt.
4.    Arkadiusz Znój- KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie- 181 pkt.
5.    Zdzisław Kowalczyk- KŁ nr 81 w Gorzkowie – 180 pkt.
6.    Adam Kabała – KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -179 pkt.
7.    Zbigniew Latusek –KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -171 pkt.
8.    Leszek Krakowski – ORŁ w Chełmie-160 pkt.

Dla najlepszych w poszczególnych kategoriach organizatorzy przygotowali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Bezpośrednio po Turnieju odbyła się narada zarządów kół, całość sobotniego spotkania zakończono biesiadą przy pieczonym dziku sponsorowanym przez „Elite Expediotions” a serwowanym przez Grzegorza Kota.

Ostatnie pożegnanie!!!

Na cmentarzu parafialnym w Dorohusku, został pochowany śp. Rajmund Grzywna –były wieloletni członek naszego koła. W dziejach historii koła i naszego okręgu, zapisał się jako zdolny rzeźbiarz- twórca licznych „desek” pod trofea. 
Rajmundzie spoczywaj w spokoju!!!

Bażanty z dotacją.

Jedenaście kół łowieckich z terenu działania chełmskiej organizacji łowieckiej  i nasze koło uczestniczy w realizacji zadania „Zwiększenie liczebności bażanta na terenie ZO PZŁ w Chełmie”. Generalnym założeniem jest realizacja szeregu działań idących w kierunku zwiększenia liczebności zwierzyny drobnej a w konsekwencji jej zagęszczenia w terenie, poprzez zasiedlenie, przy jednoczesnej redukcji drapieżników i poprawieniu środowiskowych warunków bytowania zwierzyny. Zasiedlenie polega na zakupieniu z hodowli zamkniętych bażantów kilkunasto tygodniowych  a następnie na ich wypuszczeniu w warunkach naturalnych.
Na dofinansowanie przedsięwzięcia chełmscy myśliwi uzyskali dotację z WFOŚ i GW w Lublinie. Ogółem do łowisk zostanie wypuszczonych 1800 sztuk bażantów.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie”.

Hubertus Spalski

W Spale po raz dwunasty w powojennej historii odbył się Hunertus Spalski zwany także Hubertusem Prezydenckim. Idea imprezy ma związek z historią Spały, w którą wpisały się wybitne postaci międzywojennego życia politycznego, Prezydenci II RP: Stanisław Wojciechowski i Ignacy Mościcki. Ten ostatni do spalskich lasów i nadpilickiej kniei zapraszał na polowania najbardziej wpływowe osobistości tamtych czasów.
Przywrócenie tradycji spalskich Hubertusów oraz nadanie  im  rangi ogólnopolskiej imprezy myśliwsko-jeździeckiej to sukces spalskich samorządowców, leśników, jeźdźców i myśliwych.  Hubertowską Mszą Polową w kaplicy przy Kościele Prezydentów RP, Apelem na łowy, zbiórką myśliwych zainaugurowano w mroźny sobotni poranek 15 października część myśliwską Hubertusa. Bogaty program imprezy to Jarmark Hubertowski, Spalski Festiwal Kulinarny-Oswajamy dziczyzną, pokazy sokolnicze i psów myśliwskich, konkursy nalewek, oraz konkursy kulinarne pasjonatów i  mistrzów,  występy zespołów sygnalistów i muzyki myśliwskiej. Po polowaniu uroczysty pokot i parada myśliwska ulicami Spały. Całość zwieńczone biesiadą myśliwską.
Cześć niedzielna to  jeździecki Hubertus, organizowany na nadpilickich łąkach. Obejmujący Jarmark jeździecki, przejażdżki bryczkami, pokazy koni i jeźdźców biorących udział w pogoni za lisem, prezentacja zaprzęgów. Z naszego Koła w Hubertusie uczestniczyli Mariusz Michalczuk i  Mirosław Sawicki

Okręgowy dzień św. Huberta
   
W ostatnią sobotę października w Chełmie został zorganizowany Okręgowy dzień św. Huberta. Tradycją corocznych spotkań z okazji św. Huberta jest ich organizowania przez macierzyste  koła łowieckie z terenu poszczególnych powiatów wchodzących w skład chełmskiej organizacji łowieckiej. Organizatorami tegorocznego święta były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu chełmskiego i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Bazylice NMP. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, dziewięciu pocztów sztandarowych i sygnalisty, odprawiał ks. dr Tadeusz Kądziołka, w asyście ks. Stanisława Furlepy i ks. Franciszka Kamińskiego. Chełmscy myśliwi ofiarowali dla Bazyliki ornat z wizerunkiem św. Huberta i dary lasu.
Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w lokalu „U Bartka” w Chełmie, ul Podgórze. Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska.

