Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2012

Kłusownictwo

Myśliwi z naszego Koła zostali poinformowani,  o dziku we wnyku na terenie obwodu łowieckiego nr 168. Okazały wycinek prawdopodobnie walczył o oswobodzenie przez kilka dni, świadczy o tym widok miejsca zastawienia kłusowniczej pętli.  Dzik złapał się za tylny bieg. Pętla zaciskała się coraz to mocniej, na drzewie i na nodze dzika, za każdą podjętą próbą oswobodzenia. Stalowa linka nie chciała  się przerwać, nie pomogły próby jej przegryzienia, nie powiodła się próba wyrycia i wykopania z ziemi drzewa do którego kłusownik przywiązał stalową linkę. Jak długo cierpiało złapane zwierze trudno dociec.

 

Zakończenie sezonu

Czas płynie szybko i nieubłaganie. Nie tak dawno temu były inauguracje polowań zbiorowych a już mamy ich finisz.  Z dniem 15 stycznie dobiegł końca termin polowań zbiorowych z dziki-lochy, jelenie –łanie, sarny- kozy i koźlęta.  Z dniem 31 stycznia kończy się termin organizacji polowań zbiorowych na wszystkie dziki. Dalej możemy polować tylko indywidualnie.  Zgodnie z  Regulaminem polowań, polowanie  z psami lub naganką może odbywać się w okresie od 1 października do 31 stycznia. Ograniczenie  to nie dotyczy organizacji polowania z psami lub  naganką na ptactwo łowne i drapieżniki.
 „Zbiorowe dzicze ostatki” w których miałem przyjemność uczestniczyć  miały szczególny wymiar. Przecudna  husyńska knieja, mróz w okolicach - 20 stopni, doborowe towarzystwo i nadzieja zawsze towarzysząca łowieckiej przygodzie, że coś w leśnych ostępach będzie i św. Hubert będzie darzył. Na zbiórkę wzywa myśliwski sygnał. To Michał nasz sygnalista gra na swoim myśliwskim rogu. Głos zabiera prowadzący polowanie Zbyszek, to czas odprawy przed polowaniem, słów kilka o zwierzynie do pozyskania, o szczególnych warunkach bezpiecznego wykonywania polowania zbiorowego i losowanie kart stanowiskowych. Polujemy tylko na dziesięć strzelb.
Pierwszy długi miot  od granicy obwodu. Efekt, dziczki i jelenie przeszły bokiem, na linii  cisza. Kolejny pędzony miot tak zwana „Pożarka” i historia się lubi powtarzać. Zwierz był i uszedł nie strzelany.  Po kolejnym miocie z przygodami, bowiem nasza podwoda ugrzęzła w drodze,  przerwa w „leśnej ostoi”. Wszyscy uczestnicy polowania myśliwi i naganiacze żartują i oczekują co przyniosą kolejne pędzenia.  Obstawiamy kolejny miot „chłopski las”. Słychać nagankę i po chwili widać zwierzynę, która  trudno dociec w jaki sposób, sprawnie i efektownie wyprowadzona przez doświadczone licówki i prowadzące lochy, uchodzi nie strzelana w leśną dal. Kolejne pędzenie i scenariusz identyczny, jak w poprzednich miotach. Po kilku pędzeniach czas kończyć łowy. Uczestnicy  polowania dyskutują o mijającym sezonie i o mało widocznych lisach.
Zbiórka przy rozpalonym ogniskach w urokliwym otoczeniu natury. Pomimo zmęczenia, mrozu i trudu polowania oczekujemy należnego zakończenia polowań zbiorowych, czyli biesiady myśliwskiej.  Zaproszenia do biesiady nie trzeba było powtarzać, jest gorący prawie parzący, bigos myśliwski. Tu Adam wraz z Marianem nakładają kolejne porcje bigosu. Myśliwskim zwany z racji i przepisu i sposobu przygotowania. To znaczy, że z większej ilości różnorodnego mięsa i mniejszej ilości kiszonej kapusty ugotowany. Dosmakowany i doprawiany różnorodnymi dodatkami i przyprawami, znanymi i tajnymi, tylko osobom  go przyrządzającym. Były wędliny, każda inna: z sarny, z dzika i z jelenia, wszystkie chętnie podgrzewane na ognisku. Było pieczyste w sosie podane. Gospodyniom z gościnnych jak zawsze Ladenisk i Mościsk należą się  szczególne słowa uznania i podziękowania. Po powrocie do domu, chwila  refleksji i zadowolenia z udanego  w sumie polowania i mile spędzonego czasu. Darz Bór dla organizatorów- Darz Bór! Warto było zakończyć sezon.

