Strona koła nr. 82 w Chełmie

60-lecie KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie

Dwunastu myśliwych zatrudnionych przy budowie Cementowni „Chełm” w Chełmie, w 17 marca1957 r. postanowiło założyć Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Rejowcu. Dokonano wyboru pierwszych władz koła. Przewodniczącym zarządu koła został wybrany mgr inż. Edward Patro, pierwszym łowczym –został Gabriel Abramek, sekretarzem- Jan Zeszut, skarbnikiem- Henryk Hładki.

Od początku koło gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich o pow. ponad 17 000 ha położonych na terenie gmin: Dorohusk, Białopole, Dubienka i Żmudź obfitujących w zwierzynę łowną. Liczba członków koła z roku na rok rosła i w 1986 koło liczyło już 46 członków i 10 stażystów. Obecnie w kole zrzeszonych jest 65 członków, w tym 3 Diany.

13 maja b.r. z okazji 60 lecia koła zarząd zorganizował uroczystości jubileuszowe. Obchody z udziałem sygnalisty, pocztów sztandarowych zainaugurowano mszą św. w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Chełmie. Podczas mszy wspomniano kolegów „którzy odeszli do krainy wiecznych łowów”. Uroczystości zaszczycili Senator RP prof. Józef Zając, Tomasz Mizura – Urząd Marszałkowski w Lublinie, Jerzy Mucha –Nadleśnictwo Chełm, Stanisław Malec- Elite Expeditions, Marian Rudnik -członek NRŁ, prezes ORŁ w Chełmie, Krzysztof Wojciechowski- członek ZO PZŁ w  Chełmie.

Koło Łowieckie „Dubelt” w uznaniu zasług zostało wyróżnione „Złomem” –tj. najwyższym odznaczeniem łowieckim. Myśliwych, którzy szczególnie zasłużyli się w pracy koła wyróżniono odznaczeniami łowieckimi –Złoty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Adam Aktyl, Brązowe Medale otrzymali Jerzy Tatysiak, Józef Domańczuk i Piotr Sawoszczuk. Odznaczenie „Za zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” wręczono dla Waldemara Płodzienia i Adama Aktyla. Wszystkim paniom wręczono róże. Szczególnie zaangażowanym paniom w życie koła wręczono wiązanki kwiatów, które otrzymały: Halina Sawoszczuk, Zofia Domańczuk i Dorota Wieczerza. 

Po oficjalnych wystąpieniach zaproszonych gości bawiono się na balu do białego rana. Aktualnie kołem kieruje zarząd w składzie: Mirosław Sawicki –prezes, Mariusz Michalczuk –łowczy, Krzysztof Szutkiewicz –skarbnik, Marcin Kołtun –sekretarz i Adam Kępiński  -podłowczy.