Strona koła nr. 82 w Chełmie

Kalendarium wydarzeń AD 2010

Koniec sezonu polowań zbiorowych

W tym roku dłużej jak w latach minionych sezon polowań zbiorowych trwał do 17 stycznia. Bowiem okres polowań z psami lub naganką, określony w rozporządzeniu na 15 stycznia, kończy się ostatniego dnia wolnego od pracy z dni następujących bezpośrednio po dniu 15 stycznia.
Powyższe ograniczenie okresu polowań nie dotyczy polowania z psami na ptactwo łowne ( bażanty-  koguty do 28 lutego) i  z psami i naganką na lisy ( do 31 marca).

 

polo1


W naszym Kole sezon polowań zbiorowych zakończono polowaniem zbiorowym na dziki i drapieżne w lesie skordiowskim (obwód łowiecki nr168). Pozyskano dwa lisy. Królem polowania został Piotr Sawoszczuk.

Własna posesja

Jak się dowiadujemy Nasze Koło za niewielkie pieniądze stało się właścicielem posesji w m. Lipinki. Jest to działka o pow.  0,22 ha.

Odrobaczanie

Członkowie kół łowieckich z terenu okręgu chełmskiego przystąpili do realizacji programu odrobaczania zwierzyny płowej. Częstą przyczyną upadków zwierząt mogą być masowe inwazje pasożytnicze, powodujące osłabienie i wycieńczenie organizmów. Celem programu jest ustalenie stopnia inwazji, składu gatunkowego parazytofauny występujących u zwierzyny płowej i jej odrobaczenie. 
Program odrobaczania obejmuje:
- kontrolę ekstensywności zarażenia tj. badanie kału zwierząt na obecność larw,
- profilaktyczne leczenie zwierząt w okresie zimowego dokarmiania.
Do przeprowadzenie odrobaczania zastosowany został prefiks leczniczy FENBENAT polskiej firmy Vetos Farma z Bielawy. Substancja czynna tego środka jest fenbandazyl, który działa na larwy jak i postacie dorosłe pasożytniczych nicieni i tasiemców. Zastosowanie preparatów odrobaczających jest skuteczne zarówno w odniesieniu do nicieni żołądkowo jelitowych jak i płucnych.

polo2

Partię kontrolną ekstensywności zarażenia stanowiły 64 kubki -próbek zebranego kału, z miejsc stałego dokarmiania. Badania zostaną przeprowadzone w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie dzięki ogromnej pomocy i zaangażowaniu naszego kolegi dr Leszka Krakowskiego. Za pomoc i życzliwość składamy serdeczne dzięki.
W programie obok nas uczestniczy 18  z 33  KŁ dzierżawiących obwody na terenie okręgu. Rok rocznie wzrasta zainteresowanie programem odrobaczania, liczymy, że w niedługim czasie akcją zostanie objęty teren całego okręgu, ku ogólnemu zadowoleniu i z pożytkiem dla nas wszystkich.

Objawy wiosny

Do nie codziennego i rzadkiego spotkania doszło podczas kontroli łowiska przez myśliwych Koła. Na wezbranych i rozlanych wodach rzeki Udal w okolicach wsi Ostrów spotkali pływające nurogęsi (Mergus merganser). Ten dość rzadko występujący u nas tracz jest gatunkiem kaczek- lęgowym i regularnie zimującym. Objęty ścisłą ochroną gatunkową. Mają charakterystyczny,  czerwony, dość długi dziób z hakiem na końcu i czerwone nogi. Bogate i barwne upierzenie w szatach godowych. Na swoje miejsca bytowania  wybiera czyste wody, zasobne w ryby, stanowiące jego główny przysmak. Ptaki odbywają toki grypowe po przybyciu na lęgowiska w marcu. Gniazda zakładają zazwyczaj w dziuplach.

Ostatnie pożegnanie!!!