Dokarmianie

W okresie zimy myśliwi -dzierżawcy obwodów łowieckich prowadzą dokarmianie zwierzyny. Od pewnego czasu niektórzy znawcy negują zasadność dokarmiania. Twierdzą wręcz, że warunki  zimowe są naturalnym czynnikiem selekcji i redukcji. Inni wręcz sądzą, że natura tak zabezpieczyła zwierzęta, że przetrwają zimę bez pomocy  i interwencji człowieka. Każdy pewnie ma trochę racji. Nie wdając się jednak w akademicko –ekologiczne dyskusje  myśliwi dokarmiają zwierzynę, dbając o nią w tym krytycznym momencie wychodząc z założenia, że nigdy nie  należy pozostać obojętnym na los innych. Szczególnie gdy w dobie dzisiejszej korzystanie z naturalnych żerowisk jest ograniczone.  Myśliwi znają wiele sposobów i zabiegów, które przyczyniają się do poprawienia bazy żerowej. Do sposobów od dawna stosowanych należy pozostawienie ściętych drzew, bez okrzesania, by umożliwić ich spałowanie i ogryzanie, a dla zajęcy np. wykładanie ściętych gałęzi drzew i krzewów owocowych.
Dokarmianie musi być racjonale i przemyślane. Dla poszczególnych gatunków zwierząt odmienne, a terminy i okresy dokarmiania dostosowane do  celu. Zwierzyną płową dokarmiamy w zimie, gdy dostęp do naturalnego żeru jest ograniczony lub niemożliwy. Prowadzone jest  systematycznie,  w stałych miejscach lokalizacji, w ilościach karmy zapewniających umiarkowany dostęp.

Inwentaryzacja łosia

W dniach 18-19 lutego  z zaangażowaniem wielu osób – w tym pracowników Służby Leśnej, wolontariuszy indywidualnych i członków Kół Łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie w Nadleśnictwie Chełm, wykonano pędzenia próbne w trzynastu różnych kompleksach leśnych, w miotach kontrolnych rozmieszczonych w sposób dający możliwie pełną charakterystykę drzewostanów, siedlisk i krajobrazu. Ich przestrzenne rozmieszczenie odzwierciedla pełną dobrą charakterystykę wszystkich lasów nadleśnictwa Chełm i lasów prywatnych. Poszczególne mioty miały powierzchnię od około 70 ha do ponad 200 ha, co wymagało każdorazowego zaangażowania wielu osób -naganki i obserwatorów. Po przeanalizowaniu licznych kart obserwacyjnych, na których obserwatorzy i naganiacze odnotowali obserwacje zwierząt opuszczających miot (każdy tylko po swojej prawej stronie), po przeliczeniu wyników na jednostkę powierzchni i odniesieniu go do całej powierzchni leśnej w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa poznamy interesującą liczbę. Zadaniem Nadleśnictwa będzie analiza i przeliczenie wyników całego Nadleśnictwa Chełm, wchodzącego w skład Chełmskiego Rejonu Hodowlanego podlegającego w aspekcie łowiecko-hodowlanym nadleśniczemu ze Strzelc (koordynator rejonu). Wiosną 2011r. na terenie Nadleśnictwa Chełm zinwentaryzowano 243 sztuki. Tak więc na ostateczny pełny wynik trzeba jeszcze kilka dni poczekać. Tymczasem wyniki fragmentaryczne dla poszczególnych kompleksów i pojedynczych miotów są zróżnicowane, nie mniej zawsze wysokie lub bardzo wysokie. Najbardziej jaskrawym przykładem przegęszczenia populacji są obserwacje z terenu Nadleśnictwa szkód w drzewostanach oraz liczne kolizje drogowe z udziałem łosi. Duża ilość łatwo dostępnego żeru zimą  w młodnikach powoduje ich ogromną koncentrację, również tej zimy w tych samych miejscach. Lokalne zagęszczenie sięgające  kilkunastu osobników/1000 ha lasu to realne zagrożenie dla istnienia upraw i młodników czyli możliwości odnowienia lasu, a więc jego trwałości. Dodajmy, że za gęstość optymalną dla stabilności i zdrowotności populacji łosi uważa się 5 osobników / 1000 ha lasu.Za kilka dni poznamy wynikach opracowań inwentaryzacji łosia metodą próbnych pędzeń. Tymczasem serdeczne podziękowania składamy tym, którzy nie bacząc na wysiłek marszu w trudnym terenie przy kilkustopniowym mrozie poddali się dyscyplinie organizacyjnej i doprowadzili do uzyskania rzetelnej wiedzy o liczebności łosi i innych dzikich zwierząt w lasach Nadleśnictwa Chełm.

