Strona koła nr. 82 w Chełmie

Gatunki zwierzyny łownej

Najważniejszym celem łowiectwa jest ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych. Plan hodowlany jest środkiem prawnym służącym do ochrony zwierzyny, jest opracowany dla każdego obwodu łowieckiego oddzielnie.  Roczny plan łowiecki zawiera dane  ogólne dotyczące obwodu łowieckiego:  powierzchnię lesistość, położenie, nadleśnictwo oraz dzierżawcę.

Czytaj więcej...

Nasze ambony, drabiny, czatownie i zwyżki

Nazwa ambona bierze się od łacińskiego słowa „ambo” co oznacza miejsce wywyższone. Nam myśliwym kojarzy się zazwyczaj z długimi godzinami wysiadywania na takim miejscu wywyższonym w oczekiwaniu na zwierza. Często bez rezultatów, bywa jednak różnie i na ogół bardzo ciekawie.

Czytaj więcej...

Pozyskanie zwierzyny łownej

Zestawienie tabelaryczne pozyskania i odłowów niektórych gatunków zwierzyny łownej na przestrzeni lat działalności koła opracowane na podstawie  „Łowieckich  planów hodowlanych”.

Czytaj więcej...

Gospodarka Łowiecka w Naszym Kole

Od najdawniejszych czasów człowiek użytkował przyrodę, będąc mieszkańcem puszcz i stepów. Wówczas  sama przyroda zacierała wszelkie ślady jego działalności. Z upływem czasu i rosnącym zaludnieniem zmieniały się sposoby wykorzystywania dóbr natury. Rozwój cywilizacyjny i kulturowy spowodował, że działalność człowieka stawała się coraz bardziej destrukcyjna dla przyrody.

Czytaj więcej...