W dniu 7 kwietnia  na cmentarzu komunalnym w Zamościu, został pochowany śp. Jerzy Wilczyński –były łowczy naszego Koła. Przeżył 77 lat. Członkiem PZŁ był przez 54 lata. Przez czternaście lat pełnił funkcję łowczego. Przez wiele lat zawodowo związany z PGR w Pokrówce, Zakład Rolny Husynne, gdzie pełnił funkcję kierownika gorzelni.  Odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Przeżył 77 lat. 

polo3

 

Walne

W gościnnej posesji Mariusza Wieczerzy w Borysowcu, w dniu 9 maja  odbyło się Walne Zgromadzenia Członków KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie. Walnemu przewodniczył Kabała Mirosław. Szczególnie zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:  Waldemar Płodzień, Stanisław Kasperski i Robert Kokłowski.

polo4

Po wysłuchaniu sprawozdań zarządu koła  i komisji rewizyjnej walne zgromadzenie udzieliło absolutorium dla poszczególnych członków zarządu koła. W głosowaniu tajnym wybrano nowy zarząd koła w osobach: Zbigniew Gmyrek-prezes zarządu, Mariusz Michalczuk-łowczy, Zbigniew Lekki-skarbnik, Janusz Szaruga-sekretarz, Adam Kabała-instruktor strzelectwa.
Delegatami z Koła na III Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie  wybrano: Zbigniewa Gmyrka, Leszka Prusa i Kazimierza Tymickiego.

XX Mistrzostwa  Koła

Na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie w dniu 23 maja  odbyły się XX Jubileuszowe Mistrzostwa Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie w wieloboju myśliwskim. Mistrzostwa chełmskiego „Dubelta” są najstarszą tego typu imprezą strzelecką organizowaną na chełmskiej strzelnicy. W koleżeńskiej rywalizacji o miano najlepszego strzelca w kole udział wzięło 13 zawodników.

polo5

Najlepszy wynik wystrzelał Robert Kokłowski, który otrzymał ufundowany przez Mirosława Sawickiego Łowczego Okręgowego Puchar za I miejsce.  Obowiązki sędziego głównego gościnnie pełnił Andrzej Szumera. Dla najlepszych  zawodników organizatorzy przygotowali puchary, nagrody, dyplomy i drobne upominki.W takcie mistrzostw dla wszystkich chętnych zorganizowano coroczny trening i przystrzeliwanie broni myśliwskiej. Mistrzostwa podsumowano przy ognisku i myśliwskiej biesiadzie „przy pieczonym dziku”.

X Mistrzostwa Okręgu

12 czerwca odbyły się X Jubileuszowe Mistrzostwa Okręgu Chełmskiego w wieloboju myśliwskim. W zawodach na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie wystartowało pięćdziesięciu zawodników reprezentujących wszystkie tj. trzynaście kół łowieckich. Obowiązki sędziego głównego pełnił Marek Kuszneruk. Coroczne mistrzostwa okręgu są podsumowaniem całości procesu szkolenia strzeleckiego w okręgu. Mówią bardzo wiele o zaangażowaniu kół i samych członków w podnoszenie indywidualnych umiejętności.  Skwar upalnego dnia odczuli wszyscy, startujący zawodnicy i organizatorzy. Pomimo tego zawody przebiegały w miłej koleżeńskiej  rywalizacji.
Współzawodnictwo  o miano „Najlepszego w okręgu” w poszczególnych kategoriach wygrali.

Indywidualnie Klasa Powszechna:
1.Andrzej Wawrzyszuk -429 pkt.
2.Marcin Troć- 418 pkt.
3.Alfred Choma -397 pkt.
4.Artur Wawrzyszuk- 387 pkt.
5.Jezry Suchodół -383 pkt.
6. Robert Kokłowski -378 pkt.

Drużynowo Klasie Otwartej:
1.    KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie -1354/1500 pkt.
2.    KŁ nr 22 ”CHTPM” w Chełmie-1209 pkt.
3.    KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie-1158 pkt.
4.    KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie -1125 pkt.
5.    KŁ nr 86 „Szpak” w Woli Uhruskiej – 986 pkt.
6.    KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie- 981 pkt.

polo6

 

Ostatnie pożegnanie!!!

W dniu 24 lipca odszedł na wieczną wartę śp. kol. Mirosław Wdowiak. Wieloletni członek naszego koła. Mirek został pochowany na cmentarzu komunalnym, obok swojej ukochanej małżonki, przy ul. Mościckiego w Chełmie.
 
Mirku spoczywaj w spokoju!