Okręgowe łowy na drapieżniki

Z inicjatywy Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie w dniach 18-19 lutego zorganizowano po raz kolejny „ Okręgowe łowy na drapieżniki”. Łowy  to zorganizowane przez wszystkie chętne koła łowieckie na terenie obwodów łowieckich okręgu chełmskiego  polowania zbiorowe na drapieżniki. Celem „Łowów” jest zmniejszenie populacji lisa, najwszechstronniejszego i  najbardziej pospolitego drapieżnika łowisk, zmierzająca do odbudowy liczebności zwierzyny drobnej. Przykro tylko, że nie wszystkie koła  łowieckie wykazały dobrą wolę i chęć uczestniczenie w zbożnym celu. We wspólnej akcji uczestniczyło osiemnaście kół łowieckich, zorganizowano 25 polowania, w których uczestniczyło 296 myśliwych i 133 naganiaczy. Pozyskano łącznie 70 lisów.    
Kosze lęgowe

Na zaproszenie Zarządu Okręgowego bierzemy udział w programie: Pomoc lęgowa dla kaczek  „Czynna ochrona kaczek dorzecza Wieprza i Udalu”. Program zakłada
- wybór i lokalizację  miejsc instalacji wiklinowych koszy lęgowych.
-kontrolę zasiedleń, sukcesu lęgowego i ocena ewentualnych przyczyn strat lęgowych.
Do przeprowadzenia pomocy lęgowej zostaną wykorzystane wiklinowe kosze lęgowe wykonane wg załączonego wzoru.
Na terenie obwodu łowieckiego:
1.    przygotować odpowiednią ilość wiklinowych koszy,
2.    wytypować  lokalizację, miejsca lokalizacji nanieść na mapie,
3. instalacja  koszy, wyścielenie dołka gniazdowego, osłona i ochrona przed szkodnikami.
 4. monitoring.
Zastosowanie sztucznych gniazd jest uzasadnione w sytuacji gdy brak jest naturalnych miejsc dogodnych do gniazdowania oraz gdy kosze lęgowe zagwarantują  ptakom bezpieczeństwo lęgów. Kosze lęgowe stanowią najpowszechniej stosowaną formę pomocy lęgowej dla kaczek. Zaletą tego typu sztucznych gniazd jest relatywnie niski koszt przygotowania kosza oraz możliwość zastosowania zabezpieczeń, które wyeliminują stratę lęgów i śmiertelność wysiadujących  kaczek  Wadą jest ryzyko wyspecjalizowania się ptaków drapieżnych w rabowaniu koszy w przypadku złego ich rozmieszczenia i lokalizacji. Zalecanym typem kosza jest koszt posiadający dwa otwory wejściowe. Stosowanie skrzynek z jednym otworem wlotowym,  szczególnie zalecanym dla kaczek gniazdujących w dziuplach,  zmniejsza poczucie bezpieczeństwa.
Kosze należy instalować w miejscach niedostępnych, późną jesienią lub zimą, wśród kęp roślinności, krzewów w taki sposób, aby gniazda były niewidoczne, a wysiadujące samice maksymalnie osłonięta od otoczenia, najlepiej np. wewnątrz krzaków wierzby i trzcinowisk, w umożliwienie największej odległości od brzegu lustra wody. Warto wyłożyć i wyścielić kosz, na spód gniazda wkładamy folię ( dla zabezpieczenie odp. wilgotności gniazda), którą szczelnie okrywamy warstwą darni, zeschniętej trawy, liści drzew, turzyc. Zbyt ubogie wymoszczenie wydłuża w pierwszym roku proces adaptacyjny. Obowiązuje oczywiście zasada maksymalnego ukrycia konstrukcji przed wzrokiem ludzkim jak i drapieżników.
Możliwość oceny zasiedlenia daje kontrola pod koniec czerwca i lipca. Należy unikać  jednak nadmiernej penetracji. Z naszego punktu widzenia najistotniejsze jest fakt wykorzystania koszy i wyprowadzenie lęgów. 

