Strona koła nr. 82 w Chełmie

Nasze łowisko

Kilka lat przed powstaniem naszego Koła a dokładnie po wejściu w życie dekretu o prawie łowieckim z dnia 29.10.1952 r. nastąpił nowy podział kraju na obwody łowieckie. Prace nad podziałem na obwody i wydzierżawienie ich dla kół łowieckich trwały kilka lat. To wtedy powstały obwody w granicach dzisiaj istniejących. I to wtedy narodziła się szansa na powstanie naszego Koła i wydzierżawienie powstałych obwodów ( jeszcze wolnych) dla naszego Koła. Ostatnia zmiana granic i numeracji obwodów  łowieckich miała miejsce w 2003 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Lubelskiego z dnia 30.07.2003 roku.

Czytaj więcej...

Obwód 188

Dawny obwód 39, położony jest na terenie gminy Dubienka, Żmudź i Białopole i należy do obwodu typu polnego. Powierzchnia całkowita wynosi 9573 ha, udział gruntów leśnych wynosi 22 %. W kategoryzacji obwodów z dnia 30.11.2006 roku przy sumie 7,6 został sklasyfikowany jako: bardzo słaby.

Czytaj więcej...

Obwód 168

Dawny obwód 33, położony jest na terenie gminy Dorohusk, zasięgiem terytorialnym wchodzi w skład Nadleśnictwa Chełm i należy do obwodu  typu polnego. Powierzchnia całkowita wynosi 7356 ha, udział gruntów leśnych wynosi 6%. W kategoryzacji z dnia 30.11.2006 roku przy sumie pkt. 7,81 został sklasyfikowany jako: bardzo słaby.

Czytaj więcej...