Wyjazdowe spotkanie w Lisznie

Spotkanie wyjazdowe ORŁ u ks. kapelana stają się tradycją. Dokładnie w dniu św. Huberta w kaplicy myśliwskiej w Lisznie spotykają się członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego i zaproszeni goście. Mszę św. w intencji myśliwych zrzeszonych w strukturach okręgowych związku oraz tych wszystkich którzy odeszli na wieczne łowy odprawił ks. Franciszek Kamiński, słowo do zgromadzonych wiernych parafian i myśliwych głosił ks. Stanisław  Furlepa. Po mszy św. odbyło się wyjazdowe posiedzenie ORŁ, w trakcie którego ks. Stanisław otrzymał od Leszka Prusa z KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie własnoręcznie wykonaną płaskorzeźbę z wizerunkiem św. Huberta. Najważniejszym punktem obrad było pozytywne zaopiniowanie wniosków o odznaczenia łowieckie.

Hubertowiny

„Zbiorówka Hubertowska” w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć miała szczególny wymiar. W swoim gronie, przecudna knieja, las usłany różnobarwnym liścieniem,  doborowe towarzystwo i nadzieja na chwilę odprężenia po dniach wytężonej pracy. Uroczysty regulaminowy scenariusz, powitanie, uczczenie chwilą ciszy „tych co odeszli na wieczne łowy”. Losowanie stanowisk i rozpoczęte łowy sygnałem łowieckim. Sprawnie   poprowadzonymi  kilkoma  miotami, polujemy na dwie grupy. Prawie bez strzału i zakończenie- uroczystą odprawą i biesiadą. Po łowach zbiórka przy ognisku w urokliwym otoczeniu natury, uroczysty i zarazem wzruszający moment ślubowania  myśliwskiego. Do naszego grona dołączył nowy kolega Zdzisław Dziekan. Życzenia i gratulacje. A po wszystkim  zaproszenie do biesiady którego nie trzeba było powtarzać. W menu wyśmienita grochówka z kotła, kaszanka z grilla  i kiełbasa z dziczyzny od Elity Expediotions. 
A po wszystkim, i po powrocie w domowe zacisze chwila refleksji i zadowolenia z udanego polowania i mile spędzonego czasu. Darz Bór dla organizatorów!               

Skłusowany kozioł

Podczas polowania zbiorowego myśliwi z naszego Koła w obwodzie łowieckim 188 Las Roztoka natrafili na martwego kozła. Rogacz  był złapany we wnyku, pętli wykonanej ze stalowej linki.  Tym razem pomoc przyszła za późno, okazały rogacz zginął w  trudnych do opisania męczarniach. Wnyki są  najbardziej rozpowszechnionym, najprostszym i najłatwiejszym do wykonania rodzajem pułapek kłusowniczych. Ich efektywność i skuteczność jest porażająca w porównaniu z prostotą i łatwością wykonania. Praktycznie nie ma zwierza by nie można by było go złapać za pomocą wnyków. Wnyki stwarzają niebezpieczeństwo i zagrożenie również dla  wszystkich osób przebywających w lesie. W przypadku napotkanie lub znalezienie wszelkich urządzeń kłusowniczych w łowiskach, dla swojego i innych bezpieczeństwa najlepiej jest powiadomić o stwierdzonym przypadku najbliższy posterunek policji, straż leśną, straż parkową lub myśliwych.

Polowanie zbiorowe

Na kolejnym w tym sezonie polowaniu zbiorowym w dniu 11 grudnia  spotkali się członkowie Koła. Zgodnie z planem polowań polowanie w Lesie Skordiowskim  poprowadził Mariusz Michalczuk łowczy koła. Do pozyskania są dziki, bażanty i drapieżne. Polowano w dwanaście strzelb z udziałem naganki i podwody. W wyniku przeprowadzonych pędzeń  pozyskano jednego lisa i jednego dzika. Dekoracja złomem szczęśliwych strzelców i gratulacje od uczestników polowania. Na zakończenie łowów pokot,  piękny prastary obyczaj oddania  honorów upolowanej zwierzyny, tym razem bez sygnałów myśliwskich. Królem polowania został ogłoszony Piotr Sawoszczuk.  Po udanych łowach, mile spędzonym dniu w doborowym towarzystwie zaproszenie gospodarzy do biesiady myśliwskiej. Podano wszystko co podać wypada. Szczególnym uznaniem  uczestników biesiady cieszyły się jednak pączki.

Ostatnie pożegnanie

W dniu 27 grudnia odszedł z naszego grona na wieczny spoczynek w wieku 84 lat śp. Jerzy Biegalski. długoletni członek naszego koła. Pełnił w tym czasie różne funkcje społeczne przez 28 lat, kolejno w dwóch kołach: KŁ nr 23 „Szarak i naszym kole.
Jerzy spoczywaj w spokoju!

Okazały jeleń

Na terenie obwodu łowieckiego nr 168 Zbigniew Gmyrek w dniu 31 grudnia pozyskał okazałego byka jelenia szlachetnego. Wieniec pozyskanego byka wg terminologii łowieckiej to 18 NOK „osiemnastak nieregularny obustronnie koronny”. Gratulujemy wytrwałości, celnego strzału i wspaniałego wieńca. Połamania i Darz Bór.