Program odrobaczania

Większość kół łowieckich w tym i nasze przystąpiło do realizacji programu odrobaczania zwierzyny płowej w okręgu chełmskim. Program zakłada podanie wraz z przygotowaną karmą preparatów odrobaczających.  Po raz pierwszy obok stosowanego już Fenbenatu do odrobaczania zastosowano Iwermektynę Współpracujący z myśliwymi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dokonają na podstawie zebranych próbek kału, ekstensywność zarażenia pasożytami zwierzyny płowej przed i po zrealizowaniu programu odrobaczania.
Tegoroczny pilotażowy program odrobaczania z wykorzystaniem dodatkowo premiksu IWERMEKTYNA realizujemy i my.

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków

W czwartek 12 kwietnia w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej w Kumowej Dolinie odbyła się ocena prawidłowości pozyskania byków jeleni. Komisja oceny pod przewodnictwem Andrzeja Szumery oceniła 88 pozyskanych byków.

Dokonano wstępnej wyceny trofeów medalowych:
-srebrno medalowe wieńce pozyskali:
Gmyrek Zbigniew: 18 NOK – masa wieńca 8570g. wyceniony 201,60 pkt. CIC
Mazurek Eugeniusz: 18NOK- masa wieńca 8220g. wyceniony 196,87 pkt CIC
Staniak Marian : 12NOK-masa wieńca 7045g. wyceniony 192,14 pkt CIC
Szewczuk Dariusz :18ROK- masa wieńca 5850g. wyceniony 191,45 pkt. CIC
-brązowo medalowe wieńce pozyskali:
Sasin Jacek: 14NOK-masa wieńca 6905g. wyceniony 182,43 pkt CIC
Koszko Marian:12 NJK –masa wieńca 6235g. wyceniony 176,96 pkt. CIC
Kamiński Stanisław: 10ROK –masa wieńca 6360g. wyceniony 179,97 pkt CIC
Huzior Andrzej: 12NOK –masa wieńca 6025g. wyceniony 173,79 pkt CIC

Tytuł „MYŁKUSA 2011/2012”  nie przyznano.
Tytuł „WIENIEC  2011/2012”  za najokazalszy wieniec przyznano dla Zbigniewa Gmyrka KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, za pozyskany wieniec jelenia byka 18 NOK  „osiemnastak nieregularny obustronnie koronny” pozyskany w obwodzie łowieckim nr 168 Nadleśnictwo Chełm.

Konkurs multimedialny

Komisja Kultury Łowieckiej i Promocji ORŁ w Chełmie  i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie ogłosili konkurs multimedialny pt. „Łowiectwo i zwierzęta naszej kniei” dla młodzieży gimnazjalnej z terenu działania chełmskiej organizacji łowieckiej, na przygotowanie prezentacji  multimedialnej w programie PowerPoint, związanej z tematyką konkursu. Trzydzieści dwie nadesłane   prezentacje przerosły oczekiwania organizatorów. Jury konkursu po wnikliwej ocenie przesłanych prezentacji postanowiło przyznać nagrodę główną i wyróżnienia  dla 11 laureatów.
Zwycięzcą konkursu został Jakub Domińczuk  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dorohusku- opiekun  Małgorzata Sarzyńska
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na strzelnicy myśliwskiej  w Kumowej Dolinie w dniu 20 kwietnia Ufundowane nagrody i dyplomy wręczało Jury konkursu Zbigniew Niderla, Jan Stachniuk i Marian Rudnik.