III Okręgowy Zjazd Delegatów

25 lipca  w Sali konferencyjnej  Gmachu odbył się III Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 50 spośród 55 wybranych delegatów z poszczególnych kół łowieckich oraz zaproszeni goście.  Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje ORŁ raz na 5 lat. Przy dźwiękach sygnału Powitanie i  Darz Bór  wprowadzono sztandar Myśliwych Ziemi Chełmskiej. Zjazd otworzył Prezes ustępującej  Okręgowej Rady Łowieckiej Jerzy Mucha. Uczestnicy zjazdu minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów myśliwych. Obradom zjazdu  (już: tradycyjnie)  przewodniczył Wacław Cichosz. Z ramienia Naczelnej Rady Łowieckiej w zjeździe uczestniczył Józef Rząsa. Do kompetencji okręgowego zjazdu należy między innymi: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań okręgowej rady łowieckiej z działalności okręgowych organów Zrzeszenia za minioną pięcioletnią  kadencję, wybór piętnasto osobowej okręgowej rady łowieckiej, delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ, wybór członka Naczelnej Rady Łowieckiej oraz  podjęcie uchwały dotyczącej realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu.  Do nowo wybranej chełmskiej rady łowieckiej w wyniku tajnego weszli: Jan Chorągiewicz, Wacław Cichosz, Stanisław Furlepa, Zbigniew Gaj, Leszek Krakowski, Andrzej Makuch, Tadeusz Niedźwiedzki, Marian Niewiadomski, Tadeusz Pawluk, Wiesław Piecuch, Leszek Prus, Marian Rudnik, Sławomir Skowronek, Janusz Słowik, Ryszard Suszyński.
Na pierwszym swoim posiedzeniu ukonstytuowało się prezydium okręgowej rady w składzie Prezes ORŁ w Chełmie- Marian Rudnik, Wice prezes- Tadeusz Niedźwiedzki, sekretarz- Andrzej Makuch. Nowo wybrana Rada  jednogłośnie na Łowczego Okręgowego powołała Mirosława Sawickiego.

Rezygnacja Skarbnika

W dniu 8 września  rezygnację z członkostwa w naszym Kole i PZŁ złożył Lekki Zbigniew.

Turniej Zarządów Kół

9 października Strzelnica myśliwska w Kumowej Dolinie gościła uczestników VIII Turnieju Zarządów Kół Macierzystych Okręgu Chełmskiego w strzelaniu myśliwskim. W zawodach uczestniczyło 36 zawodników z 9 kół łowieckich okręgu chełmskiego.
 Obowiązki sędziego głównego pełnił Mirosław Kabała, na poszczególnych osiach sędziowali: „na kręgu” Stanisław Kasperski i Radosław Smyk, „na osi” Lucjan Podwalny i Tadeusz Niedźwiedzki, „ na przelotach” Andrzej Szumera, „na zającu” Tadeusz Borowik i Krzysztof Wojciechowski, „na dziku” Marek Kuszneruk i Iza Gmyrek oraz „na rogaczu- lisie” Jerzy Kozłowski. Pomoc medyczną zabezpieczał Jerzy Wojciech Suchodół. Nad sprawnością maszyn i urządzeń czuwał Zbyszek Świszcz. Zgodnie z regulaminem zawodów strzelano połowę konkurencji wieloboju myśliwskiego wg obowiązujących prawideł strzelań. Do klasyfikacji zarządów kół liczono wynik trzech najlepszych strzelców z danego zarządu koła.
Zmaganiom zawodniczym strzelców, obok licznej grupy kibiców, przyglądała się młodzież szkolna z opiekunami ze Szkoły Podstawowej z Łopiennika Dolnego. Po strzelnicy myśliwskiej młodzież oprowadzał  Marian Rudnik Prezes ORŁ w Chełmie w asyście Jana Stachniuka  z ZO PZŁ.

Wyniki w kategorii zarządów kół:
1.    Koło Łowieckie nr 85 „Sokół” w Chełmie- wynik 561/750 pkt.
2.    Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie -443 pkt.
3.    Koło Łowieckie nr 48 „Ponowa” we Włodawie -438 pkt.

polo7


W kategorii Skarbników:
1.Arkadiusz Znój-  181 pkt.
2.Krzysztof Szutkiewicz - 158 pkt.
3.Paweł Kunz 135 pkt.