Strona koła nr. 82 w Chełmie

"Darz Bór"

 „Już bekasy do góry porwawszy się wiją

I bekając raz po raz jak w bębenki biją"


Dubelt

 

W rozdziale pierwszym zostanie zaprezentowana systematyka, opis i biologia gatunku oraz lęgi z opisem tokowiska. Przedstawiony zostanie opis gatunku na podstawie dawnej literatury. Zamieszczone zostały klucze do oznaczania gatunku-dubelt i dla porównania gatunku-kszyk.

Czytaj więcej...

Wstęp

Zasadniczym celem niniejszej opracowania jest zaprezentowanie dubelta jako gatunku na podstawie dostępnej literatury.  Zakres pracy na początku obejmuje biologię jak i behawior dubelta, opisy tokowisk i wspomnienia z polowań. Jest to swoisty zbiór zgromadzonych wiadomości i ciekawostek związanych z dubeltem.

Czytaj więcej...

Czas Polowań

W rozdziale drugim dla przypomnienia dawnych czasów i łowów przedstawiam wspomnienia opisujące polowania na dubelty i bekasy. Zamieszczam kilka przykładów opisujących tak zwany „czas polowań” na dubelty. Dziś z przykrością należy stwierdzić, że znikającego z naszych łowisk. Po minionych czasach pozostały wspomnienia i jednak nadzieja, że populacja dubelta przetrwa dzięki pomocy nas wszystkich.
 

Czytaj więcej...