Walne

W gościnnej stanicy Mariusza Wieczerzy w Borysowcu g. Żmudź  odbyło się w dniu 20 kwietnia  Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Przydźwiękach sygnałów łowieckich w wykonaniu Michała Jakubowskiego wprowadzono sztandar koła. Obradom przewodniczył Mirosław Sawicki. W obradach uczestniczyło 36 członków koła i 3 stażystów.
Porządek obrad obejmował rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności zarządu koła i komisji rewizyjnej, wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium poszczególnym członkom zarządu koła. W trakcie obrad wyróżniono Króla i vice króli minionego sezonu łowieckiego. Zaszczytny tytuł „Króla sezonu” odebrał Zbigniew Gmyrek, „Lisiarzem roku” –został Zenon Wilgos, przed Robertem Kokłowskim. W kolejnych punktach zatwierdzono przedstawiony przez zarząd koła plan działalności, projekt budżetu na rok gospodarczy 2012/13 i sprawy organizacyjne.

Myśliwskie psy w Kumowej Dolinie- Konkurs Tropowców i Posokowców

W ostatnią sobotę kwietnia 2012 roku w Kumowej Dolinie k/Chełma można było podziwiać umiejętności rasowych psów  myśliwskich. Odbył się tam V Regionalny Konkurs Pracy Psów Tropowców i Posokowców.  Imprezie patronowała Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie, a Zarząd Okręgowy zajął się przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursów. Impreza tej rangi jest dla organizatorów sporym wyzwaniem. Wcześniej należy przygotować ścieżki i rekwizyty niezbędne do jej przeprowadzenia.
Na podsumowanie dyplomy dla najlepszych wręczał Piotr Zając, puchary wręczał Andrzej Makuch, dekoracji psów dokonał Łowczy Okręgowy Mirosław Sawicki. Ufundowano nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu, oraz dla najlepszego przewodnika wśród posokowców i tropowców. Z krótkiej oceny przebiegu zmagań konkursowych, dokonanych przez sędziego głównego wynika, że Konkurs został profesjonalnie przygotowany i przeprowadzony. Sygnałem „Śmierć dzika” zakończono rywalizację konkursową.
Podsumowując wyniki psiej rywalizacji należy zauważyć, że tylko dwa psy nie otrzymały dyplomów pracy. 
Cały konkurs i nagrody sponsorowali: BROWAR JAGIEŁŁO-Lucjan Jagiełło, HABER Hulanicki- Bednarek, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie, p. Kwiatkowski Janusz, kol. Makuch Andrzej i Stachniuk Krzysztof z KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, Kol. Olifirowicz Adam, Kępiński Adam i Sawicki Mirosław z KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

XII Mistrzostwa Okręgu PZŁ w Chełmie

66 zawodników brało udział w tegorocznych Mistrzostwach Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie w sobotę 19 maja.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik prezes ORŁ w Chełmie. Przy dźwiękach sygnałów łowieckich w wykonaniu Dariusza Filipczaka, flagę PZŁ na maszt wciągnęli przedstawiciele KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie. Obowiązki sędziego głównego mistrzostw pełnił Marek Kuszneruk, pomoc medyczną zabezpieczał Wojciech Jerzy Suchodół. Podczas otwarcia najlepszym zawodnikom wręczono „Wawrzyny” srebrny odebrał Andrzej Maciąg, a brązowy Piotr Piecuch. Statuetkę „Laur Chełmski” za najlepszy wynik „Chełmskiej odznaki strzeleckiej” w 2011r. odebrał Jan Kita. W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego indywidualnie i drużynowo uczestniczyli przedstawiciele wszystkich czternastu macierzystych kół łowieckich okręgu oraz przedstawiciele ościennych okręgów z Lublina, Zamościa, Białej Podlaskiej, Tarnobrzegu i Rzeszowa.

Wyniki drużynowe w klasie otwartej:
1.    KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie- 1290 pkt –reprezentant okręgu w KKKŁ  w 2013r.
2.    KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie-1264/1500 pkt.
3.    KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 1171 pkt.
4.    KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie 1133 pkt.
5.    KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie – 1052 pkt.
6.    KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej 1023 pkt

Wyniki drużynowe w klasie powszechnej:
1.    KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie – 1079 pkt. –Mistrz Okręgu 2012
2.    KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej- 1023 pkt.
3.    KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie  962 pkt.
4.    KŁ nr 70 „Sokół” w Starym Brusie -961 pkt.
5.    KŁ nr 24 „Lis” w Łopienniku Górnym 930 pkt.
6.    KŁ nr 4„Sokół” w Rejowcu- 924 pkt.

Ostatnie pożegnanie

W Dorohusku w dniu 30 czerwca odbył się pogrzeb śp. Kazimierza Wingerta. W ostatniej drodze, obok pogrążonej w bólu rodziny,  pocztu sztandarowego Koła Łowieckiego „Dubelt” w Chełmie uczestniczyła niezliczona liczba osób. Licznie zgromadzeni nemrodzi i diany, leśnicy, przyjaciele, znajomi i bliscy zmarłego. Przy dźwiękach sygnałów łowieckich oddano hołd zmarłemu koledze

Kaziu spoczywaj w pokoju.
Ukochana husyńska knieja niech szumi nad Twoją mogiłą!

„IV Lubelskie Spotkanie z tradycją i kulturą łowiecką”

W Zwierzyńca  w dniu 25 sierpnia b.r. odbyło się już IV Lubelskie spotkanie z tradycja i kulturą łowiecką. Spotkanie zostało zorganizowane przez ZO PZŁ w Zamościu, Lublinie, Chełmie wraz z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Urzędem Miejskim w Zwierzyńcu  na terenie stadionu KS „Sokół” przy ul Aleksandry Wachowskiej. W programie między innymi rozstrzygnięcie konkursu kulinarnego „Myśliwskie Smaki Lubelszczyzny”, prezentacja wabienia zwierzyny łownej, występy zespołów sygnalistów myśliwskich, prezentacja psów myśliwskich, pokaz sokolnictwa, konkurs skubanie ptactwa łownego, prezentacja gospodarki łowieckiej OHZ Lasów Państwowych. Przez cały czas spotkania odbywał się  kiermasz produktów z dziczyzny i degustacje wyrobów. Dla zainteresowanych czynne były wystawy trofeów myśliwskich oraz stoiska handlowe i promocyjne. W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyła ogromna  rzesza myśliwych nie tylko z naszego województwa. Nasze stoisko zostało przygotowane przez pracowników Zarządu Okręgowego, wyroby wędliniarskie zabezpieczyli koledzy z włodawskiej „Ponowy”, kol. Jarek Dąbrowski upiekł chleb, a p. Edyta Nowosadzka bułeczki z kaszą, wystawę form parostków przygotowało nasze koło, prace malarskie dzieci i swoje własne prezentowała Ania Betiuk Mazur.

X Turniej Zarządów Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie

42 zawodników brało udział w Turnieju Kół Macierzystych Okręgu PZŁ w Chełmie w wieloboju myśliwskim zorganizowanym na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie, w sobotę 1 września. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie, flagę PZŁ na masz wciągnęła reprezentacja Zarządu Koła Łowieckiego nr 85 „Sokół” w Chełmie ubiegłoroczny tryumfator Turnieju . Podczas otwarcia wręczono odznaczenia łowieckie między innymi Złty Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał Mirosław Kabała. Obowiązki sędziego głównego pełnił Mirosław Kabała. Zgodnie z regulaminem zawodów rywalizowano w połowie wieloboju myśliwskiego.

Wyniki :
Klasyfikacja Prezesów:
1. Zbigniew Gmyrek -KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -169 pkt.
           2. Wiesław Piecuch- KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie -166 pkt.
3.    Zbigniew Gaj –KŁ nr 50 „ Cietrzew” w Chełmie – 140 pkt.

Klasyfikacja Łowczych:
1.    Adam Kabała– KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie-204  pkt.
2.    Zbigniew Bednarek -KŁ nr 50 „Cietrzew”  w Dubecznie-  155pkt.
3.    Mariusz Kot –KŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie- 154 pkt.

Klasyfikacja Skarbników:
    1.   Arkadiusz Znój- KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie- 203 pkt.
    2.    Krzysztof Szutkiewicz- KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie- 149 pkt.
    2.   Paweł Kunz – KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie – 112 pkt.

Klasyfikacja Drużynowa:
1.    KŁ nr 85 „Sokół” -560 pkt.
2.   KŁ nr 22 „ ChTPM” -545 pkt.
3.   KŁ nr 82 „Dubelt” -522 pkt.

Dożynki powiatowe

Atrakcją tegorocznego Święta plonów- Dożynek powiatowych organizowanych w Dorohusku były pieczone dziki sponsorowane przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie i nasze koło. Dorodne dziki dostarczył Zajazd „Kaczurki”. Chełmscy myśliwi  pieczonym dzikiem poczęstowali blisko kilkaset osób uczestników święta.

Szkolenie bobrowe

Z inicjatywy Zarządu Okręgowego w dniu 12 września  w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej odbyło się szkolenie myśliwych uprawnionych dokonywania  redukcyjnego odstrzału bobrów. Szkolenie przeprowadził Jan Goździewski –Przewodniczący ZO PZŁ w Suwałkach. W szkoleniu uczestniczyło blisko pięćdziesięciu przedstawicieli macierzystych kół łowieckich okręgu. W myśl uregulowań prawnych redukcyjny odstrzał bobrów jest określany jako świadome uśmiercanie gatunku prawnie chronionego na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Decyzję na odstrzał redukcyjny wydaje RDOŚ na wniosek zainteresowanych stron, zezwalając na redukcję określonej liczby bobrów, na określonym terenie i czasie, poza okresem rozrodu i wychowu młodych. Z naszego koła w szkoleniu uczestniczyli: Mariusz Michalczuk, Zbigniew Gmyrek, Adam Kabała, Mirosław Kabała i Mirosław Sawicki.

Ostatnie pożegnanie

W październiku odbył się pogrzeb śp. Marka Korościka W ostatniej drodze, obok pogrążonej w bólu rodziny uczestniczyła liczona liczba osób. Licznie zgromadzeni koledzy, przyjaciele, znajomi i bliscy zmarłego. Przy dźwiękach sygnałów oddano hołd zmarłemu koledze

Marku spoczywaj w pokoju!

Okręgowy Dzień św. Huberta

W dniu 27 października w Osowie  gm. Hańsk został zorganizowany Okręgowy dzień św. Huberta. Organizatorami tegorocznego święta myśliwych były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu włodawskiego i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie.
Uroczystości zainaugurowano mszą św. w kaplicy p.w. Matki Boskiej Fatimskiej w Osowie. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalisty Michała Jakubowskiego, odprawiał ks. Eugeniusz Juszczuk, w asyście ks. Stanisława Furlepy i ks. Franciszka Kamińskiego. Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska. Z ramienia naszego koła w obchodach uczestniczyli: Mariusz Michalczuk z żoną, Krzysztof Szutkiewicz, Józef Tatysiak i Leszek Prus.

Ostatnie pożegnanie

W Dorohusku w dniu 2 listopada odbył się pogrzeb śp. Władysław Borkowskiego. W ostatniej drodze, obok pogrążonej w bólu rodziny uczestniczyła liczona liczba osób. Licznie zgromadzeni nemrodzi, przyjaciele, znajomi i bliscy zmarłego. Przy dźwiękach sygnałów oddano hołd zmarłemu koledze

Władku spoczywaj w pokoju!